Nyhet

Går for ombruk

Ny regjering vil stimulere til mer gjenvinning og ombruk av byggematerialer i byggeprosesser. Men arkitektur nevnes ikke i Hurdalsplattformen.


Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum la i onsdag frem Hurdalsplattformen. Arkitektur er ikke nevnt eksplisitt i plattformen. Foto: Arbeiderpartiet

Onsdag ettermiddag ble Hurdalsplattformen lagt frem av partilederne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum. Det har vært knyttet forventinger til arkitekturpolitikken til en ny regjering, men «arkitektur» nevnes ikke eksplisitt i plattformen.

Skjerping av klimakrav

Likevel er det flere interessante punkter i erklæringen som den nye regjeringen skal styre på de neste fire årene.

Under punkt om boligpolitikk oppsummeres fire satsinger for en aktiv boligpolitikk: «Flere skal få mulighet til å eie egen bolig, utvikle gode bomiljø, legge til rette for å bygge flere boliger og ha en klimavennlig byggenæring».

I tillegg vil de skjerpe klimakravene til byggenæringen, men dette må skje «samtidig som byggekostnadene holdes så lave som mulig».

Hurdalsplattformen ble offentliggjort onsdag 13. oktober klokken 14.00. Faksimile: Arbeiderpartiet/Senterpartiet

Ombruk og trevirke

Også konkrete strategier for en mer klimavennlig byggebransje nevnes. Blant annet skal regjeringen «stimulere til mer energieffektivisering, gjenvinning og ombruk av byggematerialer i byggeprosesser».

Regjeringen vil også bruke offentlig innkjøp til å stille «høye miljøkrav», uten å presisere hva det betyr. De vil også gjøre «nødvendige grep slik at norsk tre som byggemateriale blir prioritert i alle offentlige byggeprosjekter der det er mulig, både ved nybygg og renovering». Videre heter det at det skal etableres et eget utviklingsprogram for trebygg og klimavennlig fornying av bygg.

Forenkle planprosesser

Under både punkt om boligpolitikk og arealpolitikk påpekes det at planprosesser skal gjøres enklere. Offentlige innsigelser i byggeprosesser skal også koordineres bedre og lokale og regionale interesser gis mer vekt gjennom «forenkling av plan- og bygningsloven». Det skal også vurderes å redusere antall søkepliktige byggetiltak. Alt dette gjøres for å få til en raskere byggeprosess, heter det.

Regjeringserklæringen understreker så på den ene siden at «hensynet til natur og klima i plan- og bygningsloven» skal ivaretas. På den andre siden skal det påsees at «statsforvalteren samordner innsigelser godt nok, på en måte som sikrer åpenhet, forutsigbarhet og effektive prosesser».

Gram ny Astrup

Ifølge NRK skal også arvtager til kommunal- og moderniseringseringsminister Nikolai Astrup (H) være klar. Statskanalen melder at det er nordtrønderen Bjørn Arild Gram (Sp), som tar over den posten. Gram kommer fra stillingen som leder for kommunenes interesseorganisasjon KS.

Arkitektnytt kommer tilbake med mer om den nye regjeringsplattformen.