Interiørarkitektur

Klarer vi å holde følge?

Ny teknologi var tema for NILs fagdag, som gikk av stabelen i Trondheim 7. april.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 05/2018
«The Edge», smartbygg og Deloittes hovedkontor i Amsterdam. Foto Ronald Tilleman

Det var mange gode grunner til å reise til Trondheim lørdag 7. april. NILs årlige fagarrangement sto på agendaen, endelig var det plussgrader, byen lå badet i sol, og dyktige foredragsholdere var på plass på Clarion Hotel & Congress Brattøra. Konferansier og interiørarkitekt MNIL Urd Schjetne ønsket velkommen og understreket at det var helt naturlig at teknologi var årets tema. Med sitt ledende universitetsmiljø utgjør nemlig teknologibyen Trondheim en perfekt ramme for å presentere ny teknologi og nye arbeids- og kommunikasjonsformer.

Lokal kompetanse på ny interaksjon ble anskueliggjort da Kristin Sæterhaug interiørarkitekt MNIL fra trondheimskontoret Eggen Arkitekter presenterte sine arbeider. Kristin har de siste par årene, i samspill med NTNU, utviklet konsepter for innovative læringsarenaer ved universitetet – og viste frem løsninger for fremtidens undervisningskonsept. Undervisningen og de fysiske rammene for læring er noe helt annet enn hva de fleste som har gått på universitet de siste femti årene, forbinder med skolegang. Splitter nye undervisningslokaler og VR-lab’er ble tatt i bruk av studenter og forelesere ved NTNU i 2017.

Ny tredimensjonal virkelighet

Susan Klein-Holmen, interiørarkitekt MNIL og varamedlem i styret, er veldig fornøyd med det faglige programmet for fagdagen – og føler at temaet er både relevant og spennende. Samtidig innrømmer Susan at «de flinke foredragsholdernes innlegg gjorde at jeg i korte øyeblikk følte på en frykt for å ikke makte å holde tritt med den teknologiske utviklingen og alle nyvinningene som gjøres tilgjengelig for vår bransje.»

Og det er kanskje ikke så rart at panikken griper tak når en selv ikke har tatt i bruk Virtual Reality (VR), Augmented Reality- (AR) eller Mixed Reality-teknologiene.

XR er fellesbetegnelsen for disse teknologiene som så smått er tatt i bruk for visualisering av arkitektur og design verden rundt. Kim Baumann Larsen, sivilarkitekt MNAL og Creative Director for VR i The Future Group, presenterte en rekke nyvinninger for en lydhør sal. For de fleste prosjekterende er XR-teknologien ny. Brillene en benytter for å tre inn i en tredimensjonell virkelighet har de fleste aldri prøvd – eller bare blitt kjent med i løpet av de siste årene. Kim Baumann Larsen prøvde denne teknologien allerede i 1995 og har et stort forsprang på de fleste.

– Det er utviklingen av mobiltelefonen som gjør at XR har vokst hurtig de siste årene, mobiltelefonen er årsaken til at XR-teknologien nå blir gjort tilgjengelig for mange flere brukere.

Spillbransjen er en av de store aktørene, men jeg kjenner også til en håndfull norske arkitektkontor som benytter VR aktivt i prosjekteringsarbeidet eller som et hjelpemiddel overfor oppdragsgivere og kunder for å visualisere et prosjekt, forteller Kim.

Interiørarkitekt MNIL Urd Schjetne satt i programkomiteen som var ansvarlig for programmet til NIL sitt fagarrangement. Hun var også konferansier og glad for at Ron Bakker tok turen til Trondheim. Foto Siv Senneset

Brukermedvirkning i passasjerfly

Designit er heller ingen teknologi-sinke, de er et globalt strategisk designfirma og Norges ledende på tjenestedesign. De deltok på fagdagen for å fortelle om sitt forhold til teknologi.

