Nyhet

Havn og opprør i brann

Under årets Archfest i Haugesund er målet å forstå både arkitekturopprøret og hvordan havnebyer utvikler sine sentrum.


En av filmene som vises under årets Archfest i Haugesund er dokumentaren «En annan stad», om den svenske arkitekten og byplanleggeren Jan Inghe. Foto: Rasmus Wærn

Norwegian ArchFest Haugesund arrangeres for fjerde gang som en del av Den norske filmfestivalen i Haugesund, og inviterer til en undersøkelse av identitet, roller og makt i byutviklingen fra 21–23. august.

Målet med ArchFest er å kombinere utfordrende filmer med engasjerende foredrag, og arrangeres av Haugesund kommunes Enhet for byutvikling, i samarbeid med Holon Arkitektur og Vikanes Bungum Arkitekter.

– Haugesund ønsker å være en progressiv by og et regionsenter som tilbyr økt debatt og forståelse for temaer innen byutvikling, og det kan gjerne belyses gjennom en filmfestival. Vi forsøker å fange opp aktuelle temaer og invitere relevante personer til debatt, sier Kent Håkull, som er byutviklingssjef i Haugesund kommune.

– Haugesund ønsker å være en progressiv by og et regionsenter som tilbyr økt debatt og forståelse for temaer innen byutvikling, og det kan gjerne belyses gjennom en filmfestival, sier Kent Håkull, byutviklingssjef i Haugesund kommune. Foto: Haugesund kommune

Opprør i brann

En rekke stemmer er invitert for å undersøke identitet, roller og makt i byutviklingen, gjennom to spesifikke temaer: Arkitekturopprøret og havnebyer.

Mandag 22. august er tema «Arkitekturopprør i brann». Blant foredragsholderne er Eskild Narum Bakken, sivilarkitekt og universitetslektor ved NTNU, som skal snakke om hva som er «tidsmessig arkitektur», og Saher Sourouri, psykolog og kjent som en av Arkitekturopprørets talspersoner.

Andre deltakere er Kai Reaver, stipendiat ved AHO og rådgiver i NAL, og Eivind Bing fra Arcasa Arkitekter, som har lang erfaring med å utvikle bygninger med rasjonelle konstruksjoner og industrielle produksjonsmåter. Sistnevnte er dessuten aktuell i Haugesund med boligprosjektet Møllervegen 28, midt i området som kalles «byens vugge». Tina Sinclair, arkitekt og seniorrådgiver i Vestland fylkeskommune, drøfter tematikken i lys av bærekraftsparadigmet og politikken i planleggingen.

– Det har vært så mange debatter eller arrangementer der man virkelig har diskutert Arkitekturopprørets perspektiv, det har enten blitt veldig tilspisset eller avfeid. Som planlegger liker jeg å fasilitere for ulike meninger, og det å skape en møteplass syns jeg er en viktig del av kommunens oppgave, sier Håkull.

Filmen «Shelter Without Shelter» av arkitekt og filmskaper Mark Breeze viser fram de komplekse dilemmaene ved å finne husly til flyktninger i nødsituasjoner. Foto: Mark Breeze

Ulike tilnærminger til havna

Tirsdag 23. august er det havnebyer som står på programmet. Byer som i ulik grad strever med sentrumsutviklingen og hvilke konsekvenser det har for byens identitet.

– Haugesund er en havneby, og her langs kysten er det ulike tilnærminger til hvordan man omdisponerer havnearealer, og bruker sjønære tomter, strandpromenader, offentlige uterom og småbåthavner, sier Håkull.

Hvordan kan man forstå havnebyers ulike strategiske tilnærminger til sentrumsutvikling? Det skal Halvor Weider Ellefsen, arkitekt, forsker og førsteamanuensis ved AHO, snakke om. Arild Eriksen fra Fragment, skal snakke med utgangspunkt i boka «Hva vi lagde ved sjøen», som handler om havnebyene som forsvinner. Historieprofessor Morten Hammerborg snakker med utgangspunkt i boka «Byen som gikk i land», som omhandler Haugesunds nyere historie, og byens forsøk på å vende ryggen til sjøen.

Arild Eriksen fra Fragment, skal snakke med utgangspunkt i boka «Hva vi lagde ved sjøen», som handler om havnebyene som forsvinner. Foto: Thor Brødreskift

Jan Inghe og Frederick Wiseman

En av filmene som vises er «Shelter Without Shelter» av arkitekt og filmskaper Mark Breeze, laget sammen med Tom Scott-Smith. Filmen, som er en dokumentar i seks deler, handler om hvordan flyktninger fra Syria blir ender opp med å bo i alt fra mega-camper, okkuperte flyplasser til enorme arkitekttegnede mottakssentre, og viser fram de komplekse dilemmaene ved å finne husly til flyktninger i nødsituasjoner.

Dokumentaren «En annan stad» (regi Rasmus Wærn) vises også, om den svenske arkitekten og byplanleggeren Jan Inghe, og følger hans karriere, fra utviklingen av Minneberg-distriktet i Stockholm på 1970-tallet, til Södra Station på 80-tallet, og som kulminerte med Hammarby Sjöstad på 90-tallet.

«City Hall» (2020) er den kjente amerikanske dokumentarsregissøren Frederick Wisemans portrett av det omdiskuterte brutalistiske rådhuset i Boston. Raseproblematikk, klimaspørsmål og boligproblemer er noen av temaene som tas opp i den fire og en halv time lange (!) dokumentaren.

Foredragsprogrammet foregår hos Holon Arkitektur, mens den årlige Archfest-festen avholdes hos Vikanes Bungum Arkitekter på mandag kveld.