Nyhet

Vil forbedre byplanlegging med lærebok

Går det an å forutse hvordan en by blir brukt? Det mener forfatterne av en ny lærebok om metoden «space syntax».


Space syntax gir innsikt i hvordan komplekse arkitektoniske og urbane systemer fungerer, og hvordan areal kan planlegges, mener Claudia Hedwig Yamu og Akkelies van Nes. Foto: Jørn Eriksson/Flickr

– Det har manglet en god introduksjonsbok om stedsanalyse, mener Akkelies van Nes, professor ved Høgskulen på Vestlandet.

Sammen med Claudia Hedwig Yamu, professor ved Oslomet, har hun skrevet «Introduction to Space Syntax in Urban Studies», som er ment som en lærebok i «Space syntax», en metode for modellering og analyse av byer, med vekt på rom og romlige relasjoner, som har blitt stadig mer populær de senere årene.

Bedre og mer bærekraftige samfunn

«Space syntax» er et verktøy som brukes i hovedsak til å forutse hva slags konsekvenser arkitektur og byplanlegging får i et område. Boken tar for seg teorier og metoder for modellering og analyse av byer, hvor rom og romlige relasjoner spiller en sentral rolle, og gir innsikt i hvordan komplekse arkitektoniske og urbane systemer fungerer, og hvordan areal kan planlegges, utformes og produseres for å skape bedre og mer bærekraftige samfunn.

I boken forklarer forfatterne hvordan space syntax kartlegger hvordan mennesker beveger seg, noe man kan knytte til og sammenstille med andre data, og dermed bidra til å gjøre gater og parker tryggere, bedre kollektivtrafikken og skape velfungerende handelssentre, blant annet.

– Det kan brukes på mange nivåer, til alt fra å forbedre byrom som ikke fungerer så bra, til strategisk planlegging av fylkesnivå, sier van Nes til Arkitektnytt.

Claudia Hedwig Yamu og Akkelies van Nes har sammen skrevet boken «Introduction to Space Syntax in Urban Studies». Foto: OsloMet

For både arkitekter og arkeologer

I boken forklarer de metoden i detalj, i tillegg til å vise hvordan den kan brukes i praksis, i ulike former for byplanlegging og byfornyelse.

– Man kan la arkitekter tegne en masterplan for et område, og så teste idéene deres med space syntax-metoden.

– Hvem er boken primært rettet mot?

– Den er rettet mot både bachelor- og masterstudenter i flere fag, for eksempel arkitektstudenter som jobber med urbanisme. For kriminologer er det interessant å se på det romlige aspektet i kriminalitet, for å finne ut hvor kriminaliteten skjer. Og sosiologer mangler ofte det romlige aspektet i arbeidet sitt, der er den også veldig relevant, sier van Nes.

Tilgjengelig for alle

Veiingeniører og eiendomsutviklere kan også dra nytte av space syntax-metoden, mener hun.

– De jobber ofte ut fra en magefølelse, men med denne metoden kan de få det vitenskapelig bekreftet.

Van Nes har også holdt et kurs for arkeologer, der hun brukte space syntax til å analysere Pompeii.

– Det var bare for moro skyld, men da fikk vi bekreftet flere av teoriene deres om hvordan byen fungerte.

Boken er fritt tilgjenglig på nett. For forfatterne var det viktig at boken ble gitt ut gratis, som open source.

– Hvis man lar prisen være 50 til 70 euro for en bok, så kan det være en fjerdedel av månedslønna til en phd-student i Midtøsten. Vi ville gjøre boka tilgjengelig for alle, sier van Nes, som mener boka kommer til å bli brukt over hele verden.