Nyhet

Y-blokka i retten

Rettssaken om Y-blokkas skjebne startet i dag. – Jeg er stadig mer overbevist over at denne saken er rettslig bærekraftig, sier NALs advokat Berit Reiss-Andersen.


Tvistesaken om Y-blokkas skjebne startet i Oslo tingrett i dag. Her bilde av den såkalte konkylietrappen inni bygget. Foto: Mari Viksjø Grøstad

Y-blokka i Regjeringskvartalet er for lengst er blitt inngjerdet og klargjort for riving. Som et siste forsøk på redningsaksjon begynte likevel tvistesaken i Oslo tingrett, et kvartal unna regjeringsbygningen, torsdag morgen. 

– Hovedmålet vårt i dag er å få en rettslig beslutning på at rivningsarbeidene må stanses. Begrunnelsen for det er grunnleggende feil og mangler i beslutningsprosessene forut for rivingsvedtakene, sier Berit Reiss-Andersen, advokat i DLA Piper, på telefonen på vei inn i rettslokalet.

Stadig mer overbevist

Reiss-Andersen representerer Fortidsminneforeningen og Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) i saken mot Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Advokaten, som også har vært statssekretær for Arbeiderpartiet og i dag leder Nobelkomiteen, har selv blitt mer og mer overbevist om at saken om Y-blokkas fremtid bør prøves i retten. 

– Etter å ha gått inn i saken er jeg stadig mer overbevist om at de innvendingene NAL og Fortidsminneforeningen kommer med er rettslig bærekraftige. 

Reiss-Andersen representerer Fortidsminneforeningen og Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) i saken mot Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Wikimedia Commons

– Kulturminne viktigst

Saken som nå er oppe i Oslo tingrett er ikke selve hovedforhandlingen. Det som skal avgjøres av retten nå er om rivingsvedtaket av den Y-formete regjeringsbygningen er gyldig eller ikke. Dersom saksøkere får medhold vil en eventuell hovedforhandling først komme opp i tingretten over sommeren.

Y-blokka er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og har kunstverk av Pablo Picasso og Carl Nesjar integrert i bygningen. Inne i selve rettssalen brukte Reiss-Andersen torsdag formiddag tid på å forklarer retten at hun og saksøkerne «ikke er blinde for» at en eventuell utsettelse av riving ville koste av «felleskapet midler». Hun påpekte imidlertid at de to interessene, økonomi og kulturminner, ikke er sammenlignbare.

– Det må være udiskutabelt, at i en kontekst som denne, de merkostnader fra forsinkelsen av et byggeprosjekt, versus interessen av å få prøvet verdien og handlingsrommet for maktutøvelsen som gjelder et så sentralt kulturminne, så er det helt åpenbart at det er kulturminne som trekker det lengste strået. 

Andreas Hjetland, advokat for Regjeringsadvokaten, fører saken for staten. Foto: Regjeringsadvokaten

Viser til tid og penger

Andreas Hjetland, advokat hos regjeringsadvokaten, fører saken for staten. Han ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i mediene, men forteller likevel hva som er viktig å få frem fra regjeringens side. Etter statens syn, har den grunnleggende prosessen gått riktig for seg, forklarer Hjetland, og alle berørte parter har blitt hørt og Staten mener derfor vedtaket om riving er gyldig. 

– Det viktigste for oss blir å få frem hva som er juss og hva som er politikk, hva som er de rettslige rammene for en slik sak og hva som er politisk myndighets avgrensning. Er det politikere som skal  beslutte om et bygg skal rives, eller er det dommeren i Oslo tingrett? 

– Rettsmøtene denne uken handler er en begjæring om en midlertidig forføyning for å få stanse riving av Y-blokka – mens man venter på en eventuell rettsak. Hvorfor kan man ikke bare stanse rivingen? 

– Staten ser ikke noe grunn til å stoppe rivingen fordi man mener de vedtakene som er gjort står seg godt. Samtidig er det mange andre grunner til å fortsette rivingen. Det handler om progresjon og de enorme utgiftene som allerede har begynt å løpe på grunn av utsettelsene. 

Hjetland viser også til at tidsperspektivet for en eventuell rettsak umulig kan forenes med fremdriften for et nytt regjeringskvartal. 

– Tenker man at en av partene anker er ventetiden ved Borgarting lagmannsrett fort to år. Da snakker man flere års utsettelse. Det er svært lite aktuelt. 

Tvistesaken overføres direkte på Oslo Tingretts Youtube-kanal.