Om Arkitektnytt

Arkitektnytt gir sine leserne arkitekturnyheter og arkitekturdebatt. I tillegg formidler vi arkitektstillinger. Våre lesere består i hovedsak av planleggere, sivilarkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter.

Arkitektnytts formålsparagraf

Arkitektnytt skal med utgangspunkt i NALs formålsparagraf være arkitektenes nyhets-, meldings- og aktualitetsblad. Bladet skal sette søkelys på arkitekters virke på ulike nivå. Bladet skal danne en arena for debatt omkring fag og samfunn, fagkritikk og faglig nytenkning. Lov om redaksjonell fridom, Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten skal ligge til grunn for den redaksjonelle virksomheten. Arkitektnytt skal gjennom kritisk og uavhengig journalistikk bidra til at NALs medlemmer kan følge med i forbundets arbeid og satsningsområder, blant annet for å kunne kontrollere og påvirke forbundet på informert grunnlag.

Arkitektnytt på papir

Arkitektnytt er utgitt av Norske arkitekters landsforbund (NAL) og startet som selvstendig tidsskrift med egen redaksjon i 1952, etter å ha eksistert som vedlegg til Byggekunst (i dag Arkitektur N) siden 1945. Papirutgaven av Arkitektnytt utgis 11 ganger i året, og hvert nummer leses av rundt 8 700. Nærmere opplysninger finnes i Fagpressekatalogen.

Arkitektnytt har samarbeidsavtaler med NIL, NLA, Afag, og Arkitektbedriftene i Norge.

Arkitektnytt på nett

Nettutgaven arkitektnytt.no ble lansert i 2005, og relansert i 2017 med ny design og ny funksjonalitet. Gjennom å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev nederst på vår nettside, kan du holde deg oppdatert arkitekturnyheter direkte i innboksen din. En annen måte å holde seg oppdatert på er ved å følge oss på Facebook, Twitter og LinkedIn.