Interiørarkitektur

Hva betyr bærekraftig interiørarkitektur?

Mange av landets interiørarkitekter bryr seg mer og mer om å snu bransjen til å bli mer sirkulær, og vil gjerne møtes fysisk for å finne fram til løsningene sammen.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 11/2022
Dette er gjengen som starter opp det første «Nr. 17»-arrangement i Bergen til våren. Fra venstre: Silje Tombre, Lina Haveland, Merethe Strømmen, Lene Utbjoe og Karoline Løken Helland (Birgitta Ralston var ikke til stede). Foto: Marcos Morales

Det er noe med dagens interiørarkitekter. I tillegg til å skape unike og banebrytende prosjekter jobber de også for å gjøre dem mer sirkulære. Og det skjer sjelden helt alene. Det krever fellesskap, debatter og samtaler for å komme fram til de gode løsningene, eller som FNs bærekraftsmål nr. 17 lyder, «samarbeid for å nå målene».

For nøyaktig ett år siden møttes flere av landets interiørarkitekter opp på arrangementet med det passende navnet «nr. 17» i Oslo, et bransjeinitiativ i regi av kontorene Romlaboratoret, Sane og Spinn, for å snakke om morgendagens interiørarkitektur. Nå ønsker bergenserne å gjøre det samme og arrangerer allerede neste år sitt aller første arrangement.

HVER GANG VI MØTES

– Da «nr. 17» ble igangsatt i Oslo i fjor, ble vi inspirert av hva de fikk til i hovedstaden. Interiørarkitekter i Bergen jobber også med bærekraftig prosjektering på flere måter, og vi ønsket å bygge på det «nr. 17» gjorde i Oslo og lage en lignende arena i Bergen, der interiørarkitekter kan engasjere hverandre med sin kunnskap, sine erfaringer, frustrasjoner og fails, i tillegg til sine suksesshistorier.

Det forteller Merethe Strømmen, kreativ leder for interiørarkitektur ved Haltenbanken i Bergen. Ett år senere har hun, sammen med fem andre interiørarkitekter fra Asplan Viak, Henning Larsen og Bioregion Institute, samlet en gruppe for å skape noe av det samme.

– I Bergen er det i dag mange arrangementer med stort søkelys på bærekraftige løsninger for bygg og arkitektur, men ingen egen arena for interiørarkitekter. Vi opplever stort engasjement blant interiørarkitektene, men vi sitter gjerne på ulike tuer, og målet med «nr. 17» er å skape en møteplass for bedre deling og kompetanseutvikling innen vårt fagfelt i vår region, forteller Strømmen og fortsetter:

– Vi ønsker på linje med Oslo å skape et engasjement med trygge rammer for å diskutere bærekraftig interiørarkitektur, og melde seg på diskusjoner med et vinglass i hånda.

GJENBRUK OG OPPSIRKULERING

Det første arrangementet i Bergen vil skje i januar 2023, og gruppen arbeider nå med å spikre sammen de siste detaljene. Seks referanseprosjekter fra regionen skal deles og diskuteres, og målet er å ta temperaturen på hvordan det står til med den bærekraftige prosjekteringen.

– I Haltenbanken jobber vi mye med å finne den rette balansen for eksisterende gjenbruk og oppsirkulering når det kommer til bærekraftig prosjektering av et interiørprosjekt. Vi arbeider med å forankre dette systematisk internt hos oss, og nå gleder vi oss til å høre og lære av hvordan andre interiørarkitekter job- ber i sine ulike prosjekter, forteller Strømmen.

Sirkulærrådgiver Kirsti Svenning er moderator for «nr. 17»-arrangementene i Oslo og skal være moderator for avleggeren i Bergen. Planleggingen av det tredje arrangementet i Oslo er i gang, og som tidligere er det et samarbeid mellom de tre kontorene Sane, Romlaboratoriet og Spinn.

