Nyhet

– Viktig dom for bransjen

R21 Arkitekter fikk opphavsretten sin krenket, har Oslo tingrett fastslått. Men det kan fortsatt lønne seg å ta snarveier og betale en begrenset erstatning, sier Thomas Thorsnes i arkitektkontoret.


– Vi jobber hardt for å gjøre kontoret til en attraktiv arbeidsplass og for å lage de beste prosjektene. Vi konkurrerer om de samme kundene, og Steil er med på å ødelegge et marked, hevder Thomas Thorsnes i R21 Arkitekter. Foto: Alexandra Gjerlaugsen

– Vi er fornøyd med at tingretten mener at arbeidet vårt er krenket, prinsipielt sett. Saken har i stor grad dreid seg om prosjektet har verkshøyde, altså i hvilken grad det har tilstrekkelig særpreg til å utgjøre et åndsverk, sier Thomas Thorsnes, daglig leder i R21 arkitekter til Arkitektnytt.

Etter å ha saksøkt Steil Arkitektur for brudd på opphavsretten, ble R21 tilkjent 350.000 kroner i erstatning i Oslo tingrett, og Steil ble dømt for å ha krenket opphavsretten til R21. Rettens konklusjon er at en tremannsbolig i Gisles vei i Oslo krenker R21s opphavsrettslige vern for en tremannsbolig i Øvre Smestadvei, både slik den opprinnelig ble omsøkt og slik den ble bygget.

Ikke selvstendig arkitektarbeid

R21 Arkitekter, som representeres av senioradvokat Magnus Kristoffer Hagem i Bull Advokatfirma, krevde opprinnelig et beløp på inntil 1,2 millioner kroner, men ble tilkjent 350.000. Steil ble også dømt til å betale R21 sakskostnader på 270 000 kroner.

– Steil erkjente å ha våre tegninger tilgjengelig og har i mange prosjekter brukt i snitt cirka ti timer per enhet på å tegne prosjektet på nytt frem til rammesøknad. Dette er tidsbruk vi mener ikke står i stil med å utøve et selvstendig arkitektarbeid og det prosjekteringsansvaret vi er pålagt, sier Thorsnes.

Den R21-tegnede tremannsboligen i Øvre Smestadvei i Oslo, som Steil arkitektur nå er dømt for å ha etterlignet. Foto: Torgeir Holljen Thon

Ikke grovt uaktsomt

I retten argumenterte Steil arkitektur med at tremannsboligen i Øvre Smestadvei er et standard rekkehus med funksjonelle elementer basert på etablert byggeskikk, og at det dermed ikke har det særpreget som kreves for å oppnå opphavsrettslig vern.

Følgelig kunne det heller ikke foreligge noen krenkelse. Deres egen tremannsbolig i Gisles vei er ifølge dem et nytt og selvstendig verk.

Tingretten fastslo imidlertid at «det er på det rene at Steil har brukt tegninger og bilder av tremannsboligen i Øvre Smestadvei i sitt arbeid, vel vitende om at R21 står bak dette bygget». Etter rettens syn er det ingen tvil om at Steil burde ha avklart sin bruk med R21 eller innhentet en juridisk vurdering av sitt handlingsrom. Unnlatelsen av dette var uaktsomt.

Ifølge dommen er det imidlertid ikke grunn til å karakterisere Steils opptreden som grovt uaktsom. Det er R21 skuffet over.

– Selv om erstatningen tingretten har tilkjent R21 er over dobbelt så høy som noen gang tidligere i slike saker, da med kataloghus, mener vi fortsatt at verdien av arkitektarbeidet vårt undervurderes når man ser på størrelsen av erstatningen, sier Thorsnes.

Plan, andre etasje, Øvre Smestadvei. Illustrasjon: R21 Arkitekter
Plan, andre etasje, Gisles vei. Illustrasjon: Steil Arkitektur

– Steg i riktig retning

Han mener dommen ikke går tilstrekkelig i rette med kopiering. Det kan fortsatt lønne seg å ta snarveier og betale en begrenset erstatning.

– Men så klart, det er et steg i riktig retning. Det viktigste for R21 og for arkitektbransjen som sådan, er uansett at tingretten er klare på at den måten motparten har arbeidet på ikke er lovlig og må slås ned på. Det er vi godt fornøyde med. Det mener vi er veldig viktig for arkitektbransjen, sier Thornes.

