Nyhet

Jobb uten smitte

Norconsult har utforsket muligheten for smittefrie kontorlokaler i Oslo sentrum. – Pandemiutbruddet har gitt oss en vekker, sier fagkoordinator Arne Pihl Bordi. 


Arne Pihl Bordi har det siste halvåret studert muligheter for smittefrie arbeidsplasser i rehabiliteringsprosjektet Hausmanns hus i Oslo sentrum. Foto: Privat

Hausmanns hus, et større kontorbygg i Hausmanns gate midt i Oslo sentrum, skal rehabiliteres og ferdigstilles i 2022-23. Forprosjektet var så godt som ferdig da Norges første korona-nedstengning ble påbegynt 12. mars. Da fikk byggherren, eiendomsselskapet Hathon, eid av Olav Thons nevø, Halgrim Thon, en idé. 

– Vi fikk i oppdrag å utforske hvordan man kunne gjøre bygget så trygt som mulig når det kommer til smittsomme sykdommer, sier Arne Pihl Bordi, fagkoordinator i VVS og klimateknikk i Norconsult.

Bygg mot sykdom

Kontorbygget fra 1998 får nå navnet Hausmanns hus. Det skal oppgraderes til smartbygg med BREEAM Excellent-sertifisering, og etter ombygging vil det inneholde 600 arbeidsplasser fordelt på 11 000 kvadratmeter og seks etasjer. Det vil også være en felles etasje med møteromsenter, café og kantine.

Bordi hadde allerede kjennskap til bygget som VVS- og inneklima-rådgiver for prosjekteringen, og ble med i en gruppe sammen med andre rådgivere fra Norconsult innen sykehusprosjektering og yrkeshygiene for å lage en smittevernstudie for totalentreprenør og byggherre. 

– Vi håper jo at koronapandemien er over innen bygget står ferdig, men dette utbruddet har gitt oss en vekker. Det kan komme nye pandemier, men dette handler også om å få ned smitten av mindre alvorlige sykdommer. Det siste halve året har mange firma sett svært positive fraværstall, etter at vi skjerpet oss, ble flinke til å vaske hendene og lignende, sier Bordi.

Hausmanns hus i Oslo sentrum skal rehabiliteres og stå ferdig i 2022-23. Kontorbygget skal inneholde 600 arbeidsplasser over seks etasjer. Det jobbes nå med å gjøre disse minst mulig utsatt for smitte. Illustrasjon: Hille Mellbye Arkitekter / Blake / Hathon

Færre kontaktpunkter

Studiegruppen har brukt sommeren og deler av høsten til å gå igjennom den nyeste forskningen på hvordan både korona og andre sykdommer smitter. Deretter har de landet på noen konkrete forslag til løsninger for minst mulig smitte. 

– Det handler blant annet om å få færrest mulig berøringspunkter, utforme etasjene slik at vi får minst mulig opphoping av mennesker og legge inn en fleksibilitet i lokalene slik at de kan enkelt rigges om til en situasjon med smitteutbrudd. 

– Hvilke konkrete tiltak snakker vi om? 

– Det kan være alt fra flere steder for håndvask med vann og såpe til utviklingen av en app for huset, slik at dører kan åpnes med telefonen. Det handler også om å fjerne unødvendige dører inni bygget.

– Ikke et sykehus

Parallelt med deres studier kommer det ukentlig nyheter fra ulike forskningsmiljø som jobber med hvordan korona smitter. Dette har gjort det utfordrende å være særlig bastant i forslagene – spesielt når det kommer til ventilasjon. 

– Vi har brukt både influensaforskning fra tiden før korona, men også sett på de fremskritt som gjøres rundt å forstå koronaviruset. Seinest fra Tokyo forrige uke kom det ny viten. Det gjelder å holde seg litt oppdatert og ikke fryse designet for tidlig. 

– Også skal det kanskje ikke bli et sykehus heller? 

– Nei, det skal være et kontorbygg hvor folk skal bevege seg fritt. Vi må derfor være edruelige og ikke planlegge som om dette er et bygg fullt av sengeposter under et fullt ebolautbrudd. I tillegg må vi ta hensyn til kostnadsramme og det totale klimaregnskapet.

Celler og landskap

– Har det vært diskutert å gå tilbake til cellekontor som et smitteverntiltak? 

– Vi har tatt det opp i gruppa, men nå ønsker byggherre landskapsløsninger. Men det ligger inne en forutsetning i teknisk grid som gjør det mulig å opprette cellekontorer dersom leietagere ønsker det. Samtidig viser influensaforskning at cellekontorer gir noe, men relativt marginalt mindre smitterisiko enn mer åpne løsninger, sier Bordi.