Nyhet

Y-blokka på trist liste

Samme uke som første rettsmøte om Y-blokka blir avholdt havner regjeringsbygningen på liste over Europas syv mest truede kulturminner.


Y-blokka er nå å finne listen over de til en hver tid mest truede kulturminnene i Europa. Foto: Marius Berge Eide/Flickr

Denne uka plasserte Europa Nostra Y-blokka på den såkalte 7ME-listen, som har det fulle navnet Europe’s 7 Most Endangered heritage sites 2020. Dette er listen over de til en hver tid mest truede kulturminnene i Europa. 

Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, sier følgende i en offisiell uttalelse om at Y-blokka er satt på listen: 

– Oppføringen på er nok en bekreftelse på at Y-blokka er et internasjonalt viktig kulturminne. (…) Oppføringen nå er klar beskjed til den norske regjeringen: La Y stå – den er viktig for hele Europa!

Internasjonale forpliktelser

Europa Nostra betyr «vårt Europa» og er en europeisk sammenslutning av frivillige kulturvernorganisasjoner.

– I rettsmøtet om å stanse rivingen fram til rettssaken kommer opp, er Norges internasjonale forpliktelser et av temaene. Vi må se i øynene at det ikke er veldig mange kulturminner i Norge med internasjonal betydning. Y-blokka er en av disse få, sier Fjeldheim.

Torsdag begynner rettsmøte hvor en midlertidig forføyning for å stoppe rivingen av Y-blokka skal drøftes. Saken er stevnet inn til Oslo Tingrett av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og Fortidsminneforeningen. Taper de saken kan rivingen av Y-blokka begynne. 

Andre bygg på Europa Nostras liste er Det albanske nasjonalteateret i Tirana, Sammezzano-slottet i Toscana, Italia og Kalemegdan-fortet i Beograd, Serbia.