Konkurranser

Europan-vinnerne er klare

Vinnerne av Europan 15 har ifølge juryen skapt en spesifikk samisk urbanisme i Kautokeino, et Raufoss etter olja og en helt ny tilnærming til arealpolitikk. 


Juryen mener at den nye bygningen på Rødbergdammen og de forbindelsene den skaper over dammen kan endre Rødberg sentrum sin utstrekning og tyngdepunkt. Illustrasjon: Space Travellers Architects/Pool Landscape/Nube Architetture

Europan

  • Europan er verdens største plan- og arkitektkonkurranse for yngre arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere
  • Konkurransen arrangeres annethvert år med nærmere 50 deltakende byer i Europa
  • De tre norske tomtene mottok til sammen 51 besvarelser
  • Stiftelsen Europan Norge organiserer Europankonkurransen i Norge
  • Kaleidoscope er sekretariat for Europan Norge
  • Vinnerprosjektene stilles ut på DogA i Oslo 9.─12. desember 2019

Kilde: Kaleidoscope

Tre norske byer kunne motta forslag i årets Europan-konkurranse, som er verdens største plan- og arkitektkonkurranse for yngre arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Vinnerbidragene til Raufoss, Rødberg og Kautokeino kommer fra henholdsvis Spania, Tyskland, Italia og Norge.

Rødberg: New Era Wharf 

Vinnerprosjektet presenterer et Rødberg sentrert rundt et nytt offentlig bygg oppført på en ny brygge ved Rødbergdammen. Det tilbyr slik sett et alternativ til mange av de andre prosjektene som foreslo flere diskrete intervensjoner realisert over tid, sier juryen. 

Det foreslåtte nybygget er et flerbrukshus som generer sosiale aktiviteter i Rødberg. New Era Wharf inneholder også nøye gjennomtenkte forslag til nye sosiale møteplasser i hele Rødberg, nye boliger, en ladestasjon for elektriske kjøretøy og et nytt beredskapssenter. 

Det formes et nytt fokus for nye Rødberg sentrum som strekker seg fra den oppgraderte sentrumsgaten i vest til de nye boligene og parkarealene i øst. 

Forfatterne bak prosjektet er det italienske arkitektkontoret Space Travellers Architects, i samarbeid med Pool Landscape og Nube Architetture, alle basert i Italia.

Togstasjonen på Raufoss flyttes, flere broer syr sammen industri og urbane områder, og det introverte kjøpesenteret åpnes opp. Nye broer og offentlige rom bidrar til å koble tomten til omgivelsene. Illustrasjon: La Errería* Office of Architecture + GAP Co.

Raufoss: «Sewn Heart»

Sewn Heart viser en fint gjennomtenkt urbanisme med små åpne plasser og nøye skalerte bygninger for en variert og blandet bruk, skriver juryen. Prosjektet viser ifølge juryen gjennomtenkt urbanisme med små åpne plasser og nøye skalerte bygninger for en variert og blandet bruk. 

Prosjektet omfavner en virkelighet etter oljen, og introduserer myk mobilitet, kompakt blandet byform og et finkornet nettverk for fotgjengerne, byjordbruk og fornybar energi. Ifølge juryen viser forslaget en solid forståelse av mulighetene som følger med befolkningsveksten, samtidig som de anerkjenner utfordringene som kan oppstå i transformasjonen fra industristed til en by med urbane kvaliteter.

Forslaget introduserer forbindelser som gir mulighet til å revitalisere tilstøtende områder som Storgata. Sewn Heart inneholder også en strategi for hvordan hele Raufoss kan revitaliseres, mener juryen. Prosjektet er tegnet av det spanske arkitektkontoret La Erreria.


Strategien i Catalogue of Ideas baseres på det juryen mener er en godt informert tolkning av Kautokeino sin utvikling som et hybrid tettsted utformet i samspill mellom den nomadiske og den fastboende kulturen. Illustrasjon: Paul Raphael Schaegner, Teresa Timm og Merle Jelitto

Kautokeino: Catalogue of Ideas

Det er kåret to likeverdige vinnerne i Kautokeino. Disse er Catalogue of Ideas og Radical Reimagining.

Catalogue of Ideas foreslår et sett med fem strategier for å styrke og artikulere en spesifikk samisk urbanisme. 

Ifølge juryen presenterer Catalogue of Ideas en solid og inspirerende visjon for videreutvikling av Kautokeino som et viktig samisk kulturelt og økonomisk senter, så vel som et viktig reisemål. Samtidig som de anerkjenner de spesifikke historiske og geografiske omstendighetene, identifiserer vinnerforslaget på en veldig tydelig måte en rekke kvaliteter og utfordringer, sier juryen.

Juryen legger til at en viktig styrke ved prosjektet er også erkjennelsen av utfordringene knyttet til territorier og eiendom, og forfatterne foreslår en ny modell for eiendomsforvaltning for å imøtekomme behovet for å koordinere utvikling av arealbruk.

Forfatterne bak forslaget er Paul Raphael Schaegner, Teresa Timm og Merle Jelitto fra Tyskland.

Ifølge juryen anerkjenner vinnerforslaget Radical Reimagining kompleksiteten i Kautokeino, og det viser engasjement til å styrke koblingene mellom natur og kultur, reindriftsnæringen og velferdsinstitusjoner, kulturarv og satsningen på turisme. Illustrasjon: Ona Flindall og Marianne Lucie Skuncke

Kautokeino: Radical Reimagining

Radical Reimagining går i dybden på forutsetningene for arealbruk i Kautokeino, og viser hvordan nye tilnærmingsmåter til lokal kunnskap og erfaring kan danne utgangspunkt for nye produktive strategier og steder, skriver juryen. Vinnerforslaget foreslår audioguider for kartlegging og kunnskapsdeling, og en ny felles innpakning som et fysisk symbol på en nytenkning om produktivitet og urbanitet.

Ifølge juryen anerkjenner vinnerforslaget kompleksiteten på stedet, og det viser engasjement til å styrke koblingene mellom natur og kultur, reindriftsnæringen og velferdsinstitusjoner, kulturarv og satsningen på turisme. Prosjektet understreker behovet for å gå videre med sensitivitet for de spesielle omstendighetene på stedet og all erfaring som er akkumulert i innbyggerne, mener juryen.

Prosjektet er laget av Ona Flindall og Marianne Lucie Skuncke fra Norge og Sverige.