Arbeidsliv

Venter flere permitteringer

En undersøkelse gjennomført av Norske arkitekters landsforbund viser at én av fem ledere tror de må permittere ansatte de neste to månedene.


NALs president Adnan Harambasic vil legge press på myndighetene for å få fart i offentlige byggeprosjekter igjen. Foto: NAL

Det har kommet tydelige signaler den siste tiden om at arkitekturbransjen er inne i en tøff periode. Norske arkitekters landsforbund (NAL) gjennomførte derfor nylig «en rask temperaturmåling» blant sine medlemmer, og sendte ut en spørreundersøkelse til alle medlemmene som er ansatt eller leder på arkitektkontor. I undersøkelsen måtte de svare på følgende to spørsmål: «Tror du at du må permittere ansatte i løpet av de neste to månedene?» og «Er du blitt permittert?»

Resultatene viste at to prosent er permitterte, mens fire prosent har fått permitteringsvarsel. Men hele 18 prosent svarte ja på spørsmålet om de tror de må permittere ansatte og like mange svarte at de er usikre. Altså er det nesten én av fem som forventer å måtte permittere ansatte de neste to månedene.

Må legge press på myndighetene

NAL-president Adnan Harambasic ser alvorlig på resultatet av undersøkelsen.

– Dette viser at situasjonen er mer prekær enn man kanskje trodde, og at utviklingen går ganske raskt i negativ retning. Det underbygges også av henvendelser vi får fra våre medlemmer, sier Harambasic.

Han peker på at bransjen er særlig utsatt for konjunktursvingninger.

– Vi må nå jobbe målrettet for å legge press på at de offentlige prosjektene ikke stoppes i like stor grad som det legges opp til i forslaget til statsbudsjett, sier han.

– Hvordan ser du på utviklingen videre per nå?

­– Dette skyldes forhold langt utover Norges grenser, og det er vanskelig å peke på hva fremtiden vil bringe etter nyttår. Det er ikke rom for veldig mye optimisme før i hvert fall påsken 2023, men dette kan fort snu igjen, sier Harambasic.

Egil M. Haugstad er arkitekt og daglig leder i Shark arkitekter, som i oktober måtte permittere fire av åtte ansatte. Foto Shark arkitekter

– Tar lang tid å komme i gang igjen

Egil M. Haugstad er daglig leder i Shark arkitekter (Sted helhet arkitektur). I slutten av oktober i år sendte han ut permitteringsvarsel til fire av åtte ansatte, etter at det ble full stopp i både bolig- og næringssektor. Tre-fire årsverk er satt på vent. Kontoret klarte seg uten permitteringer gjennom dotcom-krisen i 2000, finanskrisen i 2008 og koronapandemien de siste årene, men nå er det verre.

– Pandemien skulle ha lært oss at det koster den norske byggeindustrien ekstremt mye energi å permittere ansatte, eller å slå godt fungerende bedrifter konkurs. Denne ekstra energibruken i samfunnet skulle ikke være nødvendig, i disse tider hvor energi skal spares, sier Haugstad.

Haugstad er bekymret for konsekvensene av den sterke oppbremsingen i norsk økonomi, og er kritisk til myndighetenes passive håndtering av situasjonen.

– Byggeindustrien kan sammenlignes med et tungt godstog som er i ferd med å stoppe opp raskt, på grunn av all grus og pukk som kastes på skinnegangen. Selv tunge godstog stopper raskt når de sporer av, og det tar lang tid å få dem på skinner og få dem i gang igjen, sier han.

Susanne Joys i Aart Architects mener dagens situasjon har vært ventet. De har foreløpig kun permittert tre av 52 ansatte. Foto: Aaart Architects

– På mange måter ventet

Susanne Joys er arkitekt MNAL og daglig leder ved Aart Architects’ Oslo-kontor, hvor det per i dag er tre permitterte medarbeidere blant de totalt 52 ansatte.

– Vi har også leid ut noen av våre medarbeidere. Det er en fin løsning som er blitt vanligere i Oslo den senere tiden, hvor kontorene står sammen. De færreste tør å ansette, så slik får vi et samarbeid på tvers av kontorene, sier hun.

Joys har forståelse for hvordan dagens situasjon har oppstått.

– Det har vært oppgangstider veldig lenge, så det er jo på mange måter ventet. Vi forstår at høyere renter og innsatsfaktorer har lagt en demper på igangsetting av nye prosjekter nå i det korte bildet. Samtidig ser vi at flere kunder ønsker å være forberedt dersom byggekostnader reverseres. Vi har et yrke som er veldig påvirket av svingninger, og det tror jeg folk har glemt litt. Det gjelder uansett om man er et stort eller lite kontor, sier hun og avslutter:

– Det er først og fremst igangsetting av nye boligprosjekter som har stoppet opp og som gir disse virkningene på bransjen vår, samt mulig stans i statlige prosjekter. Men det er ingen av våre kunder som har gått konkurs, så vi er absolutt ikke på et finanskrise-nivå.