Nyhet

Hvordan skape en levende by?

OsloByliv-konferansen samler eksperter fra både inn- og utland. Målet er å inspirere, diskutere og fortelle om hvordan man skaper en levende by.


Cara Courage jobber på Tate i London og er blant fagfolkene som skal snakke under OsloByliv-konferansen den 30. august. Foto: Rob Orchard

Flere prominente navn er ventet til Sentrum Scene når Oslo Kommune ved Program bilfritt byliv arrangerer konferansen i slutten av august, der norske og utenlandske forskere, samfunnsvitere, arkitekter, landskapsarkitekter og urbanister samles for å diskutere og dele erfaringer og tanker om hvordan vi kan gjøre byene våre bedre.

Programmet 30. august er delt opp i fire bolker med overskriftene offentlig byrom, paradigmeskifter, mobilitet og midlertidighet, og blant gjestene finner man Gil Peñalosa, Cara Courage og Alfredo Brillembourg.

Talere

Sistnevnte startet sin egen arkitekturpraksis i Caracas, Venezuela, kalt Urban-Think Tank (U-TT), men har jobbet på tvers av mange disipliner med byer som gjennomgår rask urbanisering. Han har også vært involvert i arbeid med uformelle bosetninger i Latin-Amerika og er i dag professor ved ETH i Zurich i Sveits.

Cara Courage har doktorgrad i placemaking og jobber for Tate i London som kurator og prosjektleder med stedsutvikling, kunst og design.

Gil Peñalosa er nevnt som en av verdens hundre viktigste urbanister. Peñalosa er er en velkjent foredragsholder, med erfaring fra Nord- og Sør-Amerikansk urbanisme. Foto: Oslo kommune

Stor satsning

Gil Peñalosa står på Planetizens liste over verdens hundre viktigste urbanister, og var på 1990-tallet med på å etablere Ciclovia, bilfrie søndager i Bogotà.

Ellers kommer blant andre den unge latviske arkitekten Evelina Ozola fra Young Fine Urbanists; Ole Rydningen, landskapsarkitekt ved Studio Oslo og førsteamanuensis Helge Hillnhütter fra NTNU.

Konferansen er gratis og åpen for alle og det er ifølge invitasjonen mulig å bli med på hele eller deler av dagen.

Påmelding finner du her.