Og selv om Designit, som med sin sammensatte kompetanse favner både digital design og produktdesign, så er det brukeren de setter i fokus i utviklingen av sine prosjekter. Teknologien er bare et hjelpemiddel for å nå det brukerne har behov for. Men brukerne vet ikke alltid hva de egentlig trenger. Da det kom spørsmål fra salen fra interiørarkitekter som ønsker å hvite hva som er forskjellen på tjenestedesign og interiørarkitektur, kommer det et overraskende svar fra Siri Yran og Kristin Schanche.

– Kundene vet ikke alltid hva de kommer til å ende opp med når de kommer med en bestilling til oss. De kommer med en oppgave eller problem som vi skal hjelpe til med å løse. Noen ganger er svaret på utfordringen en ny app, andre ganger kan løsningen være et produkt eller et rom.

Siden oppstarten i Oslo i 2007 har Designit i tett samarbeid med brukerne løst ulike typer utfordringer. I Kristiansund kom de med forslaget «Trivselsvenn i sykehjem», en idé om at frivillige bidrar til trivsel og helse for eldre på hjem. Prosjektet var så vellykket at det resulterte i 800 vennebesøk bare første året. App-designerne hos Designit har også laget en app som samler all offentlig transport i en reiseplanlegger, og Designit har hatt oppdrag for flyselskap der brukermedvirkningen ble gjennomført med post it-lapper i et dedikert område om bord i et passasjerfly.

Verdens smarteste bygg

– Brukeren i fokus er også mitt mantra, bedyret Ron Bakker.

– I 30 år har vi snakket om bygninger, arkitektur og kostnader, men nå har vi endelig begynt å snakke om mennesker igjen.

Ron Bakker er opprinnelig fra Nederland, og er en av fire partnere i London-baserte PLP. Han presenterte kontorets innovative prosjekter, kontorbygget «The Edge» i Amsterdam er ikke bare verdens mest bærekraftige kontorbygning. Det ble av Bloomberg også karakterisert som verdens smarteste bygg. Ingen ansatte har faste plasser, det har aktivitetsbaserte arbeidsplasser med ulike typer arbeidsplasser tilgjengelig – avhengig av dagens behov: private kontor, lounge setting, langbord, og uformelle arbeidssituasjoner i atriet. Brukeren styrer lys og temperatur med smarttelefonen sin, det er solcellepanel på tak og fasader som dekker elektrisitetsbehovet til hele bygget, alle el-bilene i garasjen, datamaskiner og smarttelefoner.

PLP har sin egen tenketank, og de jobber med forskning. De har presentert en underjordisk bilbane, en innovativ løsning på dagens og fremtidens trafikkutfordringer. Ron og hans medarbeidere arbeider med de fremste teknologiske løsninger daglig, men synes likevel at den teknologiske utviklingen går rasende fort.

– Jeg blir forvirret, hva er reelle fremtidsvisjoner og hva er science fiction?

Ron Bakker er inspirert av Herman Herzberger, som var hans lærer i studietiden.

– Menneskelig skala og folk er det viktigste. Herzberger var også opptatt av å skape bygninger der mennesker kunne møtes og prate sammen, atriumsbygninger er et nav for interaksjon.

– Vi må ikke undervurdere folks ønske om å påvirke sine egne omgivelser og sin egen arbeidssituasjon, det bedrer yteevnen betraktelig, forklarer Ron.

– Min sønn kom hjem og var oppgitt over en jente i klassen som hadde søkt om å få ha med seg en kaktus på eksamen, fordi hun konsentrerte seg bedre med en kaktus på arbeidspulten. Dersom en kaktus på arbeidspulten er det som skal til for å påvirke egne omgivelser og øke yteevnen, så ønsker vi å legge til rette for det i våre kontorbygg. 

Programkomiteen for NILs fagdag 2018 besto av Monica Døhlie Heck (leder), Urd Schjetne, Hedda Torgersen, Charlotte Hagemoen, Karen Naalsund, Elisabeth Våpenstad-Rånes.