Nyhet

– En viss dramatikk

Tolv prosent av ansatte ved arkitektkontorer har fått permitteringsvarsel, er blitt permittert eller oppsagt, viser ny undersøkelse. – Vi må fortsette å følge utviklingen og gjør det vi kan for å formidle alvoret i situasjonen, sier NAL-presidenten.


– Vi må fortsette å følge utviklingen og gjør det vi kan for å formidle alvoret i situasjonen videre til politikere lokalt og nasjonalt, sier Adnan Harambasic, president i Arkitektforbundet. Foto: NAL

Stopp i store utbyggingsprosjekter og boligutbygging merkes i bransjen.

I en ny undersøkelse Norske arkitekters landsforbund (NAL) har utført blant sine medlemmer svarer fem prosent av ansatte ved arkitektkontor at de er blitt permittert. Fire prosent har fått permitteringsvarsel. Tre prosent svarte at de er oppsagt.

– Samlet sett så betyr dette at 12 prosent av de spurte som er ansatte ved arkitektkontor er direkte berørt. Hvis disse tallene reflekteres i hele medlemsmassen, så vil jeg si at det er viss dramatikk i det som tegner seg her. Vi må fortsette å følge utviklingen og gjør det vi kan for å formidle alvoret i situasjonen videre til politikere lokalt og nasjonalt, sier Adnan Harambasic, president i Arkitektforbundet.

Flere enn i november

Undersøkelsen er den andre NAL har utført i vinter, i et ønske om å få oversikt over permitteringer og oppsigelser på arkitektkontorer.

I november svarte under to prosent av ansatte at de hadde blitt permittert, mens om lag fire prosent hadde fått permitteringsvarsel. 18 prosent av ledere regnet med å permittere ansatte i løpet av de to neste månedene. Like mange svarte at de var usikre.

– Vi følger tett med på hvordan markedet endrer seg, sier Kari Bucher, generalsekretær i NAL. Foto: NAL

Overvekt av boligprosjekter

I den nye undersøkelsen, gjennomført i januar, svarer 15 prosent av ledere ved arkitektkontorer at de har permittert ansatte. Fem prosent har sagt opp ansatte. To prosent har både permittert og sagt opp.

Lederne fikk også spørsmål om hvilken sektor de har opplevd nedgang i oppdrag (flere svar var mulige):

  • 76 prosent svarte at det gjaldt bolig,
  • 34 prosent for kontor- og næringsbygg,
  • 13 prosent for formålsbygg (skoler, sykehus og barnehager),
  • 15 prosent for plan- og reguleringsarbeid og
  • 21 prosent for andre sektorer.

I undersøkelsen har 256 ledere og 430 ansatte ved arkitektkontorer svart.

Kontorene hjelper hverandre

I svarene er det også store variasjoner i hvordan arkitektene er påvirket av konjunktursvingninger. Noen mente de ikke var berørt, mens andre meldte om manglende oppdrag, permitteringer og usikre tider. Flere svarer også at de er blitt utleid eller har leid ut folk til andre kontorer.

– Vi vet at mange arkitektkontor nå hjelper hverandre, ved at de som opplever fall i oppdragsmengden leier ut ansatte til andre kontorer. Det synes vi er veldig positivt. Vi håper det betyr at ledere er optimistiske og ser på dette som en midlertidig situasjon der folk snart skal tilbake i jobbene sine. Vi følger tett med på hvordan markedet endrer seg, sier Kari Bucher, generalsekretær i NAL.