Arbeidsliv

Selvangivelsen: Praksis arkitekter

Steinkjer-kontoret med sju ansatte jobber for miljøvennlig materialvalg og langsiktige løsninger.


PRAKSIS arkitekter i Steinkjer driver utrettelig påvirkning med hensyn til materialvalg og langsiktige løsninger og har fokus på gjenbruk av bygninger, materialer og unødvendig forbruk. Foto: Praksis arkitekter

Hvem? PRAKSIS arkitekter AS

Hvor? Svein Jarls gate 2, i Steinkjer sentrum, i et av de få trehusene som overlevde bombingen under siste krig. 

Antall ansatte i 2019: 7 ansatte, alle sivilarkitekter MNAL.

Antall ansatte i 2016: 6 ansatte, hvorav 5 sivilarkitekter MNAL og 1 DAK-assistent/IT-ansvarlig.

Omsetning i 2016: 7,6 millioner

Omsetning i 2017: 7,3 millioner

Omsetning i 2018: 7,9 millioner

Timepris: Varierer fra kr. 900 til kr. 1100, eks. mva.

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?

• Byggeprosess Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus i Steinkjer ca 14 000 m2 BTA.

• Byggeprosess InnoCamp Steinkjer, universitet/næringsbygg, ca 9500 m2 BTA nybygg og 7500 m2 BTA ombygging.

• Skisse-/forprosjekt kulturhusene Jakob v/torget Steinkjer, cirka 8500 m2 BTA nybygg og 4500 m2 BTA ombygging.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden? Steinkjerbygg AS, Steinkjer Kulturbygg AS og Sannan Bolig AS.

Hva slags type oppdrag per dags dato? Kulturbygg, omsorgsbygg, skolebygg, renovering og oppgradering, gjenreisningsarkitektur, boligutvikling og eneboliger.

Hvilken eierstruktur har dere? Aksjeselskap. Eid av ansatte. To eiere. Endring av eierstruktur er under utvikling.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere? Kollektiv, flat struktur. Jobber skulder-ved-skulder. Fordeler ansvarsområder.

Minste pågående prosjekt i omsetning? Ombygging av kontor for et grossistfirma.

Største pågående prosjekt i omsetning? Kulturhusprosjektet Jakob. Nytt kulturhus og oppgradering av eksisterende samfunnshus.

Hvordan er mulighetene i 2019? Vi venter fortsatt høy aktivitet i offentlig sektor i distriktet. Oppdrag i privat sektor er variabel. Jevnt tilsig av mindre og mellomstore oppdrag. Innenfor boligutvikling er det noe mindre aktivitet.  

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene? Styrke og fortsatt ivareta en sterk posisjon i vårt eget markedsområde. Å fortsatt være et alternativ til store multi-faglige selskap, gjennom å foredle og videreutvikle et høyt faglig nivå.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige? Sertifisert Miljøfyrtårnbedrift med lojal tilslutning. Driver utrettelig påvirkning med hensyn til materialvalg og langsiktige løsninger. Fokus på gjenbruk av bygninger, materialer og unødvendig forbruk.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold? Kollegiet arbeider kollektivt i et åpent miljø både fysisk og driftsmessig. Arbeidstid 37,5 timer per uke med kjernetid.

Suksesskriterier: Oppnådd samsvar mellom ambisjon, visjon og realisering, både for bestiller og oss. Sluttproduktet skal tilfredsstille hensikten og forventningene.

I Kulturhusprosjektet Jakob jobber Praksis med nytt kulturhus og oppgradering av eksisterende samfunnshus i Steinkjer sentrum. Illustrasjon: Praksis arkitekter