Nyhet

Gipskunst hos Skog

Tre unge arkitekter har fordypet seg i gipsens materialitet og skapt kunst. Resultatet stilles ut i Gamlebyen i Oslo.


Gips, trevirke og betong er materialene OA_M har jobbet med i forkant av utstillingen «Motifs of Materiality» i Skog art space i Gamblebyen i Oslo. Foto: Kevin Fauske

Det myldrer av liv i utstillingslokalet Skog art space i Gamlebyen i Oslo torsdag kveld. Det er åpning av utstillingen «Motifs of Materiality» til de nyutdannete arkitektene Ole Dalheim, Arman Sellæg and Maximilian Svendsen – også kjent som OA_M Studio.

Gjennom studiene på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), hvor de nylig leverte sine diplomoppgaver, har de parallelt blitt en kunstnertrio hvor de har spesielt dykket ned i gipsmaterialets kvaliteter, men også verk i betong og trevirke.

– Vi begynte egentlig med kunst fordi vi ønsket å utforske de ulike materialene sammen. At vi hadde fantastiske muligheter ved AHO når det gjelder verksteder, gjorde at vi kunne få til dette arbeidet på siden av det ordinære skoleløpet, forklarer Arman Sellæg.

Å vente på gips

Arbeidet er blitt til fellesprosjektet OA_M Studio. De hadde sin første utstilling sommeren 2022. Dette ga mersmak og den nye utstillingen er større og en samling som også inkluderer eldre arbeider.

– Vi tenker på denne utstillingen som en serie med punkter fra år med en felles utforsking, diskusjon, samarbeid og vennskap. Her er det både gammelt, nytt og det i mellom, sier Maximilian Svendsen.

– Hvorfor dette ønske om å utforske materialene?

– Det handler om å lære oss å skjønne dem ordentlig. I alle typer materialer får man en motstand tilbake når man først begynner å jobbe med dem. Gips skaper en motstand, betong og treverk en helt annen. Det som skapes er helt uventet, sier Sælleg.

De tre beskriver hvordan man i gipsbildene kan se spor av utforskingen tydelig i teksturen og oppdage hvordan fargene har lagt seg i bildet. Overflatene reflekterer også hva slags materiale de har støpt på – noe er støpt på tre- og betonggulv annet på stålplater.

– Å støpe i gips er nesten som å pakke opp en pakke. Du støper det opp-ned også snur man det. Da har man en flate, som man jobber videre med og tar i bruk ulike typer overflatebehandling. Du jobber veldig aktivt – før du helt passivt venter på at det skal tørke og på å se hvordan det blir seende ut, forteller Svendsen.

Arkitektene Maximilian Svendsen (t.v.) Arman Sellæg og Ole Dalheim – også kjent som kunsterne i OA_M Studio. Foto: Kevin Fauske

Følsomme detaljer

Skog art space åpnet i høst. De vil ikke kalle seg selv for galleri, men er mer et kunstrom hvor det er lov å tenke utenfor boksen om hva rommet kan brukes til. Dette er deres første soloutstilling.

Kurator for utstillingen, arkitekt Paola Simone, er svært begeistret for det OA_M Studio har levert. Hun har jobbet for Herreros arkitekter, Helen & Hard og driver nå sitt eget kontor, Atelier 36, hvor hun blant annet har oppdrag for kunst- og kulturinstitusjoner som Henie Onstad eller National Museum of Anthropology i Osaka. Hun underviser også ved AHO.

– Vi har fulgt OA_M en god stund og følte de var perfekt til dette rommet her. De er unge og vi liker at de er arkitekter og ikke kommer fra et rent kunstmiljø. Arkitektbakgrunnen gir dem en helt annen tilnærming til kunst, sier Simone.

– Hvordan vil du beskrive utstillingen?

– De jobber veldig godt med materialitet. For Skog er nettopp materialtet i kunst viktig og det tilfører OA_M kunsten på en helt annen måte enn det vi er vant med fra kunstfeltet. De jobber med kraftige tunge materialer som gips, stein og tre. Det er en kraftig og ekspressiv kunst, men det er også veldig mye presisjon og delikate og følsomme detaljer.

Arkitekt Paola Simone er kurator for utstillingen «Motifs of Materiality». Foto: Privat

Kunsten og arkitekturen

Simone mener det derfor er en viktig utstiling å besøke for arkitekter på jakt etter inspirasjon.

– For arkitekter er denne kunsten ekstremt spennende. De jobber med geometri, form, farge og materialitet på en måte som vi arkitekter er vant til å jobbe med det. Vi ser det på måten de utforsker form og relieff på en subtil måte. Jeg har også besøkt dem på verkstedet og ser en gjeng som jobber på en spontan og intuitiv måte – slik mange arkitekter også liker å jobbe frem prosjektene sine med skissene sine.

– Hvorfor er denne koblingen med kunsten og arkitekturen viktig?

– Arkitekter jobber mye med rom som presenterer kunst. Vi har to store museer her i Oslo som nylig har åpnet og det er viktig å forstå kunsten for å lykkes med det. Arkitekter som også er kunstnere er heller ikke noe nytt. Mange av de mest kjente hadde også en kunstnerisk side. Kunstfeltet er derfor egentlig noe alle arkitekter burde ha en tett kontakt med. Det er mye å lære mellom disse to fagene, forteller hun.

Kunst som hobby

For OA_M Studio har arbeidet med kunst og utstilling lært dem mye om hvordan man sammen kan jobbe frem kunst. Det har også vært verdifullt for dem å få innsikt i hvordan man helt praktisk organiserer en utstiling. Kunstnerene ser også helt klare overføringsverdi fra kunstfeltet til arkitekturen.

– Vi personlig lærte oss veldig mye om materialer, farger og nyanser som vil hjelpe oss å forme rom og bygningsdeler i fremtiden, sier Sellæg.

– Skal dere videre i retning kunst eller arkitektur?

– Nå har vi gått rett fra diplomoppgave til denne utstillingen. Men planen er vel å ha kunst som hobby og arkitektur som jobb, sier Ole Dalheim.

OA_M Studios utstilling «Motifs of Materiality» hos Skog art space står fram til 12. februar. For mer informasjon se her.