Arbeidsliv

Selvangivelsen: Gnist arkitekter

Med nytt kontor i sentrum av Bodø har Gnist arkitekter åpnet lokalet sitt for ulike arrangementer, som miniseminar i samarbeid med Fylkesmannen, møter for lokale interesseorganisasjoner og pop-up utstillinger.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 02/2019
GNIST har nylig utarbeidet en mulighetsstudie av utviklingsområde vest i Bodø. Viktige elementer i prosjektet er fokus på vær, vind og solforhold. Illustrasjon: GNIST arkitekter

Hvem: GNIST arkitekter as

Hvor: Sjøgata 5 i Bodø. Lokalet vi flyttet inn i for et år siden, var en tidligere vaske- og smørehall for den lokale Shellstasjonen i sentrum.

Antall ansatte i 2019:Vi er nå 8 ansatte og ønsker å ansette to nye arkitekter i løpet av 2019.

Antall ansatte i 2016: 4 arkitekter og 1 teknisk tegner.

Fagfordeling: 6 arkitekter, 1 teknisk tegner og 1 administrativt ansatt.

Omsetning: 

2018: 9,00 millioner

2017: 4,93 millioner

2016: 4,98 millioner

Timepris: Fra 850 kroner til 1250 kroner. Lavest for teknisk tegnere, høyest for senior arkitekter.

Hvilke oppgaver det er brukt flest timer på det siste året: Prosjektering av skolebygg, næringsbygg og boliger.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden: Nordland Fylkeskommune, Harstad Bygg, Sortland Entreprenør, Sjøfartsbygningen AS, Bodø kommune med flere.

Hva slags type oppdrag per dags dato: Vi jobber med skolebygg, helsebygg, kontorbygg, næringsbygg, boliger for utviklere og private. I tillegg jobber vi med reguleringsarbeid.

Hvilken eierstruktur har dere: Det er foreløpig én eier i bedriften.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere: Kontoret har flat struktur.

Minste pågående prosjekt i omsetning: Pågående oppdrag med å planlegge nye areal til boder i Kløkstad Fritidshavn.

Største pågående prosjekt i omsetning: Pågående prosjekt med et nytt administrasjonsbygg for Fylkesmannen i Nordland. 

Hvordan er mulighetene i 2019: Det er stor aktivitet i landsdelen og kanskje spesielt i Bodø. Nytt byutviklingsområde, ny flyplass, flere nye hotellprosjekter, planlegging av nye skoler og rehabilitering av eksisterende skoler er eksempler på det som er i gang. Det er et veldig spennende område å jobbe i.

Hvordan vil dere beskrive de to siste årene: Vi har ferdigstilt våre nye kontorlokaler midt i sentrum av Bodø. Dette har vært et svært positivt løft for kontoret. I tillegg til våre egne aktiviteter, har vi åpnet lokalet for andre arrangement som for eksempel miniseminar i samarbeid med Fylkesmannen, møter for lokale interesseorganisasjoner og pop-up utstillinger. Kontorlokalene ligger på gateplan, noe som gir oss god synlighet i nærmiljøet.

For å bedre driften av kontoret har vi deltatt på bedriftslederkurs i regi av Innovasjon Norge. Dette har gitt oss gode verktøy for å bedre økonomi og prosjekt. Kontoret har også utvidet arbeidsstokken og fått tre nye medarbeidere i denne perioden. 

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene: Vi skal fortsette å utvikle kontoret ved å knytte kontakt med nye fagmiljø. Dette gir oss ny kompetanse og økt kapasitet. Vi skal også jobbe med rekruttering av flere arkitekter. 

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold: Vi har flat struktur på kontoret. De ansatte jobber sammen i team i alle våre prosjekter. Samarbeidet øker kvaliteten på prosjektene og bidrar til kompetanseoverføring mellom erfarne og nyutdannede arkitekter. Denne arbeidsformen er også bra for miljøet på kontoret. Vi følger tariffavtalen som er utarbeidet av Arkitektbedriftene og Afag.

Suksesskriterier: Samarbeid med andre arkitekt- og konsulentmiljø har vært en vellykket arbeidsform for kontoret. Å knytte til oss ulik spisskompetanse i våre tilbud, har styrket vår konkurranseevne.