Nyhet

Den grå bølge

Hvordan kan våre nabolag tilpasses eldrebølgen og en ny type alderdom? Den danske idékonkurransen «Nabolag for generasjoner» søker kreative svar fra blant annet arkitekter.


Landsbyggefonden i Danmark med idékonkurranse om fremtidens nabolag for alle generasjoner. Her illustrasjon fra Europan-bidraget «Grey Matters» i den franske kommunen Auby, av arkitektkontoret Local. Illustrasjon: LOCAL

Hvordan kan vi tenke nytt om nabolag for alle generasjoner? Og hvordan kan vi inviterer folk i alle aldre til å bo sammen og dele erfaring, kunnskap, ferdigheter og tid? Dette er noen av spørsmålene danske Landsbyggefonden stiller i en ny internasjonal idékonkurranse kalt «Nabolag for generasjoner».

– Konkurransen er åpen for alle yrkesgrupper. Vi ser for oss at alt fra arkitekter og urbane designere til filosofer og antropologer kan bidra. Det er også et sterkt nordisk perspektiv i konkurransen, så vi vil veldig gjerne motta norske prosjekter, sier Christian Pagh i Oslo arkitekturtriennale, som ved denne anledning har fått jobben som juryleder.

Vinnerne av konkurransen, som hadde startskudd denne uken, vil få stille ut og dele sine tanker om prosjektet når København er Verdens arkitekturhovedstad 2023. En halv million danske kroner vil også tilfalle vinneren.

– Kjedelige nabolag

Landsbyggefonden har i oppdrag å støtte og utvikle det såkalte «allmenne byggeri» i Danmark –altså den delen av boligene som ikke er profittbasert. Mange av dagens boligprosjekter av denne sorten er fra 1960- og -70-tallet, og trenger renovering og nytenking.

Samtidig er Danmark, som mange europeiske land midt i en eldrebølge, hvor arkitektur og byutvikling kan være med å drive frem nye måter å tenke bolig og nabolag på, forklarer Pagh til Arkitektnytt.

– Nabolagene med allmenne boliger er i dag ofte monofunksjonelle og sagt rett ut – kjedelige. Noen er preget av sosiale utfordringer. Det trengs en større mangfoldiggjøring av disse områdene, men også helt andre funksjoner, måter å organisere seg på og løsninger for økt fellesskap. Her er vi i juryen interessert i alle små og store forbedringer som kan skape fremtidens nabolag, sier Pagh.

Christian Pagh, direktør i Oslo arkitekturtriennale, er også juryleder i den danske idékonkurransen «Nabolag for generasjoner». Foto: Jan Khur/OAT

Vil ha gamle prosjekter

Triennaledirektøren fikk jobben som juryleder på grunn av sin erfaring fra Oslo arkitekturtriennale 2022 hvor nettopp nabolag var tema. Det er danske Gehl Architects som leder arbeidet med konkurransen.

Bidragene som sendes inn trenger heller ikke å være nye eller fremtidige prosjekter, forklarer Pagh.

– Har du allerede gjennomførte prosjekter, som på en eller annen måte kan kobles til den eldre delen av befolkningen, så send dem inn! Uansett er dette en anledning til å lansere nye måter å tenke på når det gjelder alderdom, bolig og nabolag.

Ny type eldre

– Hva er hovedgrepet til denne konkurransen?

– Hovedtanken er at vi opplagt står overfor en enorm demografisk utvikling som både er en utfordring og mulighet. Dette er en ny type eldre. Mange er friskere og har en annen kompetanse enn tidligere – samtidig som de setter høyere krav til kvalitet og muligheter i sine nære omgivelser.

I denne situasjonsbeskrivelsen ser Pagh mange interessant muligheter for nytenking. De eldre har kanskje mer ressurser og mer tid enn før til å være med å ta sosialt ansvar i nabolaget. Spørsmålet er hvordan vi får skapt bedre muligheter for å bare være og gjøre ting sammen - på tvers av generasjoner.

– Det er potensiale for å få mye mer til i nabolaget og for at mange flere kan få en både enklere og en mer sosial hverdag. Men det krever nye ideer og handlekraft. Vi håper å se både digitale og fysiske ideer i denne konkurranse, avslutter han.

Sammen med Pagh i juryen sitter Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved Oslomet, Jan Gehl, arkitekt og urbanist, Hanna Harris, designsjef Helsinki by, Mikkel Warming, utviklingssjef 3B, Finn Williams, byarkitekt Malmø, Steffen Møller Borgbjerg, direktør ALBO og Natalie Mossin, instituttleder KADK.

Frist for konkurranseinnlevering er 17. februar. For mer informasjon se her.