Nyhet

Oppskrift på fremtidskontoret

Studentprosjekt lanserer kokebok med oppskrift på fremtidens kontorløsninger. Vil gi befolkningen nøkler til kontoret ditt. – Tiden for monofunksjonelle kontorbygninger er forbi, sier student Una Mørch-Thoresen.


Marianne Borgen (SV), ordfører i Oslo kommune, deltok på arrangementet hvor studenten lanserte «Den rutete kontorkokeboken – Oppskrifter på morgendagens nabolagskontor». Foto: Nora Bruun-Olsen / Sweco

OSLO URBAN WEEK: Seks studenter har brukt sommeren på å undersøke nye kontorløsninger. Som Arkitektnytt tidligere har omtalt har de seks utforsket «hvilken rolle kontorbyggene har i nabolagene de befinner seg i, og utforske hvilke funksjoner de kan tilby utover å være nettopp et kontor?»

Sluttresultatet fra Sweco og Aspelin Ramms sommerprosjekt for studenter ble presentert på siste dag av Oslo Urban Week, med blant andre Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) som en av deltagerne.

– Dagens kontorbygninger har mange problemer. De ligger der som barrierer for byliv, sier Una Mørch-Thoresen, som holder på med en master i by- og regionplanlegging ved NMBU til Arkitektnytt.

Tomme kontorer, tomme nabolag

Kontorene er, ifølge studentene, barrierer fordi de ansatte i norske kontorbygg oppholder seg stadig mer inni bygningene. Her finnes det for eksempel lukkete kantiner med rabattert mat og treningsanlegg. Ingen utenfra kommer inn, og de ansatte trenger ikke å bruke resten av byen i arbeidstiden.

– Når da drar hjem står bygningene der som tomme spøkelsesbygg. De er ikke i bruk, noe som går direkte imot andre mål som 24-timersbyen, kompaktbyen og nærhetsbyen, som for eksempel Oslo følger, sier student Mørch-Thoresen.

«Den rutete kontorkokeboken – Oppskrifter på morgendagens nabolagskontor» ble lansert av seks studenter i sommerpraksis hos Sweco og Aspelin Ramm.

Deler ut kontornøklene

I sluttproduktet «Den rutete kontorkokeboken – Oppskrifter på morgendagens nabolagskontor» foreslår studentene to konkrete måter å tenke kontor på i fremtiden som kan forbedre nabolaget: Gjennom det de kaller «nettverkskontoret» kan små bedrifter dele på lokaler, funksjoner og tjenester og slik skap merverdi både for seg selv og for nabolagene de befinner seg i.

«Folkekontoret» er på sin side et svar på hvordan store kontorbyggs tilstedeværelse i byen kan rettferdiggjøres. «De har i dag store fotavtrykk både vertikalt og horisontalt, og skal, i motsetning til dagens kontorer, være åpne og inviterende ved å fungere som kontorer, boliger og trenings- og fritidsarenaer», heter det i en beskrivelse fra studentene.

Målet er derfor blant annet å åpne opp kontorbygningene for omverdenen. Helt konkret snakker studentene om eksempelvis om å tilby befolkningen digitale nøkler til bygninger, kontorer og fasiliteter – slik at de kan brukes utenom arbeidstiden. Disse digitale nøklene kan brukes på begge kontorkonseptene.

– Dette skal lavterskel som mulig, slik at flest mulig kan bruke disse stedene til alle døgnets tider.

Attraktive arbeidsplasser

For Mørch-Thoresen og resten av studentene handler dette også om hvordan fremtidens arbeidsgivere kan tiltrekke seg ung arbeidskraft. Som representanter for en ny generasjon har de en klar advarsel å komme med.

– Vi unge er mer samfunnsbevisste enn noen gang og opptatt av hvordan bedrifter forholder seg til både sosial bærekraft og samfunnsansvar. Skal bedriftene tiltrekke seg de beste hodene, må de tilby noe annet enn disse gammeldagse introverte kontorløsningene.

NMBU-studenten får full støtte fra Johannes Goa Ludvigsen, leder for byutvikling i Sweco, som har fulgt arbeidet til sommerstudentene tett. Han tror ikke unge arbeidstakeres makt over fremtidens arbeidsgivere kan overdrives.

– Det er riktig at kampen om de beste hodene tilspisser seg. Det å selge inn eget treningsstudio og god mat i kantinen, i for omverdenen ellers lukkete bygninger, er ikke nok. Dette vipper ikke folk til å velge jobb, da ser de unge heller etter andre kvaliteter. Da handler det gjerne hvordan bedriften forholder seg sosialt til omverden som helhet, men også sine fysiske omgivelser, sier Ludvigsen til Arkitektnytt.

Una Mørch-Thoresen har en bachelor i samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo, og startet på en master i by- og regionplanlegging ved NMBU i høst. Foto: Simen Ringen

Glad for konkrete svar

Sweco og Aspelin Ramm har hatt stor glede av sommerstudentenes prosjekt, forklarer Ludvigsen. Studentene er håndplukket ut ifra personlige egenskaper og evne til å vise nysgjerrighet, heller enn den perfekte fagkombinasjonen.

– Dette har fungert utrolig bra, og vi liker spesielt at de har gått seriøst inn i oppgaven og ikke bare beskrevet problemene med dagens kontorbygninger, men også kommet med et formsvar.

– Hva legger du i det?

– At de nettopp har kommet med denne kokeboken hvor de faktisk forklarer steg-for-steg hva som kan gjøres for å få i gang nye løsninger. De åpner med å si at dagens kontorbygninger ikke holder mål, men etterpå gir de flere gode svar på viktige problemer. At de våger å ta det så langt, styrker prosjektet og gjør det mer relevant, forklarer Ludvigsen.

– Fant gode tips

Helt konkret kan det også bli. I en pressemelding fra Sweco lover Rasmus Nord, selskapets administrerende direktør, at kokeboken vil aktivt bli brukt når de nå utvikler nytt hovedkontor på Grønland i Oslo – som er innflyttingsklart i 2024.

– Nå er neste skritt å løse denne utfordringen i praksis slik at vi kan bli en så god nabo som mulig for innbyggerne på Grønland. I kokeboken har jeg funnet gode tips som også kommer godt med når vi skal rådgi våre kunder, sier Nord i pressemeldingen.

For student Una Mørch-Thoresen var det bra å kjenne interessen for arbeidet deres under Oslo Urban Week.

– Det var veldig vellykket, og mange møtte opp. Det var artig å følge debatten etterpå og spørsmål fra publikum i saken. Vi delte ut kokebøkene og flere sa de skulle dele til kolleger og venner. Jeg satt igjen med følelsen om at mange kommer til å endre innstillinger og at tiden for monofunksjonelle kontorbygninger er forbi, sier Mørch-Thoresen.

De seks studentene i prosjektet, utenom Una Mørch-Thoresen, er Kaveh Kawousi, Louise Holsing Odden, Henriette Helverschou Hagen, Martin Andresen og Eirik Bruun. «Den rutete kontorkokeboken – Oppskrifter på morgendagens nabolagskontor» kan lastes ned og leses her.