Nyhet

Selvangivelsen: Lo:Le landskap

Det unge kontoret har høye faglige ambisjoner. I kontorfellesskapet med arkitekt- og interiørarkitektene fra Utpost og FraInnersida gir de hverandre faglig støtte og et godt sosialt fellesskap.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 01/2020
Lo:Le landskap. Kontorfellesskapet Koop Verftet på studietur til Spania i fjor. F.v: Kristina Masytė (Utpost), Mari A. Aston Bergset (Lo:Le), Terese Simonsen (Fra- Innersida), Mats Kemppe (Utpost), Annie Breton (Lo:Le), Akie Kono (Lo:Le). Ikke til stede: Jacob Connor Wood (Lo:Le) og Holger Lachmann (Lo:Le). Foto: Lo:Le

Hvem? Lo:Le landskap AS

Hvor? Tromsø

Antall ansatte i 2019: 5

Antall ansatte i 2016: 2

Fagfordeling: Landskapsarkitektur, pluss noe arkitektur (mindre bygg som klokketårn, paviljonger etc.)

Omsetning i 2016: 1 989 000 kroner

Omsetning i 2017: 3 829 000 kroner

Omsetning i 2018: 4 639 000 kroner

Timepris: Fra og med 01.01.20 fra 950 til 1250. 

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året? Prosjektering av skoleprosjekter for Rana kommune, bolig/transformasjonsprosjekter i Tromsø og undervisning.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden? Tromsø kommune, Rana kommune, Vervet AS, Bjørn Bygg AS med flere.

Hva slags type oppdrag per dags dato? Alle typer landskapsarkitektur. Oppdrag fra tidligfase til detaljprosjektering og byggeoppfølging, men mest trykk på sistnevnte. Vi ser også positivt på at ansatte driver med undervisning og bidrar til utdanning av flere gode folk til bransjen vår.

Hvilken eierstruktur har dere? Aksjeselskap med én eier.  

Hvilken organisasjonsstruktur har dere? Fagansvarlig landskapsarkitekt samt prosjektleder og prosjektmedarbeider. Rollene fordeles litt avhengig av størrelsen og kompleksiteten på oppdraget. Viktig for oss med kontorfellesskapet vi er en del av, Koop Verftet. Vi er tre firmaer, Utpost, FraInnersida og Lo:Le, som sitter sammen og hjelper hverandre, gir faglig støtte og har et godt sosialt fellesskap.

Minste pågående prosjekt i omsetning: Innhavet boligprosjekt, Tromsø.

Største pågående prosjekt i omsetning: Slipptorget og Verftsparken samt uteområder for boliger på Vervet i Tromsø.

Hvordan er mulighetene i 2020? Vi ser lyst på fremtiden og utviklingen for landskapsarkitekturfaget, med en økning av det generelle markedet for faget. 

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene? Holde på en god balanse mellom offentlige og private oppdrag samt fokusere på stadig opplæring og utvikling av arbeidsflyt for digitale produksjonsverktøy og prosesser frem til ferdig bygget prosjekt.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige? Vi er opptatt av å levere så bærekraftige anlegg som mulig, og har det med som en naturlig basis i alle prosjekter. Vi jobber nå også med å formalisere dette i større grad som del av både prosjektering og egen drift.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold? Vi er en liten organisasjon med tett samarbeid mellom ledelse og ansatte. 

Suksesskriterier: Vi er en ung bedrift, men vi har tro på å ha høye faglige ambisjoner kombinert og stort engasjement uansett størrelse på oppdrag. Vi har god erfaring med å vektlegge pålitelige leveranser sammen med å bidra aktivt til gode prosesser og relasjoner.