Nyhet

Vant i Trondheim

Oslo Works og KOHT arkitekter vant transformasjons- og byutviklingsprosjektet Leangen Stasjonsby.


Kontorbygget BKB1 er første del av utbyggingen av Leangen stasjonsby i Trondheim. Oslo Works og KOHT vant konkurransen om bygget. Illustrasjon: Oslo Works/KOHT

Oslo Works og KOHT Arkitekter har vunnet konkurransen om første bygg i transformasjons- og byutviklingsprosjektet Leangen Stasjonsby, Trondheim. Prosjektet omtales som «et fremtidsrettet og bærekraftig byutviklingsprosjekt i tilknytning til Leangen stasjon».

– Dette er et område som skal gjennom ganske store endringer i tiden som kommer. Det er en hel bydel som skal transformeres fra bilbasert handel til et levende, bærekraftig og flerfunksjonelt byområde. Det gleder oss veldig at vi nå er valgt til å utvikle første del sammen med KOHT Arkitekter, sier Håvard Skarstein, arkitekt og partner hos Oslo Works, i en uttalelse til Arkitektnytt.

– Gateplanet tilbyr attraktive utleiearealer for næring, med varierende størrelser, og varierende grad av sammenheng med arealene videre innover i dybden av bygget, sier Håvard Skarstein, arkitekt og partner hos Oslo Works. Illustrasjon: Oslo Works/KOHT

Bort fra «big box»

Det to arkitektkontorene har tegnet kontorbygget BKB1, eller «VII» som de liker å kalle prosjektet. Tomtens plassering gir, ifølge arkitektene et godt utgangspunkt for den fremtidige byutviklingen, både innenfor planområdet til Leangen stasjonsby, men også videre vestover langs Ladesletta og Haakon VIIs gate.

– Vi har hatt fokus på å skape et fleksibelt kontorbygg i byen, som aktiviserer omkringliggende gate- og byrom og tilbyr utadrettede og allment relevante funksjoner mot de retningene der det ferdes mest folk. Bygget vil spille en viktig rolle i transformasjonen av områdets karakter i dag, bort fra «big box» og bilbasert handel, til byliv og attraktive boliger, tjenester og arbeidsplasser, skriver Oslo Works om prosjektet.

Forslaget er altså utarbeidet av Oslo Works og KOHT i samarbeid. De to er også ansvarlige for utarbeiding av detaljreguleringen for hele transformasjonsområdet.

Bygget på Leangen vil spille en viktig rolle i transformasjonen av områdets karakter i dag, bort fra «big box» og bilbasert handel, til byliv og attraktive boliger, tjenester og arbeidsplasser, forteller arkitektene. Illustrasjon: Oslo Works/KOHT

Hage sentralt i bygget

For dem er dette et prosjekt som har en grunnleggende fleksibel struktur, hvor alle plan har en iboende høy grad av fleksibilitet og robusthet for endringer. Gateplanet kan, om ønskelig, legge opp til stor grad av transparens, både inn til og faktisk tvers gjennom bygget i begge retninger.

– Gateplanet tilbyr attraktive utleiearealer for næring, med varierende størrelser, og varierende grad av sammenheng med arealene videre innover i dybden av bygget. Et typisk kontorplan kan enkelt legge til rette for alt fra 1 til 8 leietakere. Oppover i kontoretasjene henvender man seg mot en utvendig hage sentralt i bygget. Dette gir best mulig dagslysforhold for kontorarealene og fungerer i tillegg som et attraktivt visuelt tilskudd til arbeidsplassene, forklarer arkitektene i en beskrivelse.

Etablering Av bystryktur på Leangen i Trondheim. Illustrasjon: Oslo Work/KOHT