Nyhet

Nordic inngår Parallelo-samarbeid

Nordic blir med i ny allianse med utvalgte arkitektkontorer skal bidra til å utvikle automatiseringsverktøyet Parallelo.


Proptech-selskapet Parallelo mener de kan forbedre arkitektenes hverdag. F.v.: arkitekt Dorotea Nenadovic, arkitekt og salgssjef Lars Eirik Ulseth, daglig leder Ove Kvalsvik og arkitekt Silvia Oumnikova Foto: Solveig Selj

Proptech-selskapet Parallelo, opprinnelig startet av Tag arkitekter, har inngått samarbeid med Nordic - Office of Architecture, skriver Estate nyheter.

Programvaren til Parallelo hjelper arkitekter med å generere leilighetsplaner ved bruk av såkalt parametrisk design, som innebærer å bruke algoritmer for å utføre et sett av arbeidsoppgaver innen definerte premisser.

Arkitektinteresse

Gjennom samarbeidet forplikter Nordic og Tag seg til å bidra med den videre utviklingen av programvaren til Parallelo.

– Frem til nå har vi opplevd at utbyggerne og entreprenørene er de som har ledet an i å ta i bruk optimaliseringsverktøy som Parallelo, men nå ser vi en veldig stor interesse blant arkitekter som også ser at denne type verktøy kan forsterke deres rolle og kreativitet, sier Ove Kvalsvik, CEO i Parallelo til Arkitektnytt.

Verktøyet til Parallelo i bruk. Foto: Parallelo

– Optimalisere arealpotensialet

Samarbeidet er del av Parallelo sitt arbeid med å etablere en arkitektallianse bestående av utvalgte arkitektkontor som ønsker automatiserings- og optimaliseringsverktøy velkommen i bransjen, sier Kvalsvik.

– Målet er å styrke arkitektens rolle i prosjektene. Ved å ta i bruk ny teknologi kan arkitekter jobbe tettere med sine kunder, utforske flere alternativer og dermed levere prosjekter med høyere verdi og med høyere arkitektonisk kvalitet.

Som del av alliansen får kontorene fri tilgang til å bruke parameterverktøyet til egne tomtestudier og arealøvelser. I fellesskap skal vi dra den digitale utviklingen av arkitektbransjen fremover, og vil blant annet gjøre felles markedsarbeid og møtes i faglige forum to ganger i året for å lære om hverandres erfaringer og diskutere videre produktutvikling.

– Mer rom for arkitektur

– Parallelo hjelper oss med å optimalisere arealpotensialet for alle eiendommene vi jobber på. Det, i kombinasjon med våre vurderinger og kvalitetssikring, er det som tilfører verdi til kundene våre og sluttbrukerne, sier Marianne Lommerud, sivilarkitekt og assosiert partner i Nordic, til Estate nyheter.

Dorotea Nenadovic og Silvia Oumnikova, arkitekter i Parallelo, påpeker at ved bruk av Paralello skapes det mer rom for arkitektur.

– Det er mye enklere å få gjennomslag for arkitektoniske kvaliteter når det er forankret i en lønnsom prosjektkalkyle, enn å måtte forsvare det i en diskusjon om effektivisering, sier de til Estate nyheter.