Nyhet

Vil fargelegge byen

Kritikken mot grå fasader og monotone bydeler i Oslo får nå sitt svar i ny fargeveileder for hovedstaden. Byråd Rasmus Reinvang (MDG) vil ha fargene tilbake i byen og arkitekturen.


Rasmus Reinvang (MDG), byråd for byutvikling i Oslo, ber Plan- og bygningsetaten om å utarbeide en ny fargeveileder for Oslo kommune. Her er han avbildet ved Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorbs prosjekt på Sørenga i Oslo. Foto: Herman Søndenaa/Oslo kommune

For lite bruk av farger har vært et av de viktigste poengene i den opphetede debatten om arkitektur denne våren. Samtidig har Oslo kommune jobbet i det stille med forarbeidet til en egen fargesatsing. Nå får Plan- og bygningsetaten (PBE) i oppdrag å utarbeide en egen fargeveileder for byen.

– Vi ønsker å sette farger på Oslo. Vi lager derfor en veileder for fargebruk i byen, sier byråd for byutvikling Rasmus Reinvang (MDG) i en pressemelding.

Farger og identitet

Byråden viser til at man i en lang periode har unngått å bruke farger på nybygg i byen. Reinvang synes dette er trist og tar grep.

– Vi må ta fargene tilbake i arkitekturen og i bybildet. Farger og ulike materialvalg skaper trivsel og er viktig for psykisk helse. Farger og materialvalg kan bryte opp ellers litt kjedelige fasader. Vi trenger farger og variasjon: Det skaper identitet, det gjør noe med omgivelsene og det gir en bedre opplevelse av byen, sier han.

Ønsker trivelige byrom

Som et usagt vink til arkitekturopprøret vektlegger byråden at nye bygg og arkitektur bør spille på lag med omgivelsene. I pressemeldingen fra kommunene heter det blant annet: «Det er viktig at ny arkitektur over hele byen spiller på lag med det eksisterende miljøet og bidrar til å fremheve de mange ulike byområdene. I byområder med lite variasjon i fargebruk kan nybygg som bryter med dette også bidra til nye opplevelser».

Det heter videre at «Oslo skal være en ledende by for nyskapende, mangfoldig og vakker arkitektur». De viser til at byrådet derfor har laget en ny arkitekturpolitikk og at arbeidet med en fargeveileder nå altså starter. Målet er mer variert fargebruk og variasjon i materialvalg.

– Det vi bygger, skal stå i 100 år, minst. Da må vi tenke på detaljene. Farger og variert materialbruk påvirker folk. Vi blir deprimerte av grå lukkede fasader. Vi trenger farger og variasjon som skaper gode inntrykk og opplevelser i byrommene, sier Reinvang.

Dialog med arkitekter

Det er altså Plan- og bygningsetaten som får i oppdrag å utvikle fargeveilederen. Den skal, ifølge kommunen, gi råd til innbyggere, utbyggere, borettslag, planleggere, saksbehandlere og andre - enten det er nybygg som skal oppføres eller det er et borettslag som skal rehabilitere fasaden.

Veilederen skal utvikles med vekt på eksempler og paletter med særlig blikk på Oslos historiske fargebruk. Plan- og bygningsetaten skal sikre god medvirkning og ha en tydelig dialog med ulike interessenter og aktører; deltakere fra fag- og bransjemiljøer, ulike fagfora for fargefeltet, forskningsmiljøer, utbyggere, eiendomsforvaltere, arkitekter, designere, kommunale og statlige etater med ansvar for byrom og arkitektur.

– Medvirkning er viktig og vi ønsker at ulike aktører bidrar slik at veilederen blir så god som mulig. Fargebruk bør være klok og veltilpasset, så det ikke blir glorete eller feil. Veilederen skal bidra til å skape en bredere bevissthet rundt farger og materialbruk og en bedre fargekultur i Oslo, sier Reinvang.