Arbeidsliv

Selvangivelsen: Arkitektene bbw

Arkitektene bbw i Molde ønsker å formidle klimaspørsmål på en forståelig måte. 


Fra papirutgaven Arkitektnytt 02/2020
Fra venstre Anja Haink, Bjarne Josefsen, Hege Beate Fredheim, Heidi Sølje, Stine Haugland, May Jorun Kvalsnes Nygård, Sara Brubæk Bua og Ketil Bjerkeland (ikke til stede: Asbjørn Bua). Foto Arkitektene bbw

Hvem?  Arkitektene bbw as

Hvor? Fabrikkvegen 13, Molde sentrum. Vi flyttet hit i 2019 etter mange år på «storkaia».

Antall ansatte i 2019: 10

Antall ansatte i 2016: 10-11

Fagfordeling: 7 arkitekter, 1 interiørarkitekt, 1 ingeniør og 1 kontorleder. 

Omsetning i 2016: 11,6 millioner kroner

Omsetning i 2017: 9,7 millioner kroner

Omsetning i 2018: 12,2 millioner kroner

Timepris: 950-1250, avhengig av kompetanse og type oppdrag.

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?

Arkitekturprosjektering, både privat og offentlige oppgaver.

 Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?

Mange forskjellige: private kunder, eiendomsutviklere/eiendomsselskap og kommuner/ kommunale selskap. 

Hva slags type oppdrag per dags dato?

Vi har et ganske stort spenn i type oppdrag. De største oppdragene er prosjektering av bygg, alt fra skisseprosjekt til detaljprosjekt. Men vi har også flere oppdrag innen regulering, LARK og interiøroppdrag. 

Hvilken eierstruktur har dere?

Vi er et aksjeselskap bestående av fem like store eiere. 

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?

Av de fem partnerne er én kontorleder og tar seg av mye innen administrasjon. Én er daglig leder og én er styreleder. De fem eierne har et samlet overordnet ansvar for drift av kontoret. Innenfor dette har vi relativt flat struktur der det er kort vei mellom alle ansatte. Det er kontormøter en gang pr. måned og andre faglige møter med ulik frekvens, etter behov.

Minste pågående prosjekt i omsetning:

Vi har mange små prosjekter, vi har f.eks. akkurat tegnet en utescene i Eide sentrum, ellers så har vi flere garasjer og små tilbygg av boliger. De aller minste prosjektene er nok innenfor interiøroppdrag, der vi er engasjert noen timer for å bistå ulike kunder/byggherrer med møblering, farger og lignende.

Største pågående prosjekt i omsetning:

Av prosjekter som er i sving pr. i dag, er nok varehuset «Jula» størst, cirka 3 000 kvadrat- meter, som vi har fulgt fra konseptskisser til bygging.

Hvordan er mulighetene i 2020?

Vi ser ganske positivt på fremtiden. Vi er inne i et generasjonsskifte, og vi skal ansette nye medarbeidere i løpet av året. Det siste året har vært positivt, og vi registrerer en økende mengde oppdrag.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?

De siste årene har vi gjennomgått et generasjonsskifte og vi har hatt en prosess med ny profilering, utvikling av nye roller og bytte av kontorlokale. Det blir viktig i 2020 å fortsette denne utviklingen og tilpasse oss vår nye virkelighet og markedet vi lever av. Vi ønsker først og fremst å utvikle vårt fagmiljø innen arkitektur, og vi ønsker å gjøre oss selv mer synlige i det lokale markedet. I et større perspektiv, så har vi engasjert oss i Møre og Romsdal Arkitektforening sitt initiativ vedrørende arkitektrollen og konkurranseunderlag/konkurranseformer. 

I hvilken grad påvirker klimaspørs- målet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?

Vi lever i en del av Norge der vi er vant til mye vær, og vi kjenner på kroppen de endringene i været som preger nyhetsbildet. Klimaspørsmålet opptar oss. Vi er noen ganger forundret over hvor lite oppmerksomme både byggherrer, kommuner og interesseorganisasjoner er på sammenhengen mellom bærekraft/energiøkonomi og arealpolitikk/utbyggingsmønster. Vi ønsker å formidle dette på en forståelig måte slik at flere i større grad ser denne sammenhengen og gjør aktive valg i forhold til dette. 

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?

Vi er medlem av Arkitektbedriftene og tariffavtalen mellom dem og AFAG ligger til grunn, men med 40-timers arbeidsuke. En ganske stor andel av våre ansatte er småbarnsforeldre, og en del jobber 80- 90 prosent for å tilpasse hverdagen. Vi er opptatt av å tilrettelegge slik at alle kan jobbe tilpasset sin livssituasjon, og ønsker å være fleksible. Vi setter av 4 prosent innskuddspensjon til ansatte, og arbeider for at vi har en konkurransedyktig lønn til alle. Vi er på studietur annet hvert år, og dette kombineres også med sosiale/kulturelle arrangement. I tillegg har vi nå flyttet til nye kontorlokaler, og vi opplever at vi har lyse, moderne og tidsriktige lokaler nærmest midt i byen.

Suksesskriterier:

Å gjennomføre små og store prosjekter med god kvalitet, kombinert med at våre kunder blir tilfredse. Det vil gi oss faglig utvikling og gi oss nye interessante oppdrag. For å lykkes med dette ønsker vi at hver enkelt medarbeider årlig får en faglig utvikling, og vi jobber for at våre bidrag i alle våre ulike prosjektarbeider er gode og blir synliggjort.