Nyhet

Urban matauk i krisetid

Hvordan kan «den spiselige byen» bli mer enn bare en gimmick? NLA Hordaland og Bergen arkitektforening tar samtalen om potetdyrking, birøkt og bærplukking over og mellom byens hushjørner.


Det summer hos biene på taket av Grieghallen i Bergen. Disse tilhører den urbane birøkteren og klimaforskeren Manuel Hempel. Han er en av panelistene når NLA Hordaland og Bergen arkitektforening arrangerer samtale om «Urban matauk». Foto: Manuel Hempel

Interessen for bydyrking er sterkt voksende. Fra taket på Grieghallen surrer biene om somrene og produserer urban honning, og nylig åpnet bygget Buen i Kronstadparken i Bergen hvor en takhage med frukt, bær og grønnsaker, ifølge utbygger Bara eiendom, skaper en umiddelbar «wow-følelse». Men hvordan kan slike prosjekter settes i system?

Førstkommende tirsdag arrangerer NLA Hordaland og Bergen arkitektforening møtet «Den spiselige byen – panelsamtale om urban matauk». Målet er at landskapsarkitekter og arkitekter skal få kunnskap om hva som skal til for å øke urban matproduksjon.

– Det er vi landskapsarkitekter og arkitekter som former byene våre. Det er utrolig viktig at vi har i mente urbant landbruk når vi tegner boligområder og byrom. Vi sitter på nøkkelen til å lykkes med dette og derfor trenger vi alle gode argumenter og kunnskap, sier Anne Irgens, landskapsarkitekt i Norconsult, som skal lede panelsamtalen på Kulturhuset i Bergen tirsdag den 15. november.

Fremmedgjort fra matproduksjon

Irgens forteller at hun, som 61-åring, husker at i hennes barndom var det vanlig at alle byboere reiste til slektninger «på landet» på potetferie om høsten. I dag ser hun denne linken har forsvunnet, samtidig øker interessen for selvdyrking – spesielt blant den unge generasjonen.

– Jeg er selv leder i Hordaland hageselskap og merker stor interesse hver gang vi arrangerer kurs som handler om jord og dyrking. Jeg tror det handler om at mange føler seg fremmedgjorte fra hvordan maten blir til og ønsker å forstå mer av hvordan man kan dyrke sin egen mat, sier Irgens.

Anne Irgens, landskapsarkitekt i Norconsult og leder av Hordaland hagelag, leder panelsamtale om verdien av urban matproduksjon. Foto: Sigrid Bjercke

Matauk i krisetid

Dette handler heller ikke bare om å skaffe seg en kuriøs hobby, mener landskapsarkitekten. Det hviler også et alvor over tematikken.

– Vi lever i en krisetid. Det er klimakrise, naturkrise, krig og uro. Å lære seg selvberging har derfor også absolutt et element av beredskap over seg. Vi bruker bevisst ordet «matauk» for å peke på denne viktigheten: Det handler ikke bare om å plante timian og oregano, men om dyrking og sanking av ekte mat, som poteter, bær, frukt eller grønnsaker. Gjennom egne erfaringer med dette blir man mer oppmerksom på arealet og arbeidsinnsatsen som kreves for å fø en befolkning, og ikke minst hvilke vekster og dyr som inngår i vårt landskap og klima.

Hun setter imidlertid også stor pris på at kommersielle utbyggere ser på eksempelvis grønne tak som en god investering.

– Det er selvsagt elementer av grønnvasking i disse prosjektene, men jeg mener også at denne type grønnvasking kan være bra. Det viser frem potensialet og behovet og gjør samfunnet bevisst på hva som er mulig – og hva som er viktig. Likevel handler vår panelsamtale om hvordan blant annet disse prosjektene kan vise vei til en økt bruk av byen til matauk.

Birøkter og bybonde

På møtet kommer derfor Stina Oseland, klimadirektør i Bergen, for å snakke om hva kommunene kan gjøre for å legge til rett for «den spiselige byen». Arild Eriksen, arkitekt i Fragment, skal snakke om den sosiale nytten av å dyrke ting sammen, mens NIBIO-forsker Anna Milford skal snakke om næringsgrunnlaget for lokalt produsert mat. Milfords perspektiver skal suppleres med mesterkokk Christopher Haatuft, som skal fortelle om bransjens behov for lokale produkter.

I tillegg kommer bybonde og landskapsarkitekt Katinka Kilian og birøkter og klimaforsker Manuel Hempel, som blant annet har etablert bikubene på taket av Grieghallen.

– Hempel er et eksempel på en kunnskapsrik praktiker og estetiker, som virkelig viser at produksjon av mat i byen ikke bare er en gimmick. I tillegg utvides her matauk-begrepet til også å gjelde honningproduksjon, men vi kan også tenke at fisking på kaikanten også er et eksempel på urban matauk. Vi ønsker å spre kunnskap og interesse om alt som allerede gjøres, og alt som kan gjøres. Dette tror jeg på sikt skaper holdningsendringer til både byen og maten vi spiser – og er et lite skritt vi sammen kan ta for å redde verden, avslutter Anne Irgens.

«Den spiselige byen – panelsamtale om urban matauk» arrangeres på Kulturhuset i Bergen klokken 19.00 tirsdag 15. november. For mer informasjon se her.