Nyhet

Hvor arkitektene bor

Flest Stavanger-arkitekter bor i sentrumsnære eneboliger - gjerne tegnet før 1930. 


Stavanger kommune og Stavanger Arkitektforening har undersøkt hvordan arkitektene i byen bor. Eneboliger foretrekkes fremfor boligblokk. Her begge deler fra Østre bydel. Foto: Wikicommons

«Hva skaper et godt sted å bo?» spurte Dagens Næringslivs fredagsmagasin D2 i en artikkelserie høsten 2019. Bladet svarte med å vise hvor arkitekter velger å bosette seg og leve livene sine. De fant områder og boligprosjekter med en uvanlig opphoping av arkitekter. 

Nå følger Stavanger kommune i samarbeid med Stavanger Arkitektforening etter. Inspirert av D2s artikler har de ønsket å vite hvor Rogalandsbyens arkitekter bosetter seg. Onsdag denne uka gikk de gjennom resultatene for første gang. 

– Vi har ikke bare vært opptatt av boligens kvalitet som objekt, men også sett på hvilke områder i byen arkitektene bor i og hva som preger disse områdenes karakter, sier Kaj Lea, prosjektleder for boligpolitikk og byutviklingsstrategi i Stavanger kommune. 

Sentrumsnært og gammelt

Funnene er ennå ikke systematisk gjennomgått, likevel er det mulig å få øye på 3-4 trender, forklarer Lea, som også er tidligere leder av Stavanger Arkitektforening. 

– Arkitektene ønsker å bo i sentrumsnære bydeler som Eiganes, Våland og Storhaug. Dette passer bra med hvordan vi tenker rundt bevaring av trehusbyen i sentrum og byutvikling i sentrumsnære områder.  

– Handler ikke dette valget også om økonomi? 

– I Stavanger er det litt mer komplekst og ennå ikke slik at sentrumsnært nødvendigvis betyr høyere pris. Boligprisene endres ikke som ringer i vann ut fra bykjernen, slik vi ofte ser i andre i andre byer. 

I tillegg viser funnene at Stavanger-arkitekter flest vil bo i en enebolig – helst en som er nærmere 100 år gammel. 

– Det er relativt få arkitekter i blokkbebyggelse. Flest bor også i hus som er tegnet før 1930. Det henger kanskje sammen med at dette er gode og fleksible boliger med tilsluttende hage.

Hva forteller Stavanger-arkitektenes boligvalg oss om fremtidens Stavanger? Spørsmålet stilles av Stavanger kommune. Her nye sentrumsnære boliger på Paradis Brygge. Foto: Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Svarer på kritikk

Det var Kristin Hoffmann, gjestekommentator i Stavanger Aftenblad, som først skrev om undersøkelsen. Hun syntes den var interessant, men mente samtidig at den kan ende opp med å «synliggjøre avstand mellom hvilke hus og nabolag ekspertene foretrekker, og det de utformer for andre». At nå et av funnene viser at byens arkitekter ikke vil bo i blokk kan kanskje vise at Hoffmann hadde et poeng, men Lea nyanserer. 

– Ser man på fakta er preferansen for enebolig lik det vi vet om en gjennomsnitt akademikerfamilie i Stavanger. Mellom 60-70 prosent av disse bor i enebolig eller småhusbebyggelse. Arkitekter tegner hus for forskjellige grupperinger og ingenting tyder på at vi bor mindre i blokk enn andre sammenlignbare grupper. 

Nå håper Lea funnene kan vise vei mot fremtidig byutvikling. En av byens utfordringer i dag er, ifølge Lea, at det blir færre barnefamilier bykjernen. De søker heller mot bilbaserte liv i nabokommunene.

– Vi jobber med tilgrensede problemstillinger som det D2-artiklene tar opp. Vi ønsker å være på ballen og denne kartleggingen kan gi oss noe svar på hva som er gode boligområder i vår by – og hvorfor.