Interiørarkitektur

Møbelfabrikk som flaggskip

Vestre bygger verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk og vil med «The Plus» endre premissene for dagens møbelproduksjon – midt i en norsk skog.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 3/2022
Midt i en furuskog på tettstedet Magnor ligger Vestres «The Plus» – verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Bygget har vakt stor oppmerksomhet internasjonalt. Foto Vestre

Vestres møbelfabrikk «The Plus» er plassert på tettstedet Magnor, midt mellom Vestres hovedkontor i Oslo og selskapets stålfabrikk i Sverige. Her åpnes en fremtidsrettet og karbonnøytral møbelfabrikk med roboter og grønne tak for den norske kjeden.

Nå håper Vestre at flere følger etter. Møbelprodusenten vil med «The Plus» sette søkelyset på produksjonen bak utemøblene, og ønsker å bevise at det er mulig å etablere verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk i et høykostland som Norge, som både er kostnadseffektiv og lønnsom.

Grønne vibber

– Når vi først skulle bygge en ny fabrikk, ønsket vi å utfordre arkitektene til å skape noe unikt og med høyeste krav til kvalitet og miljø. Vi bestemte oss derfor for å etablere verdens mest miljøvennlige fabrikk og et reelt fyrtårn for bærekraftig produksjon som kan inspirere flere til å gjøre det samme.

Det forteller prosjektleder i Vestre, Marianne Preus Jacobsen. Sammen med den danske arkitektgruppen Bjarke Ingels Group (Big), var visjonen å etablere et funksjonelt og estetisk byggverk som nennsomt er plassert midt i et skogholt.

– «The Plus» blir Nordens første industribygg som oppnår aller høyeste miljøklassifisering, Breeam Outstanding, og vil være et Paris Proof-bygg, som vil si å gjøre bygget energieffektivt i henhold til klimamålene i Paris-avtalen, forteller Jacobsen og fortsetter:

– «The Plus» består av 2700 kvadratmeter limtre og massivtre, som alene binder 1400 tonn CO2, og tilsvarer utslipp fra 800 bensinbiler. Samarbeidspartner Moelven kaller dette for grønne byggeklosser, da elementene produseres ferdig i fabrikk og heises på plass på byggeplassen. «The Plus» blir også et plusshusprosjekt som vil redusere energibruket med 90 prosent og klimagassutslipp med 55 prosent, sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle fabrikker.

Ambisiøst prosjekt

Hos arkitektene Big i København ble Viktoria Millentrup valgt til å være prosjektleder for «The Plus», og er veldig godt kjent med prosjektet.

– Den første visjonen Vestre ga oss, var en illustrasjon av et produksjonsanlegg omgitt av store vinduer med direkte utsikt inn i en tett furuskog. Målet var å lage en bygning som skulle være tilgjengelig 24/7 for alle, som en invitasjon til å lære om Vestres produksjon og utforske den nye typologien for en sosial, demokratisk, transparent og miljøvennlig fabrikk midt i en 300 000 kvadratmeter stor skog, forteller Millentrup.

Byggets særegne utforming, pluss-formen, ble til etter fabrikkens fire produksjonshaller: lageret, pulverlakkeringsanlegget, treverkstedet og montering, som henger sammen i senter.

– En sentral rundkjøring muliggjorde en effektiv, fleksibel og transparent arbeidsflyt mellom produksjonsenhetene. Kontor- og utstillingssenteret ovenfor fungerer som et panoramabilde med direkte utsikt til produksjonshallene og skogen. Den urbane gårdsplassen i sentrum viser Vestres nyeste design med direkte tilgang til den offentlige takterrassen, forteller Millentrup.

Treverk, farger og store glassfasader preger Vestres nye møbelfabrikk «The Plus», som er tegnet av danske Bjarke Ingels Group. Foto Vestre

Inspirert av sin far

Arkitekt Millentrup hentet personlig mye av motivasjonen til å gjenoppfinne typologien til fabrikken fra farens tidligere arbeidsplass. I 20 år jobbet han i et lukket produksjonsanlegg med nesten ingen vinduer, høye gjerder og en betongjungel langt fra naturen.