– Vi ønsker med neste bransjekveld å se på mulighetene for å få interiørarkitektur inn i FutureBuilt. Arkitektene må forholde seg strengt til TEK, men foruten universell utforming og fast inventar slipper interiørarkitektene i stor grad å forholde seg til dette. Det betyr jo at man har noen muligheter som interiørarkitekt, men det betyr også at man som bransje står uten felles retning og måleenheter, sier Svenning og fortsetter:

– Derfor ønsker vi å starte en samtale om hvordan vi måler i dag, og også sette i gang en dialog med FutureBuilt slik at interiørarkitekter får et felles mål å strekke seg etter.

Det blir full sal og full debatt når interiørarkitektene møtes på «Nr. 17»-arrangement i Oslo for å diskutere morgendagens interiørarkitektur. Foto: Kirsti Svenning

POSITIV TIL REGIONALE HUBS

Det tredje arrangementet i Oslo vil fant sted 1. desember hos ByMad i Pilestredet og inkluderte ulike saker fra interiørarkitektkontorer i regionen. For Svenning handler arrangementet primært om deling, og hun håper arrangementet som nå sprer seg til Bergen, vil inspirere andre byer til å få til lignende bransjekvelder.

– Sirkulær økonomi og bærekraftige lokalsamfunn henger tett sammen. På lik linje med at EU snakker om i stor grad å være kontinentaluavhengig på sikt, kan man her hjemme samtidig prøve å få opp en nokså stor del av verdikjeden lokalt og regionalt. På denne måten vil man øke levetiden til både fast og løst inventar, og få flere flinke bransjefolk som kan både reparere, trekke om og ha reservedeler liggende, sier Svenning.

Å etablerer regionale hubs tror Svenning vil være med på å flytte bransjen som helhet framover. En annen som er med på å arrangere neste «nr. 17» i Oslo, er interiørarkitekt MNIL og daglig leder i Sane, Myrna Becker. Hun tror slike bransjekvelder har truffet godt da det har ambisjoner, men er et lavterskeltilbud som i tillegg er gratis.

– I Oslo er det mange sosiale arrangementer der ulike produsenter viser fram sine nyeste produkter, men det er få rent faglige arrangementer om bærekraft og miljø knyttet opp mot designbransjen. Jeg tenker at vi ikke har noe særlig valg lenger, og viktigheten av å snakke om dette skiftet må skje nå.

Bransjekvelder som «nr. 17» skaper rom for interiørarkitekter til å bli bedre kjent og til å slå av en prat i avslappede omgivelser. Det er en fordel å holde slike arrangementer fysisk, slik at dialogen kan fortsette i rommet med folk til stede, mener Becker.

– Vi har tenkt på å strømme arrangementet, og det kan hende det skjer en dag, men det er noe med å snakke uten å bli filmet. Nå er de jo i gang med planleggingen av «nr. 17» i Bergen, og kanskje dette vil utvikle seg til enda flere byer etter hvert.

STAPPFULLE ARRANGEMENTER

Becker forteller at det har vært spennende og fantastisk å se engasjementet blant folk, ikke bare under, men også etter arrangementet. Da står nemlig studenter, lærere og interiørarkitekter rundt om i lokalet og diskuterer temaet bærekraft.

– Det viser bare at folk har behov for å snakke om dette. Og så er det én ting å sitte rundt et bord med fire for å diskutere morgendagens løsninger, men når vi er oppe i 30–40 stykker, blir det mer fart! Og man forstår at man ikke er alene om å forsøke å finne ut av hvordan vi skal arbeide fram framtidens prosjekter og omgivelser.

Interiørarkitekt Merethe Strømmen ser fram til det første arrangementet i Bergen. Målet er å skape en gøy møteplass der alle interiørarkitekter er velkomne.

– I en tid der dette fortsatt er så viktig, håper vi at slike bransjekvelder vil få interiørarkitektene til å melde seg på diskusjoner og lære fra hverandre. Sammen blir vi gode! avslutter Strømmen.

NIL støtter initiativet økonomisk via NIL-stipend, både for Nr.17 i Oslo og i Bergen.