Nyhet

Ønsker fredning av Y-blokka

Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Fortidsminneforeningen ber Riksantikvaren om midlertidig fredning av Y-blokka. – Rives Y-blokka, blir det ingen grunnlag for rettssak, sier NAL-president Gisle Løkken.


Gisle Løkken møtte NAL-medlemmer i Arkitektens hus i Oslo på morgenmøtet «Hvorfor har NAL engasjert seg i Y-blokka». Foto: Ando Woltmann

Under et morgenmøte på Arkitektenes hus i Oslo fredag, opplyste NAL-president Gisle Løkken at de 3. mars sendte Riksantikvaren en begjæring om midlertidig fredning av Y-blokka. Begjæringen er sendt fra advokat Berit Reiss-Andersen på vegne av Fortidsminneforeningen og NAL. 

– Riksantikvaren har vært veldig tydelig i sine formelle utredninger og intervjuer, men det har ikke blitt konfrontert ennå med den formelle muligheten de faktisk har til å gjøre en midlertidig fredning, sa Gisle Løkken på møte som bar tittelen «Hvorfor har NAL engasjert seg i Y-blokka». 

Ingen rettssak ved riving

NAL følger nå forventningsfullt med på hva Riksantikvaren gjør med begjæringen. Samtidig påpeker Løkken at dette ikke nødvendigvis kommer til å bli lyttet til lengre opp i systemet. 

– Om de skulle gå til det skrittet å gi bygget en midlertidig fredning, vil den nok straks omgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, slik de har mulighet til. Men igjen vil det bli interessant å se om regjeringen nok en gang velger å se bort fra fagmyndighetene i denne saken. 

Fra før har NAL, Fortidsminneforeningen, Oslo arkitektforening og Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka saksøkt staten for å stoppe rivingen av den omstridte regjeringsbygningen i Oslo sentrum. En eventuell rettssak er imidlertid avhengig av at Y-blokka får stå inntil en rettslig avklaring er fattet. 

– En rettssak vil komme opp trolig først tidligst 2021. Da er man avhengig av en utsettelse av iverksettelse. Rives Y-blokka blir det ingen grunnlag for rettsak, bekreftet Løkken under møtet. 

Ny klage på tilsvar

På møtet fredag ble det også opplyst at advokat Reiss-Andersen, på vegne av Fortidsminneforeningen og NAL, 28. februar sendte inn klage på igangsatt riving til Sivilombudsmannen. Det er denne gangen avgjørelsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å ikke stoppe rivningen av Y-blokka midlertidig som klages inn. Grupperingen har tidligere bedt om en slik utsettelse inntil en eventuell rettslig prøving er avklart.  

– Det er interessant å se hvordan argumentasjonen til regjeringen juridisk plukkes fra hverandre. Det er påfallende at det som kommer fra KMD er svakt juridisk fundert og hvor mye som er mer oppfatninger og synspunkter. Det er lett for en advokat å påpeke, at dette ikke er begrunnet på det nivået det burde være, sa Løkken. 

Videre påpekte han at det er usikkert hvordan Sivilombudsmannen vil behandle den nye klagen. 

– Vi får nok et svar, men i forrige runde sa Sivilombudsmannen veldig tydelig at dette nå er en sak for retten. Det er det vi mener også, sa Løkken. 

NAL og Fortidsminneforeningen ber Riksantikvaren om midlertidig fredning av Y-blokka. Foto: Marius Berge Eide/Flickr

Ikke bare Y-enighet

Flere vitebegjærlige NAL-medlemmer hadde funnet veien til morgenmøte fredag morgen. Mange støttet NALs engasjement i saken, men ikke alle. Ole Tørklep fra Team Urbis, som jobber med Regjeringskvartalet til vanlig, påpekte at NAL ikke bør snakke som om de har alle medlemmene bak seg i denne saken. 

– Jeg skjønner at mange er imot å rive bygningen, og jeg skjønner at man stiller spørsmål ved reguleringsplanen. Men mange arkitektkollegaer er også frustrerte over at NAL agerer i det offentlige som om det er et enstemmig fagmiljø som støtter NAL i denne saken. Det er det ikke, forklarte Tørklep og la til at han hadde var på møtet som NAL-medlem og ikke var der på vegne av Team Urbis. 

- Jeg har flere kollegaer som hadde meldt seg ut av NAL på grunn av forbundets Y-blokka-engasjement, la han til.

– Unikt studentengasjement

Løkken svarte Tørklep at det er åpenbart at dette er en komplisert sak og at NAL har hatt mange diskusjoner og avveininger før de bestemte seg for å gå inn i denne saken. 

– Det er mange grunner til at man ikke skulle ha gått inn i dette, men vi har samtidig en sterk legitimitet i organisasjonen for å drive med dette, svarte han. 

Flere medlemmer påpekte videre at det aldri er slik at alle medlemmer er enige i hva ledelsen gjør. Espen Surnevik, arkitekt og professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) påpekte at NALs engasjement også hadde en svært positiv effekt i medlemsmassen. 

– Det er også mange medlemmer som velger å ikke melde seg ut av NAL nettopp på grunn av dette engasjementet for Y-blokka. Ved AHO ser vi også et grasrotengasjement blant studentene i denne saken som jeg aldri har sett før. Jeg tror derfor dette styrker NAL, sa Surnevik.