– Ambisjonen var derfor sterk i å designe et bygg der folk faktisk ønsker å jobbe, hvor de ansatte blir inspirert av de omkringliggende rommene, materialene og naturen. Jeg tror «The Plus» er det stikk motsatte av min fars arbeidsplass og arbeidsplassen til tusenvis av mennesker over hele verden.

Byggets interiør er det Big kaller et fargerikt motherboard. Big bestemte seg for å gi alle maskinene en egen fargekode, basert på Vestres fargepalett, for å visualisere arbeidsflyten i fabrikken for de ansatte så vel som for de besøkende.

– I tillegg til fargeskalaen er hovedkonstruksjonen og alle synlige konstruksjoner laget av krysslaminert tre, mens gulvet er laget av lavkarbonbetong. Fasaden er kledd med brent tre, slik at bygget integreres godt i skogens naturlige habitat, forteller Millentrup.

Utfordringer underveis

Jacobsen i Vestre forteller at kortreiste materialer, godt samarbeid og tett oppfølgingsdialog med prosjektledelse og andre fag, har sikret fremdriftsplan og leveringspresisjon, også under en pandemi:

– «The Plus» er sannsynligvis blant de første nyskapende prosjektene som oppfyller kravene til de høyeste miljøklassifiseringene i Breeam, så vi vil i så måte si at det har vært et utfordrende prosjekt på alle plan. Til informasjon og saksopplysning er merkostnadene for å bygge så miljøvennlig 60 millioner kroner.

Arkitekt Millentrup så ikke bygget med egne øyne før i august i fjor høst, da verden stengte i nesten ett år. Likevel gikk byggefasen nesten som planlagt.

– Heldigvis gikk byggeprosessen relativt smidig da de fleste materialene kom fra Norden. Virkeligheten hadde vært en helt annen hvis vi hadde ventet på varer fra ikke-lokale kilder. Alt takket være den bærekraftige standarden, Breeam Outstanding, som vi ønsket å oppnå, sier hun.

Den norske møbelfabrikken blir tilgjengelig 24/7 for forbipasserende og besøkende, slik at alle kan ta en titt inn i de fargerike lokalene. Illustrasjon Lucian R.

Internasjonal oppmerksomhet

«The Plus» har vakt stor internasjonal oppmerksomhet, noe som bekrefter at norsk møbelindustri er her for å bli. For Millentrup har dette vært hennes aller første prosjekt, og hun håper at lignende ambisiøse konsepter kan realiseres i fremtiden.

– Som ung i mitt felt kan jeg ikke sammenligne dette prosjektet og dets arbeidsflyt med andre enda, men jeg håper flere prosjekter vil være like fremtidsrettede og bærekraftige som «The Plus». Vestre har gitt oss stort ansvar og enorm tillit, og vi er takknemlige for å ha jobbet med et så profesjonelt team.

Marianne Preus Jacobsen i Vestre er enig med Millentrup og er ikke overrasket over at prosjektet har fått internasjonal oppmerksomhet.

– «The Plus» er mye mer enn en møbelfabrikk. I Vestre setter vi bærekraft, kvalitet, åpenhet og kreativitet som bærebjelke for hele konseptet. Det mener jeg har vært noen av kjennetegnene for norsk og nordisk design – vi har en tradisjon for å legge demokratiske idealer i formgivingen, forteller Jacobsen og avslutter:

– Prosjektet er en hyllest til demokratisk design og allemannsretten, som har lange tradisjoner i norsk og skandinavisk friluftsliv, men også har lagt premissene for den urbane utviklingen og arkitektur. Hos oss i Norge er det en selvfølge at byrommet og bymøbleringen tilhører alle, og dette tankesettet får stadig større gehør internasjonalt.