Nyhet

– Gi heller insentiver

Afag og NAL reagerer begge på regjeringens varslede økning i arbeidsgiveravgiften. – Vil kunne presse erfarne arbeidstakere ut av arbeidsmarkedet, mener Kari Bucher i NAL.


Det er viktig å opprettholde aktiviteten i nedgangstider, og unngå at folk avstår fra å bruke arkitektkompetanse der man har bruk for det, for å spare noen kroner, sier Per Christian Opsahl i Afag. Foto: Afag

– Sånn som situasjonen er i markedet nå, hvor det også er varslet reduksjoner i offentlig byggeri, så vil denne avgiftsøkningen komme på toppen av en uforutsigbar situasjon for arkitektvirksomhetene, som vi ikke vet hvordan utvikler seg. Det er veldig uheldig med innføring av økning i avgiften nå, og det vil bidra til at det blir vanskeligere for flere å opprettholde aktivitetsnivået i næringen, sier generalsekretær i Arkitektenes fagforbund (Afag), Per Christian Opsahl.

Han er helt enig med Steinar Skjerdingstad i Arkitektbedriftene, som reagerer på regjeringens varslede økning i arbeidsgiveravgift på fem prosent for lønninger over 750.000 kroner. Det skal gi staten 7,7 milliarder ekstra i inntekter, og er ett av flere tiltak i statsbudsjettet for å gi staten økte inntekter i harde tider.

Mange steder i landet betaler bedrifter en arbeidsgiveravgiften på 14,1 prosent av lønnen til de ansatte. For dem vil avgiften komme opp på 19,1 prosent for ansatte som tjener over 750.000.

– Vil ramme mange

Når det blir vanskelige økonomiske tider er arkitekter dem som merker dette først, mener generalsekretær i Afag, Per Christian Opsahl. Han kaller det en uheldig dreining med en ekstra avgift på høyt kvalifiserte arbeidstakere.

– En avgiftsøkning på inntekter over 750.000 vil ramme mange. Det er en forutsetning at oppgavene arkitektene er satt til å utføre også utføres av denne yrkesgruppen. Det er nok en ganske stor gruppe av våre medlemmer som har en lønn som overstiger 750.000, så dette vil ramme virksomhetene, sier Opsahl.

På spørsmål om hvor mange medlemmer det kan være snakk om svarer Opsahl at Afag ikke har tall på hvor mange det dreier seg om.

Generalsekretær i NAL, Kari Bucher, mener regjeringens forslag legger til rette for aldersdiskriminering. Foto: NAL

– Aldersdiskriminering

– Her står vi i fare for å oppleve aldersdiskriminering. Det er mange erfarne arbeidstakere med viktig kompetanse som kommer over terskelen, og da vil økningen kunne presse dem ut av arbeidsmarkedet, sier Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Også Afag-sjefen påpeker at økningen vil gjøre at eldre arbeidstakere kan bli oppfattet som dyrere i drift.

– Det er et pussig signal å sende i vår tid, da man ellers oppfordrer folk til å stå lenger i stillingene sine. Da må man også gi virksomhetene motivasjon til å beholde dem.

– At det er tøffe tider gjelder jo også for staten. Er det ikke da forståelig at man må øke inntektene noen steder?

– Jo, vi har full forståelse for det. Men hvis man gjør det umulig å drive næring blir det bare enda verre. At man opprettholder aktiviteten er viktig i nedgangstider. Det er viktig å unngå at folk avstår fra å bruke arkitektkompetanse der man har bruk for det, for å spare noen kroner, sier Opsahl.

– Markedet skaper verdier

Afag vil heller oppfordre myndighetene til å gi insentiver slik at aktiviteten i byggenæringen kan opprettholdes. De håper den foreslåtte avgiften ikke innføres nå, og som et alternativ må den legges om slik at den ikke rammer slik den ser ut til å gjøre nå.

– Vi er innstilt på å ta denne saken politisk, enten gjennom et samarbeid med Arkitektbedriftene, gjennom politiske kanaler eller sammen med Akademikerne, uten at dette er avklart med noen av disse ennå, avslutter Opsahl.

Kari Bucher i NAL frykter at den økte utgiften også vil bety mindre penger til innovasjon og nyskapning i en allerede anstrengt økonomi:

– Vi må huske på at det er næringen og markedet som skaper verdier, ikke staten. Med høy inflasjon og råvarepriser har vi allerede en nedkjøling av økonomien. Dette vil ramme bunnlinja til bedriftene direkte, sier Bucher.