Nyhet

Y-blokka kan rives

Oslo tingrett gir Statsbygg klarsignal til å starte rivingen av Y-blokken. – En formidabel skuffelse, sier Gisle Løkken i Norske arkitekters landsforbund.


Y-blokka har vekket et sterkt engasjement blant folket. Her fra en korkonsert til støtte for bygget i november 2019. Foto: Helge Høifødt/Wikimedia Commons

Rivingen av Y-blokka i Regjeringskvartalet blir ikke stoppet i påvente av en rettsak. Det ble klart etter at dommen fra Oslo tingrett ble offentliggjort klokken 11.00 i dag.

– Dette er en veldig spesiell dag. For oss er dette en formidabel skuffelse, sier Gisle Løkken, president i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). 

Det er NAL og Fortidsminneforeningen som har bedt Oslo tingrett om et midlertid forbud (midlertidig forføyning) mot riving av Y-blokka. Et midlertidig stopp i rivingen må ifølge de to organisasjonen til for å redde bygningen i perioden frem til domstolen har ferdigbehandlet hovedsøksmålet i saken til høsten.

– Det er på den ene siden veldig trist at vi nå mister Y-blokka og det umistelige kulturminnet det er. På den annen side er det også skremmende å staten får all makt i  at staten fritt kan bestemme alle premisser i plansaker. 

Gisle Løkken, president i NAL, er skuffet over kjennelsen fra Oslo tingrett. Foto: Erik Burås / StudioB13

– Uendelig skjønn

I hovedforhandlingene skal tingretten ta stiling til om reguleringsplanen og rammetillatelsen, som danner grunnlaget for rivingen av Y-blokka, er gyldig. I tirsdagens dom fra tingrettsdommer Helen Engebrigtsen påpekes det imidlertid at Plan- og bygningsloven er en såkalt «prosesslov»:

«Det innebærer blant annet at den stiller en rekke krav til arbeidet med planene for ulike tiltak, men ikke til hvilket resultat forvaltningen skal komme til. Forvaltningen er gitt et stort spillerom for skjønn, og politiske prioriteringer mellom ulike hensyn vil gjennomgående være avgjørende i plansaker.»

– En overordnet konklusjon av dommen er at at staten har uendelig fritt faglig skjønn. Det skjønnet er så stort at retten ikke kan tilsidesette det, sier Løkken. 

Statsbygg fornøyd

Til Aftenposten bekrefter Statsbygg at de nå kan fortsette arbeidet de allerede har startet med å rive bygget, som sto ferdig oppført i 1969 og er tegnet av arkitekt Erling Viksjø med integrert kunst av Pablo Picasso og Carl Nesjar.

– Vi er godt fornøyd med denne avgjørelsen, det var som forventet. Vi er glad for at retten har slått fast at det ikke er sannsynlig at det er forhold som gjør at reguleringsarbeidet ikke er gyldig. Nå skal vi diskutere dette med departementet, med utgangspunktet nå er at vi fortsette arbeidet med å gjøre klart for riving og sikre kunsten, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen til Aftenposten.

Etterlyser demokrati

For Gisle Løkken er det åpenbart at beslutningen om å rive Y-blokka først og fremst har vært en politisk beslutning. 

– Det dommen gjør klart for oss, og som vi får medhold i, er nettopp at beslutningen om å rive Y-blokka ble fattet i 2014, altså før oppstart av reguleringsprosessen. Alt som har vært av prosess etter det er som en skinnprosess å regne. Selv om  staten påberoper seg en  svært grundig saksgang, blir jo hele planprosessen, med alle sine utredninger, meningsløs når de i realiteten har bestemt utfallet på forhånd. 

Løkken mener det er nettopp planprosessens krav til medvirkning og konsekvensvurderinger som gjør den demokratisk.

– Demokrati er noe mer enn et politisk enkeltvedtak. Intensjonene til en god planprosess er nettopp at den skal være mangfoldig og kunnskapsbasert – at man skal lytte til de ulike interesser og deler av samfunnet og deretter gjøre best mulige beslutninger. Med denne dommen er det nesten motsatt. Det er veldig nær et  autoritært styringssystem, hvor resultatet er gitt på forhånd.  

– Hva gjør dere nå? 

– Nå absorberer vi dommen. Det ligger alltid en ankemulighet, men det gjør vi ingen beslutninger på i dag.