Nyhet

Skal diskutere NTNU-bygg

Hesthagen er et nøkkelprosjekt for byutviklingen i Trondheim, mener Trondhjems arkitektforening, som vil være mer på ballen i debatten. Nå inviterer de til diskusjon om NTNU-utbyggingen.


Illustrasjonen viser hvordan et nybygg ved Hesthagen kan bli, sammen med tilstøtende eksisterende boligbebyggelse, samt gangbroforbindelsen til venstre, gjennom den sørlige delen av Høyskoleparken. Endelig utforming vil avklares i senere faser. Illustrasjon: Asplan Viak/WSP

Trondheim har hatt en del mindre vellykkede byutviklingsprosjekter de senere årene, mener leder i Trondhjems arkitektforening (TAF), Gustav Bjørngaard Rødde. Han tror og håper likevel at Hesthagen – et av områdene for NTNUs campussamling rundt Gløshaugen – kan bli et unntak. Derfor inviterer TAF torsdag til et møte for å diskutere campusprosjektet med spesielt fokus på planprosessen for Hesthagen.

Hesthagenprosjektet vil prege både NTNU og bydelen Elgeseter i minst femti år fremover, og vil være et nøkkelprosjekt for å sette en ny og bedre standard for utvikling av Trondheims byvev, mener Rødde og TAF.

– Vi vil prøve å komme til bunns i hva som er viktig for at dette lykkes. Hva er programmeringen, hvordan passer det inn i bystrukturen, hva er merverdien som kan bakes inn i et sånt bygg, sier han.

Godtak Statsbygg-forslag

Tidligere denne måneden gikk bygningsrådet i kommunen inn for NTNUs planer.

På parkeringsplassen Hesthagen vil NTNU ha et 30 meter høyt bygg med fem etasjer, samt en bro gjennom parken over til det eksisterende campusområdet. Selv om kommunedirektøren kom med et alternativt forslag der høyden var redusert med tre meter, og både SV og MDG ville redusere høyden med nesten ti meter, godtok politikerne likevel NTNUs og Statsbyggs forslag.

Det er bystyret som 2. mars i år endelig skal vedta hvor og hvor stort og høyt NTNU skal få bygge.

Til møtet har TAF invitert prosjektdirektører fra både NTNU og Statsbygg Hanna Maria Jones og Johan Arnt Vatnan, samt byplansjef i Trondheim kommune, Ragna Fagerli. I tillegg kommer Silje Fremo, som er nabolags- og parkforkjemper, i tillegg til arkitekt og arealblanlegger.

Vi har et mål om å være litt mer på ballen, og få fram meningene blant arkitektene, sier TAF-leder Gustav Bjørngaard Rødde. Foto: Kristoffer Wittrup

Mener mye har vært mindre vellykket

– Hva er det som ikke har vært vellykket tidligere?

– Det er en del av de større utviklingsområdene de siste 20 årene som kanskje ikke har blitt helt det man hadde tenkt, for eksempel Brattøra. Det har vært intensjoner i planene som ikke har kommet til live, i hvert fall foreløpig. Det gjelder både med tanke på bygningsvolumer, byliv, tilgjengelighet mot byen, sier TAF-lederen, og fortsetter:

– Når det er sagt er det mange spennende prosjekter på gang nå. Vi må være med og sikre at det som skjer framover blir bedre.

Vil være mer på ballen

Møtet torsdag er ment som et informasjonsmøte der det åpent kan diskuteres hva man kan gjøre for at prosjektet framover blir best mulig.

– Det er også en tanke vi i TAF har om å prøve å gå inn i de lokale debattene, åpne dem opp og få arkitektene med i byutviklingsdiskusjoner. Vi har et mål om å være litt mer på ballen, og få fram meningene blant arkitektene. En nøkkel da tror jeg er å bruke aktuelle saker som eksempler til å diskutere byutvikling, heller enn å diskutere de overordnede tingene man alltid debatterer, sier Rødde.

TAF-arrangementet om NTNUs Campussamling og Hesthagen finner sted på Arkitektenes hus i Trondheim, torsdag 16. februar kl. 19.