Nyhet

Nye NTNU-tegninger

Statsbygg viser tegninger av nytt tilbygg til NTNUs hovedbygning.


NTNUs hovedbygning er opprinnelig fra 1910-14. I 1947 ble biblioteksfløyen oppført. Nå er det klart for enda et tilbygg. Illustrasjon: Statsbygg

Nye illustrasjoner av hvordan hovedbygning til NTNU kan bli, ble torsdag publisert av Statsbygg. Bygget skal få tilbygg i forbindelse med det større campusprosjektet ved universitetet i Trondheim.

– Det har vært viktig å finne mulighetsrommet for å åpne et fredet bygg som i utgangspunktet har vært nokså lukket og utilgjengelig. Når vi nå får mulighet til å åpne bygget ut mot omgivelsene vil Hovedbygningen kunne bli et flott hovedknutepunkt for studenter og ansatte på NTNU, og kanskje også for byens befolkning, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i en pressemelding.

– Åpne lokaler

Det er Statsbygg, NTNU og Trondheim kommune som har jobbet med prosjektet som prøver å ta hensyn til både moderne behov og verneinteresser.

– Med nye rammer for Hovedbygningen får vi nå et tilbygg som gir mulighet til å innlemme dagens gårdsrom i bebyggelsen, med åpne og utadrettede lokaler. I det inngår også universell tilgjengelighet og bedre sirkulasjon, og vi får mulighet til å gi det historiske bygget helt ny funksjonalitet, sier Vatnan i samme pressemelding.

NTNUs hovedbygning skal få tilbygg. Tegningene for hvordan det kan bli ble offentliggjort torsdag. Illustrasjon: Statsbygg

Byggestart 2024

Den opprinnelige hovedbygningen er fra perioden 1910-1914, mens biblioteksfløyen er fra 1947. Biblioteket vil fortsatt stå fritt og det store aulavinduet blir mer synlig fra campusplenen i sør enn det er i dag, heter det blant annet fra Statsbygg.

Når disse planene nå er fremlagt, er neste steg at Trondheim kommunes skal behandle den helhetlige reguleringsplanen. Samtidig skal Statsbygg ferdigstille programmet i tett samarbeid med NTNU. Begge deler skal skje i løpet av våren.

Målet er at byggeprosjektet skal finansieres over neste statsbudsjett og ha byggestart i 2024.