Nyhet

– Avgjørende å satse på studenter

Denne uka møttes det nye styret i NAL student i Josefines gate. Det er gode muligheter for å rekruttere bredere blant studentene, mener styreleder Per Kristian Sundet.


Det nye styret i NAL student. Bak fra venstre: Sofie Elisabeth Kristoffersen (BAS), Sunniva Kielland Einejord (TAF), Peder Idsøe Røed (OAF), Fredrik Austnes (vara NTNU). Foran fra venstre: Gunhild Daling Korsøen (vara BAS), Guro Kalstveit (AHO), Ingrid Berget (vara AHO), Per Kristian Elgseter Sundet (leder, NTNU). Foto: Norske arkitekters landsforbund

Det nye NAL student-styret møttes mandag denne uka på Arkitektenes hus i Josefines gate i Oslo, og hadde årets første styremøte.

– Vi har først og fremst sagt velkommen til de nye vara-representantene, og gitt dem et innblikk i organisasjonen og en innføring i saker som er aktuelle i NAL, som arkitektenes hus og tidsskriftenes framtid, sier nyvalgt leder i NAL student, Per Kristian Elgseter Sundet fra NTNU.

NAL student består av alle NALs studentmedlemmer, og styret består av tre representanter fra godkjente skoler i Norge (AHO, BAS og NTNU) samt gruppens leder, som også representerer studentene i NALs landsstyre.

På årets første styremøte ble det lagt en strategi for driften av Nal student det neste halvåret.

– Vi har bestemt oss for å være mer systematiske i planleggingen av arrangementer, og ha mer fokus på å spørre studentene hva de vil ha: Hvilke type kurs de er interessert i og hva de er opptatt av, dette er vi nysgjerrig på og ønsker å finne ut av, sier han.

Ønsker økning i midler

Sundet ble valgt til leder på et styremøte før sommeren.

– Hvorfor engasjerer du deg i NAL student?

– Det korte svaret er fordi det er gøy, og spennende å jobbe i NAL. Jeg opplever at NAL student har et moment som det er interessant å prøve å utnytte. NAL er opptatt av å få nye medlemmer, og jeg tror vi som studentorganisasjon har gode muligheter for rekruttering. Å satse på studenter er helt avgjørende. Derfor ønsker vi å se hvordan vi tidligst mulig kan få folk inn i en verden der de benytter seg av tilbudene til NAL, så vi får medlemmer som faktisk har lyst til å være med lenge, sier Sundet.

– Som leder for NAL student er du også studentenes representant i NALs landsstyre. Hva håper du å oppnå der?

– Jeg er opptatt av å prøve å skaffe mer midler til skolene, så vi har mer romslighet til å gjennomføre arrangementer, sier studentlederen.