Nyhet

Dansk Ukraina-satsing

Arkitektforeningen i Danmark i samarbeid med ukrainske arkitekter om ny modell for gjenoppbygging av Ukraina. – De vil ikke ha en bølge av billig vestlig arkitektur, sier direktør Lars Autrup.


Lars Autrup, arkitekt og direktør i Arkitektforeningen i Danmark. Foto: arkitektforeningen.dk

Det nærmer seg ettårsdagen siden Russlands 2022-invasjon av Ukraina. I den forbindelse lanserer Arkitektforeningen i Danmark et nytt samarbeidsprosjekt med Den ukrainske arkitektforeningen.

Målet er å berede grunnen for den dagen Ukraina er klar for gjennoppbygging, forklarer Lars Autrup, arkitekt og direktør i Arkitektforeningen i Danmark:

– Da krigen startet var vi opptatt av å ville gjøre noe. Men hvordan gjør man noe av betydning, som ikke bare er å ikle seg det ukrainske flagg?

Sikret penger fra fond

Målet ble dermed å finne noe helt konkret og på et område hvor nettopp arkitektene kunne gjøre en forskjell. Valget falt på å utvikle en ny modell for demokratisk gjenoppbygging av Ukraina i samarbeid med ukrainske arkitekter. Prosjektet har fått nærmere 900.000 norske kroner i støtte fra et ideelt dansk fond.

– Vi ble fort obs på risikoen som finnes den dagen krigen er over, hvor vesteuropeiske firma og organisasjoner vil velte inn i Ukraina med sine ferdige løsninger. Da tenkte vi straks: «Hvordan sikrer vi at dette blir på ukrainernes premisser? Hvordan sikrer vi at det nye passer til stedet og menneskene som skal bo der?», forteller Autrup.

Hvordan skal Ukraina bygges opp etter krigen? Spørsmålet skal utforskes i nytt dansk-ukrainsk arkitektsamarbeid. Her eldre sosialt boligprosjekt i den historiske bydelen Podil i Kyiv i 1988. Foto Sergiy Zakharchenko

Dårlige Sovjet-minner

I november 2022 arrangerte Arkitektforeningen i Danmark, arkitektskolen Det Kongelig Akademi og firmaet Bloxhub derfor en minikonferanse med president og visepresident i Den ukrainske arkitektforeningen, samt flere andre ukrainske medlemmer. Konferansen fikk navnet «Buildt back better».

– Her var ukrainerne så tydelige som det er mulig å bli. Etter andre verdenskrig rullet sovjetisk arkitektur inn over dem, og den sliter de med fremdeles. De ville ikke ha en bølge av billig vestlig arkitektur innover dem. De vil selv være med å bestemme.

Arkitektnytt har tidligere skrevet om denne tematikken i intervju med den ukrainske byplanleggeren Oleksandr Anisimov.

Mer makt til ukrainerne

Den danske stat og sivilsamfunnet fikk tidlig i krigen oppdraget med gjenoppbygging av den ukrainske byen Mykolaiv. Dette nye prosjektet er imidlertid et forarbeid til alt av gjenoppbygging i landet.

Det konkrete arbeidet som nå skal gjøres er blant annet å analysere hvordan dagens ukrainske lovgiving skal legge til rette for at ukrainere selv skal være med å drive demokratisk forankret medvirkning i gjennoppbyggingen.

Danske retningslinjer knyttet til borgermedvirkning skal også oversettes til ukrainsk.

– Den danske måten å tenke medvirkning og lokal planlegging på er ikke kjent i Ukraina. Men en økt kunnskap til hvordan den fungerer, kan hjelpe ukrainere med å få makt over egen gjenoppbygging. De er også veldig opptatt av å tilpasse seg EU og er klare for å endre sin lovgiving til å bli likere vår vesteuropeiske.

Arkitektforeningen i Danmark hadde i 2022 besøk av Den ukrainske arkitektforeningen. Foto: Arkitektforeningen i Danmark

Mulig nordisk samarbeid

Arbeidet med dette pågår utover våren og skal presenteres under Verdenskongressen for arkitekter i København i juni.

– Så oppsummert er vårt mål at når de store pengene kommer, så blir dette på ukrainernes premisser. Vi skal ikke styre dette selv, men vi vil komme med vår hjelp som en inspirasjon til hvordan dette kan gjøres på en mer medvirkende måte, sier Autrup.

– Dette initiativet er dansk, men vil dere ta initiativ overfor de andre nordiske arkitektforeningene til en mer samlet innsats overfor Ukraina?

– Arbeidsmessig er dette en liten oppgave som vi klarer selv, men ukrainerne har mange ønsker til oss og vi klarer ikke alt alene. Det er derfor naturlig at vi ser på disse tingene sammen med de andre nordiske landene.