Nyhet

Vil løfte arkitekturpolitikken

– God arkitektur er helt sentralt for å skape attraktive og bærekraftige byer og tettsteder, sier minister Sigbjørn Gjelsvik. Nå vil han sette arkitekturpolitikken høyere på dagsorden.


Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik vil løfte arkitekturpolitikken, og har nå satt sammen en ny arbeidsgruppe for å utrede mulighetene. Foto: Trond A. Isaksen/Regjeringen

Regjeringen vedtok denne uken at Kommunal- og distriktsdepartementet skal få ansvaret for å koordinere den statlige arkitekturpolitikken fremover. Departementet inviterer nå de andre departementene til å delta i en arbeidsgruppe for arkitektur.

– Det er 13 år siden den forrige rødgrønne regjeringen la fram en nasjonal arkitekturpolitikk «Arkitektur.nå», og det er på høy tid å sette arkitekturpolitikken høyere på dagsorden igjen. Vi legger nå til rette for en mer målrettet og helhetlig nasjonal politikk for de bygde omgivelsene, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding.

Pådriver og inspirator

Arbeidsgruppen skal først gjennomgå gjeldende politikk og virkemidler for de bygde omgivelsene i landet og vurdere om det er nødvendig med bedre samordning av statlig politikk eller nye statlige tiltak.

– Det er i hovedsak et lokalt ansvar å sikre kvalitet i de bygde omgivelsene. Samtidig gir lovverket og nasjonal politikk viktige rammer. Staten kan og bør være en pådriver og inspirator for en attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling, sier statsråden.

Uheldige konsekvenser

Departementet skriver videre at vi i Norge har høye standarder for å sikre helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet i alt vi bygger, og at mye av det som blir bygd har god kvalitet.

Samtidig blir utbyggningsprosjekter kritisert for å ta for lite hensyn til stedskvaliteter og lokale byggeskikker, at bygg og områder er for lite varierte og av dårlig kvalitet, heter det videre.

«Dette kan gi uheldige miljømessige og sosiale konsekvenser, ved å påvirke blant annet folkehelse, livskvalitet, ressursbruk og klimagassutslipp», skriver Kommunal- og distriktsdepartementet.

Samlet front

De norske arkitekturorganisasjonene har lenge jobbet for en bedre arkitekturpolitikk i Norge, og i 2020 samlet Norske arkitekters landsforbund (NAL), Norske Landskapsarkitekters forening (NLA), Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres Landsforening (NIL) samt Arkitektenes Fagforbund (Afag) og Arkitektbedriftene (AiN) seg til en felles politisk plattform for arkitektbransjen.

Året etter lanserte de nettstedet arkitekturpolitikk.no for å presentere sin felles politiske plattformen for arkitekturfeltet.

Arkitektnytt kommer tilbake med mer.