Arbeidsliv

Selvangivelsen: Trollvegg arkitektstudio

Trollvegg har en plan om å utvikle Sørlandet i en mer bærekraftig retning, og vil delta i den politiske debatten for å påvirke.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 01/2019
Trollvegg arkitektstudio Foto: Trollvegg arkitektstudio

Hvem: Trollvegg arkitektstudio AS 

Hvor: Østre Strandgate 31, ved Tresse i Kristiansand sentrum. I en bygård med utsikt til Christianholm Festning og utover Byfjorden. 

Antall ansatte i 2018: 12 ansatte + praktikant og innleid arkitekt. Trollvegg består av seks sivilarkitekter, en interiørarkitekt, to bygningskonstruktører, tre arealplanleggere og en landskapsarkitekt (student-praksis i et halvt år). I tillegg er det engasjert en frilans-arkitekt og en deltids administrasjonsmedarbeider.

Turnover siste år: Fire nye ansatte (+ en praksisstudent) og to har sluttet (i tillegg til en i foreldrepermisjon). 

Omsetning: 

2018: 13,3 millioner kroner

2017: 9,7 millioner kroner 

2016: 7,2 millioner kroner

Timepriser: Varierer fra 850 til 1050 avhengig av kompetanse og type oppdrag. 

Hvilke typer oppgaver har dere brukt flest timer på det siste året? 

Vi er utførende arkitekt for velodromen som bygges på Sola, som ble vunnet i en design & build-konkurranse med entreprenørselskapet Consto. Ellers har vi flere pågående leilighetsprosjekter, og gjort flere mulighetsstudier og større stedsanalyser. Vi har også brukt mye interntid på å jobbe for en politisk beslutning om å utrede el-fergetrafikk i Kristiansand, for å binde bydelene og sentrum tettere sammen. 

Hvilke oppdragsgivere fakturerer dere denne måneden? 

Vi har mange oppdragsgivere, og vi fakturerer gjennomsnittlig 45 til 60 kunder per måned.  

Hva jobber dere med akkurat nå: 

Vi jobber med idrettsanlegg, skoler, reguleringsplaner, transformasjon av eldre industribebyggelse til nærings- og boligbebyggelse, fortettingsprosjekt i verneverdig bebyggelse, større boligkomplekser og også eneboliger. 

Hva slags organisasjonsstruktur har dere? 

Vi har en relativ flat struktur der Michael Befus er daglig leder og Torstein Vehusheia er faglig leder. Alle ansatte i Trollvegg, også nyutdannede, fungerer som prosjektledere med direkte kundekontakt og styring av prosjekter etter kort tid.

Hva slags eierstruktur har dere? 

Aksjeselskap med to partnere. Vi er i en prosess nå der flere medarbeidere får mulighet til å bli partnere i selskapet. 

Minste pågående prosjekt i omsetning: 

Volumstudie med en omsetning på cirka 50.000 kroner. 

Største pågående prosjekt i omsetning: 

Sola Arena, velodrom og flerbruksarena i Sola kommune. 

Hvordan ser dere på mulighetene i markedet i 2019? 

Vi har vunnet rammeavtale med Statsbygg, og ser for oss at det vil kunne gi oss enda flere og bredere prosjekter. Videre har vi gjennomført flere store byggeprosjekter de siste årene, og vi vil kunne bruke den kompetansen i nye oppgaver.

Hvordan vil dere beskrive de siste to årene? 

De to siste årene har vi fått bekreftelse på at vi har dyktige medarbeidere, at vi gjør mange ting riktig. Vi har i denne perioden nær doblet omsetningen. Vi har fått enda flere større prosjekter, og anerkjennelsen vi har fått, er at vi er foretrukket arkitekt for flere eiendomsutviklere og entreprenører. Våre oppdragsgivere har gitt oss positive tilbakemeldinger, og de gir oss tillit i nye prosjekter og konkurranser. 

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to-tre årene? 

Foruten å lage god arkitektur – som er vårt hovedområde – har vi staket ut kursen for hvordan vi vil fortsette å påvirke arkitekturfaget. Vi har en plan om å utvikle Sørlandet i en mer bærekraftig retning og delta i den politiske debatten med faglig kompetente innspill, møter og foredrag med politikere. Vi jobber for at arealbruk, mobilitet og byrom får et større fokus og der det bør være et overordnet mål at flest mulig kan nå alle samfunnsfunksjoner i hverdagen uten bruk av bil.

Arbeidsbetingelser og arbeidsforhold: 

37 ½ timers uke, betalt lunsj, årlige studieturer, forsikringsordninger samt firmaavtaler som blant annet gir rabatterte priser. Lønnsmessig ligger vi på snittet for landsdelen. Ansatte og ledelsen samarbeider om arbeidsbetingelsene og arbeidsforholdene.