Nyhet

Nytt Baf-akademi

Hva visste du ikke, men skulle gjerne visst da du var ung og nyutdannet arkitekt? Bergen Arkitektforening gir deg svarene i en ny seminarrekke.


Philip Kvalbein Hauge, arkitekt og partner i Kvalbein Korsøen arkitektur, er første arkitekt ut i Baf-akademiets nye seminarrekke. Foto: Eva Korsøen

Mandag 17. Oktober starter Bergen arkitektforening (Baf) med full seminarrekke kalt Baf-akademiet. Initiativet har som mål å fortelle nyutdannete arkitekter hemmelighetene bak de mer praktiske sidene av arkitektyrket. Baf-akademiet er en fortsettelse av et lignende prosjekt midt på 2010-tallet, ledet av tidligere Baf-leder Geir Brekke. Nå har en ny generasjon bergensarkitekter tatt over.

– Jeg skulle ønske det var et slikt forum som disse seminarene da jeg startet mitt firma for over ti år siden. Det er en del ting du ikke lærer om selve yrket på arkitektskolene. Det trengs derfor et sted med lav terskel hvor du som ung arkitekt kan diskutere med andre som er i samme situasjon som deg og mer erfarne arkitekter, sier Philip Kvalbein Hauge, som i dag driver Kvalbein Korsøen arkitektur sammen med Eva Korsøen.

Møte en ekte utbygger

Baf har de siste årene opplevd å bli en viktig møteplass for spesielt nyetablerte arkitekter. Det er Kvalbein Hauge som er først ute i seminarrekken. Totalt er det planlagt sju seminarer, frem til mai neste år. Disse skal etterligne fasene i et arkitektoppdrag og er derfor delt opp i teamene «Oppdraget» (oktober), «Skisseprosjektet» (desember), «Forprosjektet» (januar), «Fra anbud til detaljprosjekt» (februar), «Detaljprosjektet» (mars), «Gjennomføringsfasen» (april) og «Firmaet» (mai).

Kvalbein Hauge vil på mandag blant annet fortelle om hvordan man skaffer seg oppdrag og om kommunikasjon med mulige fremtidige oppdragsgivere. Han har derfor også med seg en ekte utbygger, Pål Strand Larsen fra Bergen Byfortetting, som skal gi et innblikk i hva de etterspør og krever av en arkitekt.

– Strand Larsen er en kunde av oss, som vil fortelle hvordan han tenker og regner på ting. Det er litt sjelden å få en utbygger til å snakke på denne måten, men han har også en egeninteresse av å formidle hvordan oppdragene ser ut fra hans side, sier Kvalbein Hauge.

På kontoret: I første utgave av Baf-akademiets nye seminarrekke er det Morten Falbach og OK kontor som åpner kontordørene. Falbach er også dagens leder av Bergen Arkitektforening. Foto: Nikolina Søgnen

Fra kontor til kontor

Målet er at både studenter, nyutdannete og enda litt mer erfarne skal delta på seminarene. Dette for å skape et bra klima for samtale og erfaringsutveksling.

I tillegg til Kvalbein Hauge er det også foreløpig bekreftet at erfarne arkitekter som William Aasland (Cerejeira Fontes Aarsland Arkitektur), Tone Berge (Kaleidoscope Nordic), tidligere Baf-leder Geir Brekke og Hanne Karin Broch, arkitekt og seksjonsleder i Bergen kommune skal delta. Aktører fra andre fagfelt, invovlert i både prosjektering og utføring, skal også involveres utover i seminarrekken.

Stedet for seminaret flyttes rundt til ulike kontorer, og første sted ut er OK Bodega, som er en del av kontoret til nåværende Baf-leder Morten Falbach. Valg av sted handler om at deltagerne også skal få et direkte innblikk i arbeidshverdagen.

Kunsten å være synlig

– Hva skulle du selv ønske du visste da du var nyutdannet arkitekt, Kvalbein Hauge?

– Jeg har masse tanker om det, men jeg tror det mest av alt handler om å hvor viktig det er å bli sett av fremtidige kunder. Det kan være vanskelig i begynnelsen. Til syvende og sist skal noen betale deg penger for at du skal lage tegninger. Det er et tillitsforhold som man må forstå begge sidene av.

– Hva med skolene? Burde ikke de forberedt arkitektene på denne delen av yrket?

– Det er en svær debatt. Jeg underviser selv på Bergen Arkitekthøgskole (Bas) og ser at det rett og slett ikke er tid til det. Arkitektskolen handler mye om å utdanne arkitekter til å ha sunne og gode verdier - arkitekter som er trygge på seg selv med et engasjement for å lage et bedre samfunn. Samtidig tror jeg det er først når du står midt oppi det – som ny arkitekt – at du er motivert og ser nytten i å lære om hvordan for eksempel en søknadsprosess foregår. Hadde man fokusert på dette i skolen, ville det også vært kunnskap som fort ble utdatert.