Nyhet

Arkitektur sjøsettes

Redaktør Gaute Brochmann er klar for den store omleggingen av Norges to arkitektblader: – Målet er å få flere til å lese kvalitetssikret, bra stoff om arkitektur.


Gaute Brochmann, redaktør for Arkitektur, er sammen med redaksjonen og arkitektorganisasjonene klar for vise frem nytt papirmagasin og nye nettsider til gamle og nye lesere. Foto: Ingebjørg Semb

Torsdag 9. mars vil takbaren på Folketeaterbygningen på Youngstorget i Oslo fylles for å markere en milepæl for norske arkitekturblader. Da feires sammenslåingen av Arkitektur-N og Arkitektnytt til papirmagasinet og nettstedet Arkitektur.

– Jeg gleder meg veldig! Vi har holdt på med dette i det stille i snart fire år. I en medlemsorganisasjon som NAL, med søsterorganisasjoner som NIL og NLA, så er det viktig at beslutningene er forankret hos medlemmene. Dermed blir det en lang prosess når to ærverdige tidsskifter som Arkitektnytt og Arkitektur-N finner sammen og en så historisk sammenslåing skal finne sted, sier redaktør for satsingen, Gaute Brochmann.

Mål om flere lesere

Historien til de to tidsskriftene kan spores tilbake til henholdsvis 1919 (Byggekunst/Arkitektur-N) og 1945 (Arkitektnytt). Arkitektnytt fungerte først som et stensilert vedheng til Byggekunst, før det ble eget blad med egen redaksjon i 1952. Byggekunst skiftet navn til Arkitektur-N i 2007.

Siden den gang har de levd side om side, med forsøksvise definerte dekningsområder. Enkelt sagt skulle Byggekunst/Arkitektur-N dekke arkitekturen, mens Arkitektnytt skulle dekke arkitektene. Samtidig var Arkitektur-N et mer tyngre fagblad, mens Arkitektnytt en mer lettbeint nyhets- og debattformidler. Nå samles alt dette i ett nettsted og ett tidsskrift med navnet Arkitektur. Redaktør Brochmann mener dette er den beste løsningen.

– Nyhetsformidling og arkitekturdebatt hører hjemme på nettet i 2023. Et papirtidsskrift én gang i måneden klarer ikke å være aktuelle. Derfor styrker vi satsingen på nett, hvor vi skal være fagnære og nå ut bredere. Da kan vi få ut mer viktig stoff om arkitektur, samtidig som vi kan kapitalisere på arkitekturinteressen i befolkningen. Sånn får vi flere lesere og flere til å lese kvalitetssikret, bra stoff om arkitektur, noe som vil styrket faget i stort.

Opprør på papir

Papirmagasinet som akkurat nå trykkes i første utgave hos Fladby trykkeri i Groruddalen, skal komme ut seks ganger i året. Første utgave er dedikert til Arkitekturopprøret og på åpningsfesten vil også opprøret debatteres med blant andre NAL-president Adnan Harambasic, Saher Sourori, talsperson i Arkitekturopprøret og Tanja Lie, leder i Rådet for byarkitektur i Oslo.

– Arkitekturopprøret er den store fagsaken i norsk arkitektur de siste årene og er fortsatt relevant for mange arkitekter. I første utgave tar vi det vekk fra sosiale medier for en liten stund, og inn i et fora hvor vi forhåpentligvis kan diskutere det på et mer faglig grunnlag.

– Som Morgenbladets arkitekturanmelder skrev du i januar at du hadde skrevet din siste sak om dette opprøret. Nå gir du like godt ut et helt blad om opprøret. Er ikke folk litt lei dette opprøret?

– Nei, det er fremdeles aktuelt fordi mange arkitekter bryr seg om opprøret når de tenker og tegner. Det er noe mange forholder seg til på den ene eller andre måten og det skaper fortsatt sterke følelser blant både tilhengere og motstandere. Da er det riktig for oss bidra til at opprøret kan bli en mer konstruktiv kraft for bransjen.

Første utgave av Arkitektur kan leses begge veier – alt etter hvordan du forholder deg til Arkitekturopprøret. – At det finnes ulike meninger om norsk arkitektur er et stort sunnhetstegn, sier redaktør Gaute Brochmann.

Møtes på midten

Som en litt fiffig løsning på den noe polariserte debatten om Arkitekturopprøret kan første utgave av Arkitektur leses begge veier. Blar man fra den ene siden kan man lese et blad hvor Arkitekturopprørets perspektiver gis plass, mens man fra andre siden gir plass til en mer kritisk holdning til opprøret.

– Tanken er at man får belyst begge sider av opprøret, men at man tilslutt uansett møtes i midten til en bred felles grunn. Man kan si at vi med denne utformingen kan risikere å polarisere debatten, men da er det viktig å si at uenighet ikke er farlig i seg selv – tvert imot er uenighet og friksjon sunt for arkitekturdebatten. At det finnes ulike meninger om norsk arkitektur er et stort sunnhetstegn etter at veldig mange har vært veldig enige i alt for mange år.

– Det er litt gøy også?

– Ja, én ting er at det er gøy, men det er også sunt for arkitekturen. Det er i brytningstider at vi får de beste byggverkene fordi flinke fagutøvere da er tvungen til å ta aktiv stilling til hva de holder på med og lage bygninger som rettferdiggjør de nye valgene. Det blir det også ofte bra hus og arkitektur av.

– Men du mener opprørerne har vunnet?

– De har vunnet i den forstand at de permanent har klart å påvirke hvordan norsk arkitektur går videre. En internasjonalt orientert, ikke-bærekraftig stil hadde nok veket plass for en litt mer bærekraftig og lokalt og historiske orientert stil uansett, men opprøret har klart å akselerere denne utviklingen – og har dermed vunnet.

Færre blader, mer innhold

Til dagens trofaste lesere av Arkitektur-N og Arkitektnytt har Brochmann følgende optimistiske budskap før sammenslåingen.

– Vi skal bli bedre på alt egentlig. Vi skal ta vare på de tingene vi har vært gode på: Drive en nyhetsformidling om arkitektur som man ikke finner andre steder i Norge, presentere hus og arkitektur på en ordentlig måte og være tett på den arkitektfaglige debatten og nyhetene. Samtidig skal vi få ressurser til å gjøre ting enda grundigere og vie ut horisonten for å også treffe samfunnet rundt oss. Målet er å få flere til å være opptatte av arkitektur og være med på debatten.

– Hva gleder du deg mest til?

– Jeg gleder meg nå stort til å sjøsette disse nye produktene våre og få dem ut i verden. Vi har jobbet ganske hardt med å få det bra. Det å lage nye formater er arbeidskrevende. Først skal mye forankres, deretter mye arbeid med design og teknisk arbeid. Det blir gøy å teste produktene på andre enn oss i redaksjonen og designerne. Håpet er også at noen misliker det. Hvis alle bare liker det, har vi gjort noe feil.

– Hva har du å si til dem som er bekymret for at Arkitektnytt 11 ganger i året på papir forsvinner?

– De får et mye tjukkere blad nå enn det vi hadde før med både Arkitektnytt og Arkitektur-N. Også får vi nettsider med mer og bedre innhold. Dermed er de nye satsingene ikke bare en kompensasjon, men i realiteten mer og bedre arkitektfaglig innhold på de to nye flatene som nå lanseres.

Papirutgaven av arkitektur sendes ut til abonnenter neste uke. Arkitektur på nett kan leses på arkitektur.no. Arkitektur lanseres på Byens tak, Youngstorget i Oslo, torsdag 9. mars. Les mer om arrangementet her.