Nyhet

Inviterer til medvirkning

Har du tanker eller visjoner om utviklingen av Oslo-områdene Ulven, Økern eller Bryn? Oslo arkitektforening inviterer nå arkitekter og arkitekturinteresserte til innspillsmøte om revisjon av kommuneplanens arealdel.


Oslo arkitektforening arrangerer møte med Plan- og bygningsetaten i Oslo om revisjon av kommuneplanen. Av de berørte områdene finner vi blant annet Ulven og Økern, som her ligger bak Haraldrud gjenbruksstasjon midt i bildet. Foto: Oslo PBE

«Trengs det en kursendring for hvordan vi utvikler nye byområder – med en annen tilnærming til byggehøyder, utnyttelse og byform, bevaring, natur og boligvariasjon?»

Med disse spørsmålene inviterer Plan– og bygningsetaten (PBE) og Oslo arkitektforening (OAF) til innspillsmøte tirsdag 25. oktober om revisjon av kommuneplanens arealdel. Kveldsarrangementet er en fortsettelse av et lignende møte tidligere i år om kommunens revisjon av høyhusstrategien.

– En rekke av innspillene i forrige møte ble tatt med videre inn i arbeidet til PBE med høyhusstrategien. Denne gangen legger vi opp til enda mer medvirkning – med blant annet gruppearbeid og idéverksted. Nå håper vi først og fremst alle arkitekter kjenner sin besøkelsestid. Her kan man koble seg direkte på PBEs arbeid og få en reell mulighet til å spille inn både kritikk og mulige visjoner før kommuneplanens arealdel kommer ut på høring rundt nyttår, sier Siri Jæger Brudvik, leder i OAF, til Arkitektnytt.

Siri Jæger Brudvik, leder i Oslo arkitektforening, håper arkitekter og arkitekturinteresserte vil komme på møte med Plan- og bygningsetaten i Oslo om revisjon av kommuneplanens arealdel. Foto: Mad Arkitekter

En fot i bakken

I revisjonen av kommuneplanens arealdel er det flere områder som blir berørt, deriblant Økern, Ulven, Helsfyr, Bryn, Lysaker, Vækerø og Majorstua. På møtet vil de imidlertid ikke gå spesifikt inn på alle de konkrete områdene, men diskutere byform og bykvalitet i et bærekraftsperspektiv, og velge ut et område som «case».

– PBE vil fortelle om deres situasjonsforståelse og ta en fot i bakken sammen med vår fagstand for å se hva vi tenker om arbeidet de har gjort så lang, sier Brudvik.

Håper på innflytelse

For å sparke i gang en god debatt på møtet har OAF invitert inn følgende arkitekter med ulike perspektiver og synspunkter: Tanja Lie (Lie Øyen arkitekter/leder rådet for Byarkitektur), Frederica Miller (Gaia Oslo), Mario Vahos (Obos), Elin Børrud (professor ved NMBU) og Hogne Langset (Byantikvaren).

– Langset fra Byantikvaren skal snakke om hva vi kan lære av den historisk tette byen, mens Miller vil se på bærekraftperspektivet og vil fremme sin kritikk av å bygge høyt i knutepunkt som bærekraftstrategi. Lie er på sin side mer åpen for høyhus som strategi for fortetting, mens Vahos utfordres på hva han som arkitekt mener Obos kan gjøre annerledes og bedre som den store aktøren de er i utviklingen av Oslos nye byområder. I tillegg kommer Elin Børrud fra NMBU og skal snakke om hvordan vi kan gjøre bedre grep i planleggingsfasen av større transformasjonsprosesser.

– Gir dette møte reell innflytelse for arkitektene?

– Det er det vi håper det vil gi. Det er viktig å understreke at dette er ett av mange slike møter PBE holder, med ulike aktører – også lokalt i de berørte områdene. Fra vår fagstand sitt ståsted er det viktig å kunne bidra inn i denne revisjonen. Fra PBE sin side opplever vi at de synes det er meget nyttig med innspill fra arkitektene når de skal svare ut bestillingene de har fått fra politikerne.

Mario Vahos, arkitekt og prosjektleder utvikling i OBOS Nye Hjem. Han skal delta på OAFs innspillsmøte med PBE.

Initiativ fra PBE

– Kommer dette møtet i stand fordi OAFs medlemmer har ønsket det?

– Akkurat dette initiativet kommer fra PBE, men det er i tråd med OAFs handlingsplan å komme tidligere på banen i byutviklingsprosessene – før beslutningene er tatt og det som gjenstår er å kritisere. OAF møter også politikere og kommer med høringssvar som en del av dette arbeidet, men denne uformelle dialogen vi får til på slike møter er unik og egentlig vel så viktig.

– Hva håper du resultatet blir av møtet?

– Jeg håper aller mest på interessante diskusjoner om byform, fortetting og byggehøyder på steder som Ulven og Økern, men også på innspill til konkrete ideer om hvordan man kan spille videre på eksisterende industribebyggelse, skape unike steder med egen identitet og rett og slett tenke annerledes enn det vi har gjort til nå. Jeg håper på mange gode ideer for en bærekraftig utvikling i en tid der krisene står i kø – og klokken tikker for å nå klimamålene om reduksjon av klimagassutslippene innen 2030.

Møtet er gratis og holdes i Hagestuen i Josefinesgate 32. For påmelding og mer informasjon se her.