Nyhet

Badstu til folket

Bergen laugarlag med lavterskel badstutilbud i Bergen. Målet er å gjøre en flytende arena for kreativ badekultur til et sted for inkludering, forteller initiativtager.


Badeplattformen «Laugaren» skal etter planen stå ferdig og åpne ved Verftet i Bergen til våren. Illustrasjon: Bjørnar Skaar Haveland

Våren 2022 åpner et nytt badetilbud på Verftet i Bergen sentrum. Badstuplanene til badeklubben Bergen Laugarlag har vært jobbet med i over to år, men nå er det siste innspurt før en mulig realisering av den inkluderende badeflåten «Laugaren».

– Da vi først fikk ideen tegnet jeg en liten geriljabadstu med et budsjett på 16.000 kroner, men ganske fort forsto vi at vi ønsket oss noe mer. Målet nå er å gjøre Byfjorden like lett tilgjengelig som Byfjellene. Dette er byutvikling fra grasroten, sier Bjørnar Haveland, daglig leder i Bergen Laugarlag og arkitekt hos Kaleidoscope Nordic.

Våt inkludering

Haveland og de andre bergenske badenymfene i laugarlaget så raskt potensialet for at badstudrømmen kunne bli viktig for byen. Gjennom flere workshoper og prosjektmøter på Bergen Arkitekthøgskole (Bas) har de fått innspill fra en rekke ulike lokale aktører, som ikke nødvendigvis var badeløver.

Konturene av et byutviklingsprosjekt med bredere ambisjoner begynte å tegne seg, forklarer Haveland. Som arkitekt hadde han tidligere jobbet mye med arkitektur opp mot flyktningetematikk og menneskerettigheter. Derfor var det naturlig å tenke inkludering i prosjektet.

– For mange er det veldig fremmed å svømme i kaldt vann eller kle av seg klærne og sitte i et varmt rom sammen. Men ved å utvide prosjektet, til å også være et oppholdsrom som ikke er badstu, tror jeg vi skal få til å skape en samlingsplass for flere folk enn bare entusiastene, sier Haveland.

Bjørnar Haveland, daglig leder i Bergen Laugarlag og arkitekt hos Kaleidoscope Nordic, er en av initiativtagerne til et nytt badstuprosjekt i Bergen. Foto: Runa Kongsvik

Et billigere bad

Laugarlaget begynte tidlig å teste ideene sine. Før korona laget de en pop-up badstu av et partytelt og presenning. Her testet de ikke bare et nytt badstutilbud, men også forskjellige andre aktiviteter.

– De to gangene vi gjorde dette dukket opp over 200 personer hver gang. Det informerte den videre designprosessen og overbeviste oss om at dette var verdt å satse på, forteller Haveland.

Å skape et lavterskeltilbud handler også om å få ned prisen på selve inngangsbilletten. Foreløpig mål er femti kroner for en drop-in time.

– De andre badstutilbudene i Norge er selvsagt en inspirasjon, men når det koster opp til 250 kroner å varme seg i en badstu, skal man ha god økonomi eller sterk interesse for å oppsøke tilbudet. Vi har derfor tenkt i en annen retning. Selve badstuopplevelsen, hvor man tar av klærne og deler et rom hvor man svetter sammen, er jo egalitær i seg selv, da synes vi inngangsbilletten skal være overkommelig.

En badekatedral

Badstuflåten «Laugaren» vil bli på totalt 72 kvadratmeter, og bestå av et uterom og et større oppholdsrom i tillegg til selve badsturommet.

– Hvordan har dere tenkt arkitektonisk for å få til de ulike visjonene i prosjektet?

– Det er først og fremst gjennom det store oppholdsrommet, som blir en sone mellom det kalde uterommet og den varme badstuen. Dette rommet har fleksible åpninger mot det kalde og det varme og har fått et nærmest katedrallignende uttrykk med buede limtrebjelker og mye lys. I tillegg er det en badekulp i midten som kan åpnes og lukkes etter behov. Badstuovnen fyres også fra oppholdsrommet slik du alltid kan se flammen. Selve badstuen har også store vinduer så du kommer i tett kontakt med fjorden.

Snitt av bade- og badstuplattformen «Laugaren». Det store oppholdsrommet har «fleksible åpninger mot det kalde og det varme og har fått et nærmest katedrallignende uttrykk med buede limtrebjelker», forklarer Bjørnar Haveland. . Illustrasjon: Watjara Sakares/Bjørnar Haveland/Kine Djupevåg

Arkitektur og badekultur

Aktiviteten på flåten skal også knyttes opp mot kulturhuset USF Verftet. Flåten skal sertifiseres for maks 70 mennesker. For å få ned inngangsbilletten har det blitt mye dugnadsarbeid, men det har samtidig vært opptatt av å skape en ambisiøs arkitektur med solid håndverk.

– Siden Norge ikke har så tung tradisjon for badstu, så står vi veldig fritt når det gjelder design og innovasjon. Badstukulturen i Norge blir i dag drevet frem av eksperimentell arkitektur. Det er ikke mange felt som kan sies å gjøre det samme. Arkitekturen skaper nye rom som endrer opplevelsen og skaper nye måter å være sammen på.

Bybane-debatt i badstuen

«Laugaren» blir dermed et sted for å samles rundt badstu, men også for blant annet kulturarrangementer og svømmeopplæring.

– Vi vil invitere andre aktører med spisskompetanse til å lage bruke «Laugaren» til å skape tilbud tilpasset sine brukergrupper. Uten mennesker har ikke arkitekturen noen verdi, så når vi utvikler et prosjekt fra grasrota på denne måten er programmering av aktivitetene viktig, sier Haveland.

– Min drøm er å invitere til debatt om bybanen i badstuen, og ikke la politikerne slippe ut før de er enig. Da tror jeg vi hadde funnet en god og mindre polarisert løsning i løpet av en dag, avslutter han.

Badstuprosjektet «Laugaren» finansieres blant annet gjennom folkefinansiering og jakter fremdeles bidragsytere. Åtti prosent av finansieringen er nå på plass. Mer informasjon om prosjektet og hvordan man kan bidra finner du her.