Nyhet

Byen etter pandemien

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell og «mesterhjernen» bak 15-minuttersbyen er blant høydepunktene under årets Oslo Urban Arena.  


Oslo Urban Arena blir arrangert denne uka. Temaet er pandemiens påvirkning på fremtidig byutvikling. Her fra OUA i Folketeateret 2015 hvor Kjell A. Nordström, finsk-svensk professor og forfatter hevder at framtiden tilhører byene og kvinnene. Foto: Oslo Urban Arena

Pandemien blant oss vil prege Oslo Urban Arena denne uka. Slik den har preget byutvikling til alle tider, forklarer daglig leder Erling Fossen. 

– Det er ofte epidemier som endrer byene. Byene blir ofte episentraene for epidemier på grunn av tettheten av mennesker. Vi fikk blant annet et moderne vann- og avløpssystem på grunn av kolerautbrudd på midten av 1800-tallet. Og Fredric Law Olmsted begynte planleggingen av Central Park i New York da ett av barna hans døde av kolera. Parkene skulle bli byens lunger og rense luften der. Mange store byutvklingsgrep har blitt gjort for å stoppe spredning av livsfarlig smitte, forteller Fossen. 

Derfor går pandemiens makt over- og muligheter for positiv endring av byutviklingen som en rød tråd gjennom todagers-konferansen, som starter torsdag denne uka. 

15-minuttersbyen

Oslo Urban Arena foregår fysisk på hotellet The Hub og uteplassene Kulturhuset og Youngs i Oslo sentrum torsdag og fredag. Samtidig strømmes alle arrangementene. Konferansen, som første gang ble arrangert i 2014, har aldri hatt en så klar rød tråd som denne gangen. 

– Etter pandemien har vi et historisk sammenfall mellom epidemiologisk, politisk og økonomisk utgangspunkt for byutvkling - alle ser seg tjent med en desentralisert byutvikling, sier Fossen.

Urbanisten trekker frem hvordan koronasituasjonen tvinger oss til å tilbringe mer tid i nærområdet. Dette sammenfaller med langsiktige politiske mål, spesielt for det rød-grønne byrådet i Oslo, om at folk skal bevege seg mer med gange og sykkel. I tillegg oppdager mange kontorbedrifter at effektiviteten går opp med hjemmekontor. 

– Dette har gitt et enormt gjennomslag for 15-minuttersbyen – et begrep unnfanget av Sorbonne-professor Carlos Moreno før korona. Hans begrep ble lagd for Paris og sto helt sentral da borgermester Anne Hidalgo ble gjenvalgt, men har nå eksplodert globalt og er blitt det universelle svaret for byer over hele verden. 

– Også i Norge? 

– Ja, men vi må tenke skala. Det er stor forskjell på Paris og norske byer. Jeg bor selv på Montebello (villastrøk nærme Holmenkollen i Oslo red. anm.) og kan komme meg til sentrum på elsparkesykkel på 15 minutter. På ett vis er Oslo en 15-minuttersby allerede. Men spørsmålet om kollektivtrafikkens rolle i mobiliteten rammer også Oslo. Det er jo på grunn av at folk reiser til jobb med T-bane, trikk og buss at folk i Oslo blir bedt om å ha hjemmekontor. Vil vi få en enda mer desentralisert byutvikling i Oslo der gange og sykkel også fortrenger kollektivtrafikken, ikke bare bilismen.   

Erling Fossen, urbanist og daglig leder av Oslo Urban Arena, mener den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell har tatt urbanistenes side. Foto: Ida Næss Wangen

Tegnell kommer

Carlos Moreno, ifølge Fossen «mesterhjernen bak 15-minuttersbyen», kommer til Oslo Urban Arena. Det samme gjør Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell. Et helt naturlig valg, skal vi tro Fossen. 

– Vi trengte en ekspert på Covid-19, og da falt valget på Tegnell. Han har jo blitt en stemme internasjonalt i sitt forsvar av bylivet. Tegnell mener jo at man må ha mest mulig normalt byliv, også under en pandemi. 

– Er det bevisst å kjøre en omstridt person som Tegnell for å trekke folk? 

– Både ja og nei. Vi tenkte på Camilla Stoltenberg, men jeg tenker Tegnell både er en internasjonal kapasitet og en person som har våget å si nei til lockdown som strategi. Jeg føler han har tatt urbanistenes side, og derfor naturlig å ta med. Vi må finne en måte å leve med epidemier.  

Totalt er det sju hovedtalere, nasjonale og internasjonale, på konferansen. Det vil også være 16 mindre sidesesjoner. Blant de andre gjestene er Mary Dellenbaugh-Losse, Berlin-basert byforsker og forfatter, Siv Helene Stangeland, Partner og Kreativ Leder i Helen & Hard, Laura Ve, programleder for utviklingsarbeidet på Dokken og Holly Lewis, medgrunnlegger av det britiske kontoret We Made That. For full oversikt, trykk her.