Arbeidsliv

Selvangivelsen: ASAS arkitektur

Asas arkitekter har opplevd «tydelig skjerpet konkurranse i offentlig sektor», og at timeprisene har blitt «pinlig lave» i løpet av de to siste årene.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 03/2019
ASAS arkitektur: Felles mål og visjoner, både internt og i samarbeid med oppdragsgivere er blant ASAS arkitekturs suksesskriterier. Foto: ASAS arkitektur

Hvem: ASAS arkitektur AS

Hvor: Hamar, Oslo og Fosen.

Antall ansatte i 2019: 17

Antall ansatte i 2016: 14

Fagfordeling15 arkitekter og 2 i administrasjon/økonomi/drift. Alle fagansatte er sivilarkitekter, master arkitektur, master interiørarkitektur eller tilsvarende. Vi har flere arkitekter med doble tituleringer, f.eks. ARK + IARK.

Omsetning i 2018: 17,4 millioner

Omsetning i 2017: 16,4 millioner

Omsetning i 2016: 16,9 millioner

Timepris: Varierer avhengig av type prosjekt, prosjektstørrelse og sektor. Vi beveger oss i segmentet fra 740 til 1150 kroner. Laveste priser for prosjektadministrasjon/junior ARK, høyeste priser for prosjektansvarlige ARK-partnere. 

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året: Elverum Helsehus, to bolig/studentboligprosjekter i massivtre i Hedmark, sykehjem i Fredrikstad, områdeplan Kongsvinger, tre ulike prekvalifiserte plan- og designkonkurranser, Rokadeprosjekt Radiumhospitalet, Natur- og ridesenter Fredrikstad.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden: Fredrikstad kommune, OBY, Elverum kommune, OUS, Bauda AS, Nordbolig AS, Ringsaker kommune, Toneheim Folkehøgskole, Kongsvinger kommune, diverse mindre private oppdragsgivere med flere.

Hva slags type oppdrag per dags dato: Helsebygg, ungdomsskole, boliger, studentboliger, plan/urbanisme/stedsutvikling næring, barnehager.

Hvilken eierstruktur har dere: Aksjeselskap med sju partnere.

Hvilken organisasjonsstruktur har dereVårt firma er et team, strukturen er paddeflat i positiv forstand. Daglig leder og avdelingsledere har det juridiske ansvaret for daglig drift og akkvisisjon og rapporterer til styret. Prosjekt- og saksansvarlige har ansvaret for respektive prosjekt. Hos oss får alle tidlig tillit og ansvar, vi jobber i team på minimum to.

Minste pågående prosjekt i omsetningEn ekstremt sexy tørrkjøler på taket av en eksisterende barnehage i Oslo, avrop rammeavtale, 4 m² + rørføringer.

Største pågående prosjekt i omsetning: Privat boligprosjekt i massivtre på Hedemarken, 22 000 m².

Hvordan er mulighetene i 2019: Vi er uvanlig optimistiske, har tatt på partyhatten og ansetter i disse dager 2-3 nye arkitekter. Flere store ordre, både private og offentlige, har kommet inn i Q1 og vi har flere løpende rammeavtaler.

Hvordan vil dere beskrive de siste to årene: Tydelig skjerpet konkurranse i offentlig sektor, timeprisene er pinlig lave. Her har arkitektbransjen snart malt seg inn i hjørnet med en stygg gulvfarge. For øvrig overraskende stabilt privat boligutviklingsmarked og et investeringsfokus i det offentlige som treffer vår kjernekompetanse.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene: Vi satser på våre ansatte, vi er en kunnskapsbedrift. Aktiv etterutdanning, videreutvikling av prosjektprosesser, nye digitale arbeidsverktøy og kulturbygging. Av temaer og typologier er det i hovedsak bærekraft, transformasjon, helse, skole, barnehage, plan og bolig som gjelder.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold: De fleste ansatte er fagorganiserte, firmaet er medlem i Arkitektbedriftene. Vi legger tariffavtalen til grunn for våre betingelser. Kontormøter, orientering fra styret til alle og felles strategi- og visjonssamlinger sikrer god informasjonsflyt. Alle tre avdelinger sitter i lyse og luftige lokaler med industripreg. I tillegg til studieturer med ujevne mellomrom arrangerer vi morgenopplevelser, en times kulturell/arkitektonisk utflukt én gang i måneden til inspirasjon.

Suksesskriterier: Felles mål og visjoner, både internt og i samarbeid med våre oppdragsgivere. Høyt faglig nivå, kreativt spillerom og kvalitetsleveranser. Og humor. Masse humor.