Interiørarkitektur

En ny standard for møbelproduksjon

Aldri før har miljøvennlig møbelproduksjon vært viktigere. De norske designstudioene Nuen og Minus tenker et steg lenger enn karbonnøytralt.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 7/2022
Fra prototyplansering i september med daværende miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Kanskje verdens mest miljøvennlige stol? Foto: Karianne Johansen

Miljøvennlige møbler er på de fleste design- interessertes lepper for tiden, da flere og flere bryr seg mer om hvor møbelet de har i stua, faktisk kommer fra. I dag skal omtrent alt ved møbelet være gjennomtenkt, fra pakking og helt ned til møbelknottene under stolbeinene. Her ligger Norge langt fremme med riktig fokus, men hva skiller et godt miljøregnskap fra et annet?

Det norske designstudioet Nuen og Minus ønsker å gi deg svaret. Med hjelp fra tre andre miljøopptatte gründere, har Kristian Harnes startet det nye designstudioet med mål om å lage en møbelserie som lagrer mer karbon enn den slipper ut.

FRA NEW YORK TIL HUGLO

Kristian Harnes har akkurat landet i Norge da Arkitektnytt tar kontakt, etter et lengre opphold i verdens designmetropol, New York. Oppholdet i «The Big Apple» handlet stort sett om møter og nettverksbygging med amerikanerne.

– I New York er ting mindre regulert enn an- dre steder. Markedet her er mer fragmentert, med mange sterke interesser. Tross dette har newyorkere et veldig fokus på bærekraft. Likevel er det vanskeligere å snakke med dem om konkrete tall i miljøregnskapet.

Nuen hadde sin oppstart på øya Huglo på Vestlandet i 2019. Designstudioet er i New York i forbindelse med Norwegian Arts Abro- ad (NAA), støttet av Utenriksdepartementet,

der de, sammen med syv andre innen sitt fag, er blitt valgt ut til å realisere internasjonalise- ring av prosjektene sine.

– Oppholdet i New York har vært veldig bra, da vi har hatt friheten til å forme dagene selv med individuelle møter. Vi har også vært innom interessante temaer om fremtidens møbelproduksjon, forteller Harnes.

«Minus»-Collection med ulike farger. Nuen ønsker at møblene skal etterlate seg minst mulig fotavtrykk, og at møblene kan gå i generasjoner. Foto: Trine Hisdal

NUEN ELLER ALDRI

Tidligere i år stilte Nuen ut deres mest miljøvennlige stol, Minus, som en egen brand på verdens største møbelmesse, Salone Internazionale del Mobile i Milano. Her var de en del av den norske delegasjonen Norwegian Presence, i godt selskap med både Hydro og Vestre.

Det er samme designstudio og samme folka som står bak Nuen og Minus, men der Nuen er en mer tradisjonell håndverksbrand basert på samme verdisyn, er Minus et radikalt miljøprosjekt der de ser hva som er mulig å få til.

– I arbeidet med Minus ønsket vi å tøye strikken og teste hvor langt man kan dra det med tanke på miljøaspektet rundt et møbel. Resultatet har blitt en metodikk for verdikjeder for møbler som gir et karbonnegativt og energipositivt resultat ved hjelp av lokal produksjon med lokale råvarer.

Det hele startet som en tradisjonell håndverksbrand. Nuen kjøper eik fra Vestfold og Hardanger, trebøyingen skjer på Dovre og rasjoneringen på Sunnmøre. Både sjarmerende og tradisjonelt. Med denne bakgrunnen er målet å tøye strikken videre med Minus-prosjektet. Og ja, selve Minus-designet er også norsk, med streker fra de anerkjente designerne Jenkins & Uhnger.

– Vi har også selv initiert et spennende forskningsprosjekt med NMBU og NTNU for å se hva som er best for klima og miljø i et møbeldesignperspektiv. Vi i Nuen ønsker bærekraft i hele verdikjeden, med korte avstander og kompakte verdikjeder som vil ha stor effekt for produktproduksjonen med tanke på det totale regnskapet.

Det er nå eller aldri. Dersom dagens designere er med på å endre retning på lik linje med gjengen bak Nuen og Minus, kan det norske designstudioet være en viktig inspirasjon for nyetablerte og mer erfarne møbelprodusenter i tiden fremover.

BORTE BRA, HJEMME BEST

Nuen startet for rundt fire år siden av en gjeng med ulik bakgrunn: en samfunnsøkonom, en IT-designer, og en symfoniorkesterdirigent som holder struktur på vertskapet.

Med nåtidens raske utvikling med både rimelige materialer og billig arbeidsproduksjon kan kloden få svi dersom flere benytter seg av dårlige materialer og lange transportetapper. Nuen ønsker å gjøre dette annerledes.

Med et brennende engasjement for lokalmiljøet, tradisjonskunnskap og materialkunn- skap ønsker designstudioet å skape møbler som er gjennomtenkt i alle produksjonsledd. Minus-prosjektet deler sin reise på Instagram under navnet @minus_furniture, der man kan følge med på reisen videre til det norske selskapet.

«Minus»-stolen er laget av designerne Jenkins & Uhnger, og stilles ut under årets Oslo Design Fair. Foto: Karianne Johansen

MENNESKER OG MILJØ FØRST

På hjemmesiden til Nuen står det: «Når vi ikke finner et alternativ som er bra for natur og mennesker, vil vi jobbe hardt for å finne en bedre løsning, og vi inviterer deg til å bli med oss». Det handler altså ikke kun om materialer eller kun om transporten. Alt henger sammen.

Når Arkitektnytt spør Nuen om hvilket fokus de mener dagens designere bør ha, svarer Harens at man må vite at miljøvennlig møbel- produksjon er et komplekst tema:

– Å anerkjenne at miljøvennlig møbelproduksjon er komplekst, er en viktig faktor å vite om for å få til noe. Det handler ikke bare om transport, som er en hovedfaktor, men om viktigheten av å tilpasse designet til lokale ressurser i høyere grad.

Harnes peker på at bevisstheten om hvilke ressurser som er tilgjengelig, er viktig, og hvordan man skal forvalte det. Nuen har satt seg noen punkter for å lykkes med dette.

– For oss handler det om å forholde seg til begrensede ressurser, se på levetiden til produktet, utnytte potensialet i materialene og være kritisk. Det blir meningsløst å ikke ha menneskerettigheter i bunn.

TIDEN FREMOVER

Nuen og Minus har lagt mange fremdriftsplaner. På lang sikt ønsker Minus-kolleksjonen å skape en større kolleksjon med bord, benker og stoler, og videreføre det de har i dag – bare større.

– Vi ønsker å bygge opp en best mulig verdikjede. Vi vil at det skal være mulig å resirkulere møblene våre så langt det lar seg gjøre med restmaterialet, og bytte ut et stolben med et annet og reparere det, og for eksempel lage biokull av massen.

Stolen Minus er nå til salgs og vil for alvor gå i produksjon mot jul i større volum. Følg med på Oslo Design Fair som lanseres i månedsskiftet august og september, der Minus blir stilt ut på egen plattform.