Nyhet

Ny giv i Stavanger

Med nylansert høstprogram og nyvalgt leder håper Stavanger Arkitektforening å styrke det sterke arkitektmiljøet i byen.


Stiv kuling var på besøk under lanseringen av høstprogrammet til Stavanger Arkitektforening forrige uke. Foto: Stavanger Arkitektforening

Nyvalgt lokallagsleder i Stavanger Arkitektforening (SAF), Per Anda, er strålende fornøyd med oppmøtet til programlansering, og at møtevirksomheten endelig kan ta seg opp igjen etter pandemien.

– Vi hadde lyst til å dra til litt skikkelig, og invitere gode arkitekter og få til noen ordentlige befaringer rundt omkring i byen og regionen. Endelig kan vi møtes igjen og lage et skikkelig bra og gøy program, med både solide norske innslag og impulser fra utlandet.

Høstens program inneholder forelesninger fra sveitsiske Atelier Amont og danske Claus Pryds, i tillegg til befaringer til prosjekter fra lokale kontorer som Trodahl arkitekter, Hoem + Folstad og Haga & Grov samt forelesninger om Louis Kahn og notheng.

Per Anda er ny leder i Stavanger Arkitektforening. Foto: Privat

Vil ha flere på banen

Sammen med programlanseringen kom Stiv kulings Lista-avdeling og holdt presentasjon om sin særegne innfallsvinkel til faget.

– De har en spørrende holdning til hva arkitektur er, og hva rollen til arkitekten skal være, og de fikk oss virkelig til å tenke. Noen ganger er arkitektens rolle kanskje bare la være å gjøre noe, eller hvordan man kan få til mye ved å gjøre så veldig lite. Særlig i diskusjoner om bærekraft er dette helt sentralt, sier Anda.

– Som ny leder i SAF, har du noen spesielle vyer for foreningen?

– Jeg har først og fremst lyst til å få enda flere av våre arkitekter i regionen til å komme på banen. Det hadde også vært interessant å diskutere med de andre, særlig større lokalforeningene, hvordan vi på en hensiktsmessig måte kan utfylle rollen til NAL.

– OAF diskuterer Arkitektenes hus, og både i Bergen og Trondheim har de fått til mye. Det viser at det er rom for å ha sterk arkitekturfaglig tilstedeværelse på en jevnere basis rundt omkring i landet.

Notheng er pålefundamenterte byggverk til tørking av nøter. Disse kystens katedraler skal SAF vie en kveld til i høst. Foto: Olav Åsvang

– Styrke det gode miljøet

– Pandemien har vist at det å jobbe desentralisert har store muligheter når man skal jobbe rundt omkring i landet. Samtidig ser vi en stadig større samling av kontorer i Oslo. Jeg tror at hvis mer og mer av fagkompetansen samles der, så blir arkitektur mindre viktig i landet som helhet.

– Stavanger-kontorer har fått mye heder og omtale de siste årene: Helen & Hard på Venezia-biennalen, og de mindre kontorene Haga & Grov og Trodahl har vunnet gjeve priser. Hva er det som er så spesielt med Stavanger-arkitektene?

– Det stemmer at det er flere Stavanger-kontorer som har fått en del oppmerksomhet. Men vi ser, spesielt på større prosjekter, at det er utfordrende å komme med i konkurranse med større Oslo-kontorer. Særlig når offentlige oppdragsgivere ofte er mer opptatt av hva man har på CV-en, enn av å styrke det gode arkitekturmiljøet vi har her i byen. Det er ikke en selvfølge at det videreføres hvis det bare er andre, store kontorer som får oppdrag, sier Anda.

Oversikt over hele høstprogrammet til SAF finner du her.