Annonseinfo

Ønsker du å annonsere i nye ARKITEKTUR, eller på arkitektnytt.no? Her finner du priser, utgivelsesdatoer, materiellspesifikasjoner og kontaktinfo. Trykk på linkene i artikkelen for å laste ned våre medieguider.

Annonsere i nye ARKITEKTUR

Arkitektur N har siden 1919 vært presentasjonsorganet for norske arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. Det er i dette tidsskriftet utvalgte byggverk, interiører og landskapsarbeider blir presentert, både for faggruppene selv og for andre i byggebransjen. Tidsskriftet fungerer som arkitektfagets vindu mot omverdenen, som et registreringssted for arkitektonisk interessante byggverk og prosjekter, og som forum for arkitektfaglig utvikling. Hvert enkelt nummer brukes om og om igjen over et lengre tidsrom som inspirasjon i arkitektenes prosjekteringsarbeid.

Fra 2023 går magasinet inn i en ny epoke, les mer i artikkelen fra vår redaktør Gaute Brochmann: https://www.arkitektnytt.no/ny...

I medieguiden finner du informasjon om priser, materiellfrister, formater og utgivelsesdatoer.

Last ned medieguide for ARKITEKTUR 2023 Download English Media Kit for ARKITEKTUR 2023

Digital annonsering

Arkitektnytt.no samt våre ukentlige nyhetsbrev holder leserne oppdatert på arkitektnyheter. Her finnes mulighet for bannerannonsering og content artikkel.

Last ned oversikt for digital annonsering Download English version digital

Kontakt for bestilling og informasjon av produktannonser print og digitalt

Mediekonsulent Merethe Brattsti Songli
annonser@arkitektur.no
Tlf +47 900 78 529

Stillingsannonser på arkitektnytt.no og nyhetsbrev

På Arkitektnytt.no har vi vårt stillingsmarked for arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, planleggere og andre relevante stillinger i både offentlig og privat sektor. En stillingsannonse på arkitektnytt.no, treffer målgruppen bedre enn noe annet medie og kan derfor gi gode resultater. Ved kjøp av stillingsannonse på nett vil du få synlighet på forsiden, og bli med i våre ukentlige nyhetsbrev til ca 5800 mottakere.

I medieguiden finner du informasjon om blant annet priser og formater.

Kontakt for bestilling og informasjon av digitale stillingsannonser

Mediekonsulent Merethe Brattsti Songli
annonser@arkitektur.no
Tlf: +47 900 78 529

Last ned medieguide for Stillingsannonser

tidligere Arkitektnytt

Arkitektnytt som eget magasin legges ned fra desember 2022. For 2023 er det vår nye magasin ARKITEKTUR som blir vårt trykte medie. Medlemsrelaterte områder vil selvfølgelig ivaretas av nye ARKITEKTUR og på arkitektnytt.no.