Både R21 og Steil har tegnet mange prosjekter innenfor småhusplanen i Oslo. Denne har vært en viktig læringsarena for arkitekter, som har gitt mange arkitekter mulighet til å utforske faget positivt, påpeker Thorsnes.

– Da kan man ikke slå beina under hverandre og blåkopiere.

Snitt, Øvre Smestadvei. Illustrasjon: R21 Arkitekter
Snitt, Gisles vei. Illustrasjon: Steil Arkitektur

– Snitt og planer ikke beskyttet

Det at noen blir inspirert av arbeidet ditt burde være en ære, mener Thorsnes.

– Da setter man en ny standard. Men å bli inspirert handler jo om å prøve å gjøre det enda bedre. Det har ikke Steil gjort her.

– Hvor stort problem er denne typen saker i bransjen?

– Jeg tror det kan være et problem, så lenge det misbrukes. Vi lever i et tillitsbasert system, der tegninger er tilgjengelig gjennom saksinnsyn.

I tilfellet Øvre Smestadvei er det snittet og planløsningene sammen med fasadene som er det geniale, og får prosjektet til å henge sammen, mener Thorsnes. Men snitt og planer er ikke beskyttet på samme måte som fasadene.

– Ødelegger et marked

– Vi jobber hardt for å gjøre kontoret til en attraktiv arbeidsplass og for å lage de beste prosjektene. Vi konkurrerer om de samme kundene, og Steil er med på å ødelegge et marked, hevder Thorsnes.

– Arkitekter kan være illojale. Vi må bli flinkere til å stå rakrygget og si hva som er greit og ikke.

Arkitektbransjen er presset fra mange kanter, så arkitekter må i det minste forsøke å ikke ødelegge for hverandre, understreker han.

– Vi har ikke vært en slik situasjon som dette tidligere, og vi håper arkitektbransjen slipper å oppleve flere slike saker fremover, sier Thorsnes i R21 arkitekter.

Steils advokat Hedda Marie Aursnes har anbefalt sin klient å anke dommen. Foto: Codex advokat

Anbefaler å anke

På spørsmål om hans reaksjon på dommen, henviser Kai Eksaa i Steil til sin advokat.

«R21 krevde 1,2 millioner kroner i erstatning, men fikk kun medhold i ca. 30 prosent av kravet sitt. Vi mener likevel at dommen er feil, og har anbefalt vår klient å anke» skriver Hedda Marie Aursnes, advokat i Codex, i en e-post til Arkitektnytt.

Hun påpeker også at retten verken har uttalt at det er snakk om noen illojal handling fra Steils side, ei heller at det er snakk om «blåkopi» slik R21 nå skriver.

Kunde ville gjenbruke tegninger

Bakgrunnen for saken er at R21 Arkitekter tegnet i 2016 en tremannsbolig til oppføring i Øvre Smestadvei i Oslo. Bygget stod ferdig i 2019.

Daglig leder i R21, Thomas Thorsnes, ble i 2019 kontaktet av en som ønsket bistand med å få i stand et tilsvarende prosjekt som i Øvre Smestadvei. R21 og Thorsnes ønsket imidlertid ikke å gjenbruke og videreselge prosjekter og avslo derfor Nyquists anmodning.

Senere ble Thorsnes gjort oppmerksom på en boligannonse for en tremannsbolig i Gisles vei i Oslo som liknet mistenkelig mye på prosjektet i Øvre Smestadvei.

Bekreftet bruk av underlag

Dette tok Thorsnes opp med Per-Øivind Wold fra Villa Utvikling AS, som var tiltakshaver for prosjektet i Gisles vei. Han fikk da vite at det var Steil Arkitektur som hadde stått for tegningene av tremannsboligen, og han fikk videresendt en redegjørelse som Kai Eksaa i Steil hadde gitt til Wold etter å ha blitt forelagt plagiatbeskyldingene.

I redegjørelsen bekreftet Eksaa at han hadde mottatt tegninger av en tremannsbolig fra Nyquist og brukt disse som underlag for sitt arbeid. Samtidig påpekte han at «flere vesentlige deler skiller seg fra underlaget og gjør at boligen framstår som et eget prosjekt, ikke en kopi av en ferdig tegnet bolig, selv om det er flere likheter».