Nyhet

Åpner for høyhus

Oslo kommune vil tillate høyhus på opptil 125 meter rundt Oslo S, og opp mot 70 meter en rekke andre steder i byen.


Posthuset og Oslo Plaza på henholdsvis 112 og 117 meter rager høyt over byen. Nå går Oslo kommune inn for å tillate høyhus på inntil 125 meter i området. Foto: Tommy Gildseth/Wikimedia

- Vi ønsker å vurdere å bygge flere høyhus på sentrale steder med god kollektivdekning for å unngå at byen sprer seg utover og blir bilbasert. Ved å bygge høyhus noen steder vil vi kunne ha lavere bebyggelse andre steder. Derfor bestilte vi revisjonen av høyhusstrategien, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i en pressemelding.

Byens høyeste bygning i dag er Oslo Plaza, som er 117 meter høy. Nå ønsker kommunen flere høyhus velkommen i området. Kommunens nye forslag til høyhusstrategi åpner for vurdering av høyhus opptil 125 meter rundt Oslo S.

Kommunen foreslår også å tillate høyhus i 13 forskjellige områder i byen: Storo, Økern, Helsfyr, Ensjø, Oslo S (Bjørvika, Bispevika og Vaterland), Sentrum nord (strekningen langs Ring 1 mellom Vaterland og Holbergs plass), Lysaker, Skøyen, Majorstua, Nydalen, Forskningsparken, Bryn og Filipstad. Med unntak av i området rundt Oslo S skal makshøyden være 70 meter.

Mange av landets største arkitektkontorer har tegnet forslag til hvordan nye høyhus i Oslo sentrum kan se ut. Her illustrert ved en skisse over samtlige planlagte høyhus i området. Illustrasjon: Studio-Sang / A-lab

– Ikke fritt fram

I den nye strategien defineres høyhus som bygninger over 42 meter, i motsetning til i gjeldende høyhusstrategi, som i hovedsak åpner for bygninger mellom 28 og 42 meter.

- Dagens høyhusstrategi er nesten 20 år gammel og er moden for revidering. Vi ser at utbyggere gjerne vil ha høyere bygg flere steder i byen, og gjennom ny høyhusstrategi tar vi selv styringen på hvor vi ønsker denne utviklingen, sier byråden.

Byrådet bestilte i fjor en revidering av høyhusstrategien og Plan- og bygningsetaten har laget et forslag til ny høyhusstrategi. Forslaget blir nå lagt til høring og alle som vil kan si sin mening fram til 30. august 2022.

Marcussen understreker at det ikke vil være fritt fram for høyhus – tvert imot.

- Det vil vurderes i hvert enkelt tilfelle og alle høyhus må bygges som foregangsprosjekter med tanke på arkitektur, miljø og bærekraft. Det er viktig at vi bygger med god kvalitet både ute og inne, og at høyhus tilpasses omgivelsene der vi eventuelt tillater dem, sier Marcussen.