Nyhet

– Rammer arkitektene særlig hardt

Regjeringens forslag om økt arbeidsgiveravgift rammer allerede hardt pressede arkitektkontorer og gjør eldre arbeidstakere mindre attraktive, mener Steinar Skjeringstad i Arkitektbedriftene.


Administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Steinar Skjeringstad, tror ikke regjeringen har tatt alle konsekvensene ved arbeidsgiveravgiftsøkningen inn over seg. Foto: Kim Ramberghaug/Arkitektbedriftene

Da regjeringen torsdag la frem statsbudsjettet var det blant annet med en foreslått økning i arbeidsgiveravgift på fem prosent for lønninger over 750.000 kroner. Det vil gi staten 7,7 milliarder ekstra i inntekter.

Blant dem som er misfornøyd med avgiftsøkningen er Arkitektbedriftene i Norge. De mener økningen er dramatisk for norske arkitektkontorer. De reagerer på at de får en økt bedriftsbeskatning, som innebærer høyere kostnader, i en tid der arkitektkontorene allerede er presset på pris og marginer hele veien.

– Dette er en avgiftsøkning som går veldig hardt ut over norsk kompetansenæring, som arkitektene er en del av. Det blir mindre lønnsomt og dyrere, og på sikt må det gjenspeile seg i prising i markedet. Vi mener prisene allerede er satt under høyt press, og frykter at det vil føre til at aktiviteten går ned, og vi får høyere arbeidsledighet, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Steinar Skjerdingstad, til Arkitektnytt.

Små bedrifter med små marginer

Det store flertallet av arkitektene i deres medlemsbedrifter har masterutdannelse og med det en gjennomsnittslønn som gjør at medlemmer nå med en «pennestrøk» får en ekstra skatteøkning på 5 prosent, påpeker Skjeringstad.

Dette vil føre til at arkitektkontorer som sitter i langsiktige prosjekter får høyere kostnader som man ikke nødvendigvis har priset inn, mener han.

– Det et helt uforståelig grep fra regjeringen side å ramme en bransje som arkitekter på denne måte, mener dere, men denne økningen gjelder jo alle bransjer, ikke bare arkitektene. Skulle arkitektene fått unntak?

– Nei, dette rammer også for eksempel konsulentvirksomheter. Men jeg tror arkitektnæringen er spesielt utsatt. Arkitektene er presset på mange fronter, man er presset i konkurranser, og til å levere mye for lite. Jeg tror ikke for eksempel advokater eller konsulenter rammes like hardt. I arkitektbransjen er det mange små bedrifter med små marginer, og de kommer virkelig til å bli rammet av dette, sier Skjeringstad.

Da statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum torsdag la fram statsbudsjettet var det med forslag om en økning på fem prosent i arbeidsgiveravgiften på lønninger over 750.000 kroner. Foto: Arbeiderpartiet

– Skjevfordeling innad i bedriftene

Skjeringstad understreker at økningen vil føre til en skjevfordeling innad i den enkelte bedrift.

– De med høyere lønn blir mindre attraktive. Lønnsstatistikken i arkitektbransjen viser at jo eldre du er, jo høyere lønn har du. Denne økningen vil dermed sette eldre arbeidstakere under press.

Økningen var veldig overraskende, sier Arkitektbedriftene-sjefen, som ikke tror regjeringen har tatt alle konsekvensene inn over seg.

– Man kan godt ha som mål å få et jevnere lønnsnivå, men da må man bruke andre virkemidler.