Nyhet

Brochmann beklager

Etter tirsdagens debatt på NRK om Y-blokka vil redaktør Gaute Brochmann beklage sine utspill mot fagmiljøet som kjemper for bevaring. – Jeg legger meg fullstendig flat, sier Brochmann.


Arkitekt, kritiker og redaktør i ArkitekturN, Gaute Brochmann, sier han er oppriktig lei seg etter tirsdagens debatt om Y-blokka. Foto: Ingebjørg Semb

Debatten på NRK tirsdag kveld handlet om Y-blokka, som resultat av at bevaringsaktivistene hadde aksjonert i sosiale medier. Programleder Fredrik Solvang var selv ute og loddet stemningen med en avstemning på Twitter, og møtte mange av Y-blokkas forkjempere i andre forum. Blant Y-blokkens forsvarere var det stilt store forventninger til debatten, med blant andre Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i panelet. 

Også arkitekt, kritiker og redaktør i ArkitekturN, Gaute Brochmann, var invitert til studio for å være en motstemme til fagfolkene Ellen de Vibe og Janne Wilberg, som begge argumenterte for bevaring av den omdiskuterte bygget i regjeringskvartalet. Brochmann beklager nå sine uttalelser i programmet og sier at han er oppriktig lei seg. 

– Du våknet opp i dag og følte for å beklage deg. Hva var det du hadde sagt på tv? 

–  Jeg var hentet inn i dette forumet for å være en motstemme mot de fagmenneskene som jobber for å bevare Y-blokka, og i et forsøk på å nyansere den debatten kom jeg til skade for å så tvil om motivene til dem som kjemper for bevaring. Og ikke bare det, det ble presentert med en ordlyd og en måte som var uakseptabel, og som hverken jeg personlig eller som redaktør i ArkitekturN står inne for. Det ønsker jeg å beklage på det sterkeste. 

– Hvorfor vil du beklage dette? 

– Intensjonen var å nyansere den faglige vurderingen av Y-blokka og nødvendigheten av å verne den. Det endte med et fullstendig feilslått utfall rundt motivasjonen og intensjonene til alle Nal-medlemmer, arkitekter og andre som har jobbet for en bevaring. Kort sagt: En fullstendig gal tilnærming, der spekulasjon om personlige motiver ble vektlagt fremfor en saklig, faglig linje. Det er jeg oppriktig lei meg for.

Fanesaker 

– Trenger ikke arkitektstanden nettopp noen fanesaker? 

–  Jo, det gjør den jo. Det her har vært en veldig god sak for Nal og deres tydelige standpunkt. De har klart å få en arkitektfaglig sak på toppen av dagsorden. Effekten av dette er at det vil bli vanskeligere å rive hus fremover, den har gitt oss en annen tilnærming til bevaring generelt og er blitt en stor seier for Nal, arkitektstanden og det norske samfunnet. Å gå inn i den kampen med en så ikke-faglig vinkling som jeg kom i skade for å gjøre, er ikke bare feil, men også uakseptabelt og sårende for de fagmenneskene som har ført denne kampen på en redelig og saklig måte. 

– Men faglig forsvarer du fremdeles riving? 

– Det poenget som burde ha kommet tydeligere frem i går, er at Y-blokka som den står også har vært diskutert som et problematisk hus for det nye regjeringskvartalet og Oslo sentrum som sådan. Utfordringene med å få dette huset til å fungere skikkelig i et fremtidig, åpent bymiljø er ikke belyst tilstrekkelig. Men dette faglige perspektivet unnskylder ikke mine uttalelser i går. 

– Debatten på NRK ble i sosiale medier omtalt som et slags siste halmstrå for bevaring. Syntes du den levde opp til forventningene? 

– Mitt premiss var at jeg tok det for gitt at Y-blokkas skjebne var beseglet, og at jeg ikke fullt ut forstod at det stod så mye på spill som det gjorde. Men det unnskylder på ingen måte ordlyden og vinklingen på det jeg sa.