Nyhet

Y-blokka: Stevning levert

– Stevningen påviser alvorlige saksbehandlingsfeil og feil rettsanvendelse i planprosessen og de vedtak som ligger til grunn for rivningstillatelsen, sier advokat Berit Reiss-Andersen på vegne av NAL og Fortidsminneforeningen.


Inngjerding av området rundt Y-blokka er allerede i gang, og for å forhindre at bygningen rives før kravet er avklart, er det nødvendig med midlertidig forføyning, heter det i stevningen. Foto: Teigens fotoatelier/DEXTRA

Det var advokatfirmaet DLA Piper, ved advokat Berit Reiss-Andersen, som leverte stevning mot staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet på vegne av Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Fortidsminneforeningen i ettermiddagstimene torsdag. Stevningen gjelder Ugyldighet av statlig reguleringsplan og rammetillatelse for rivning av Y-blokka.

– Det er ikke riktig som det har vært hevdet fra regjeringens side at det har vært en grundig prosess hvor alle har blitt hørt. Den reelle beslutningen om rivning ble fattet 25. mai 2014. Innspill etter dette har ikke hatt noen innflytelse og det har derfor vært en skinnprosess. Nå er det viktig at domstolen som en uavhengig instans får prøvet rettmessigheten av vedtakene, sier advokat Reiss-Andersen i en pressemelding. 

Hun mener nå at stevningen påviser alvorlige saksbehandlingsfeil og feil rettsanvendelse i planprosessen og de vedtak som ligger til grunn for rivningstillatelsen. 

Advokat Berit Reiss-Andersen leverte stevningen torsdag ettermiddag. Foto: Wikimedia Commons

Rettsstaten står på spill 

Statsbygg er allerede i gang med inngjerding av området rundt Y-blokka, og for å forhindre at bygningen rives før kravet er avklart, er det nødvendig med midlertidig forføyning, heter det videre. 

Saksøkte er staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er planmyndighet for den statlige reguleringsplanen som angripes i dette søksmålet. KMD saksøkes også for rammetillatelsen til rivning da denne er stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Søksmålet rettes i også mot Statsbygg som tiltakshaver.

– Situasjonen for Y-blokka er prekær siden det allerede er igangsatt forberedende rivningsarbeider, men vi har tillit til at retten vil stanse dette arbeidet for å hindre uopprettelig skade, sier president Gisle Løkken i NAL.  

Presidenten mener stevningen viser at Norges troverdighet som kulturnasjon og rettsstat nå står på spill. 

Det er Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Fortidsminneforeningen som står bak stevningen, mens Støtteaksjon for å bevare Y-blokka og Oslo Arkitektforening er oppført som «Andre aktører».  

– Bevaring av Y-blokka er også en viktig klimasak. I en tid hvor alle inviteres til klimadugnad og utslipp skal kuttes raskt, er det galskap å rive en fullt brukbar bygning som i tillegg er et internasjonalt anerkjent kulturminne, sier generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola H. Fjeldheim i pressemeldingen.

Hele stevningen kan leses på NALs hjemmesider.