Nyhet

Vannskole i Bergen

Den amerikanske kunstneren Oscar Tuazon stiller ut utopisk og lavteknologisk arkitektur fra 1970-tallet i Bergen.


«Water School»-prosjektet til den amerikanske kunsteren Oscar Tuazon vises i Bergen Kunsthall denne våren. Prosjektet viser en 1:2-modell av det lavteknologiske «Zome house» tegnet av arkitektene og ingeniørene Holly og Steve Baer. Foto: Terkel Eikemo

Frem til 9. april kan prosjektet «Water School» oppleves i Bergen Kunsthall. «Water School» er et pågående prosjekt av den amerikanske kunsteren Oscar Tuazon (f. 1975) som tar opp i seg alternativ og utopisk arkitektur og amerikansk urfolkskultur.

På telefon fra Sveits forklarer Tuazon bakgrunnen for utstillingen i Bergen Kunsthall og arbeidet hans i stort. Det hele begynte med at han bygget en fullskala replika av «Zome House» (1969–1972) i Albuquerque, tegnet av arkitektene og ingeniørene Holly og Steve Baer, et tidlig eksempel på det han kaller «radikal design» basert på bruken av solenergi.

– «Zome House» var en helt unik bygning som kun ble varmet opp og kjølt ned ved hjelp av sol og vann. Det har en passiv måte å samle varme på fra ørkenen om dagen, for så å benytte den samme varmen til å holde varmen i bygget gjennom den kjølige ørkennatten. Det er veldig effektivt og behagelig på samme tid, forteller Tuazon.

Den amerikanske kunstneren Oscar Tuazon (f. 1975 i Seattle, WA) er hovedsakelig kjent for skulpturkunst, men han jobber også med arkitektur og aktivisme. Foto: Max Farago

Utopisk og smart

Replikaen ble først bygget til en utstilling i Basel, men siden brukt under protestene mot en rørutbygging i Dakota i 2021.

– Jeg ble veldig inspirert av den eksperimentelle arkitekturen og bygningene som ble bygget i campen til demonstrantene mot rørledningen. «Zome house» passet denne andre aktivistiske arkitekturen.

– Hvorfor er «Zome House» interessant for deg?

– Jeg synes den utopiske og eksperimentelle arkitekturen fra denne perioden og denne delen av USA har mye å fortelle oss – selv om den ikke fikk dype gjennomslag. Jeg vil gjerne fortelle hva denne generasjonen arkitekter egentlig holdt på med. Ved å bruke ny teknologi ønsker jeg samtidig å gjøre arkitekturen deres mer kjent og fleksibel.

– Målet er at utstillingen skal fortelle noen av vannhistoriene fra USA, men også at den kan ta opp i seg lokale diskusjoner om vann i regnfulle Bergen, sier Oscar Tuazon om «Water school»-utstillingen på Bergen Kunsthall. Foto: Terkel Eikemo

Urfolkskunnskap

Etter Dakota bygget Tuazon en ny modulutgave av bygningen i Los Angeles og døpte prosjektet Los Angeles Water School hvor slagordet var «vannet forbinder oss alle». De tok der opp helsen til Los Angeles-elven og brukte «skolen» til å blant annet fremme urfolks kunnskap om regionens vannressurser.

Siden har Tuazon hatt lignende prosjekter langs Mississippi-elven og ved Lake Michigan i hjemlandet. Nå skal bygningene permanent settes opp i de mest avsidesliggende delene av Spring Valley i Nevada.

– Jeg liker å tenke at begrepet «vannskole» alltid har eksistert. Det har alltid fantes kunnskap om hvordan vann og vannressurser ulike steder er sammenknyttet. I Nevada så vi for eksempel hvordan aktivister med tradisjonell urfolkskunnskap fikk stoppet et gigantisk vannforflyttingsprosjekt til Las Vegas, forteller han.

Oscar Tuazon beskriver modellen som er utstilt i Bergen Kunsthall på følgende måte: «Den er skalert ned slik at den fungerer som en arkitekturmodell, den kan sees på som et forslag, men den er også stor nok til å gå inn i og oppleve som et arkitektonisk rom». Foto: Thor Brødreskift/Bergen Kunsthall

Lavteknologi

I Bergen er det en 1:2-modell av denne vannskolen som stilles ut.

– Den er skalert ned slik at den fungerer som en arkitekturmodell, den kan sees på som et forslag, men den er også stor nok til å gå inn i og oppleve som et arkitektonisk rom. Målet er at den skal fortelle noen av vannhistoriene fra USA, men også at den kan ta opp i seg lokale diskusjoner om vann i regnfulle Bergen.

– Hva kan arkitekter lære av denne utstillingen?

– Alle arkitekter må i dag tegne mer energieffektiv og karbonnøytral arkitektur. I dag er dette preget av høyteknologiske løsninger, men dette prosjektet viser hvor lavteknologisk det kan gjøres. «Zome house» viser hvordan vi kan lykkes med helt enkle midler og med medvirkning fra brukere og folk med lokal kunnskap.

Prosjektet «Water School» kan oppleves i Bergen Kunsthall frem til 9. april. Se her for mer informasjon om utstillingen og Oscar Tuazon.